Sote-sopu pelastaa laadukkaat peruspalvelut

Kynästä, tiistaina 01.04.2014

Hallitus ja oppositio pääsivät pääministeri Jyrki Kataisen esityksestä lopulta sopuun Suomessa toteuttavasta perusteellisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksesta. Parlamentaarisesti, kaikkien puolueiden yhteistyöllä, valmistellun uudistuksen tavoitteena on turvata kaikille suomalaisille keskeiset hyvinvointipalvelut myös tuleviksi vuosikymmeniksi. Sote-ratkaisu tarkoittaa saumatonta palveluketjua käyttäjän kannalta aina lähiterveysasemasta laadukkaimpaanja vaativimpaan erikoissairaanhoitoon asti.

Palvelut on tarkoitus järjestää vuoden 2017 alusta viiden vahvan alueellisen järjestäjän kautta. Itseasiassa tätä mallia Katainen esitti ensimmäisen kerran jo vuonna 2006 ja viimeksi mallia työsti ministeri Jan Vapaavuori ennen nyt tehtyä päätöstä. Kuten jo aiemmin on todettu, uudistus on historiallinen ihan kansainvälisestikin mitattuna. Kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi on edistyksellinen uudistus ja viiden vahvan järjestäjävastuun saavan alueen luominen takaa riittävän väestöpohjan myös tuleville sukupolville ja heidän tarvitsemilleen palveluille. Nuo alueet luodaan nykyisten erityisvastuualueiden pohjalta ja ne tukeutuvat jo olemassa oleviin rakenteisiin.

Uudistus varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation eli yhdistämisen saumattomiksi kokonaisuuksiksi. Palveluketjun katkeaminen aiheuttaa usein viiveitä potilaiden hoitoon saamisessa. Nyt pompottelu terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon välillä loppuu. Samalla myös valinnanvapaus laajenee esimerkiksi sosiaali- sekä vammaispalveluissa ja kuntoutuksessa. Terveyspalveluissahan valinnanvapaus on ollut mahdollista kattavasti koko maassa jo tämän vuoden alusta alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko totesi aivan oikein, että erityisen tärkeää tässä on palveluiden yhdenverkaistuminen koko maassa asuinpaikasta välittämättä. Tulevaisuudessa laatuun ja hoitoon pääsyyn ei enää vaikuta kotikunta, vaan uudistuksen kautta voimme taata kaikille ensiluokkaisen hoidon. Olen asiassa samaa mieltä. Nykyisin nimittäin aivan liian usein on kohdannut tilanteita, joissa kunnan huono talous ja muuten toimimattomat rakenteet vaikuttavat merkittävästi kunnan tarjoamiin jopa lakisääteisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nyt siis tähänkin saadaan oikaisu.

Uudistus on myös tärkeä askel kohti kestävyysvajeen taltuttamista. Päällekkäisiä rakenteita ja hallintoa poistamalla resurssit jäävät käytettäväksi itse suorittavaan työhön, eli tässä tapauksessa terveyspalveluiden sekä sosiaalipalveluiden järjestämiseen. Pelkästään tällä uudistuksella emme velkaantumista taita, mutta tämä oli tärkeä askel eteenpäin. Uudistus on myös osoitus siitä, että kykenemme muuttumaan maailman mukana ja ymmärrämme, että vuosikymmeniä sitten luodut rakenteet eivät enää palvele parhaalla mahdollisella tavalla suomalaisia. Lisäksi tämä antaa vahvan viestin myös poliittiselta kentältämme; päätöksiä syntyy yli hallitus- ja oppositiorajojen, kun suomalaisten etu niin vaatii. Iso kiitos siis tehdystä ratkaisusta kuuluu hallituspuolueiden lisäksi myös perussuomalaisille ja keskustalle.

Timo Heinonen
kansanedustaja

Kommentit