Puolustusvaliokunnan Timo Heinonen: Kertausharjoitusten ja vapaaehtoisen maanpuolustustyön määrärahoja korotettava

Uutiset, lauantaina 12.03.2022

Puolustusvaliokunnan jäsen ja kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vaatii kertausharjoitusten, mutta myös vapaaehtoisen maanpuolustustyön resurssien ja osallistujamäärien korotuksia jo kuluvalle vuodelle. Määrärahoissa oli vajauksia jo ennen Ukrainan Putinin sotaa ja nopeasti muuttunut turvallisuustilanne on kasvattanut lisäystarvetta merkittävästi.

-Reserviläisten merkitys maanpuolustuksessamme on ratkaiseva. Kertausharjoituksia voidaan käyttää puolustusvalmiuden tehostamiseen. Nyt on välttämätöntä, että lisätalousarviomenettelyllä tätä resurssia korotetaan merkittävästi, toteaa Timo Heinonen.

Suomen armeijan 280 000 sotilaan sodanaikaisesta vahvuudesta jopa 97 prosenttia on reserviläisiä. Sodanajan joukkojen upseereistakin peräti yhdeksän kymmenestä on reserviläisiä.

-Meillä on ollut kertausharjoitusvelkaa jo pidempään ja korona-aika sitä edelleen pahensi. Reservissä on noin 900 000 koulutettua sotilasta ja nyt on tärkeä, että kertausharjoituksia voidaan ulottaa myös laajemmin reserviläisten riviin, edellyttää Heinonen.

Viime vuosina kertausharjoituksiin on kutsuttu noin 19 000 reserviläistä, mikä on tarkoittanut reilua 100 0000 kertausharjoitusvuorokautta. Heinosen mukaan uusi tarvetaso on täysin eri luokkaa.

-Aiempi Ukrainan sotaa edeltävä tavoite oli 22 000 reserviläisen kertausharjoituksiin kutsu vuositasolla, mutta tämä ei tule riittämään. Meidän tulee vahvistaa merkittävästi suunnitelmallista reserviläisten, mutta myös varusmiesten koulutusta suorituskykymme ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Riittäviin kertausharjoitusmääriin pääseminen vaatii myös lisää kouluttajia ja koko PV:n henkilöstön vahvistamista sopimusostilaista lähtien, toteaa Heinonen.

Puolustusvaliokunnassa yli 10 vuoden ajan vaikuttanut Heinonen muistuttaa, että osaava ja motivoitunut reservi on maamme puolustuksen kivijalkaa.

-Tässä kertausharjoitusten merkitys on suuri, mutta myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen resursseja on korotettava jo tälle vuodelle lisätalousarvion kautta. Vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta järjestävän maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n kurssit ovat täyttyneet  ennennäkemättömällä tavalla.

Kommentit