Maatiloille vientituesta vetoapua

Kynästä, torstaina 07.05.2015

 

Se miten maataloutemme tulevaisuudessa menestyy riippuu erikoistumisasteesta sekä elintarvikeviennin laajuudesta. Tämän takia hallitusneuvotteluissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota suomalaisen maatalouden kipupisteisiin; vientiin, jalostukseen ja kykyyn erikoistua.

Maataloustuet luovat kivijalan tuotannolle, mutta tuloa on haettava myös muualta. Globaalissa kilpailussa menestymme vain ja ainoastaan suuntaamalla katseemme tulevaisuuteen. Puhdas ruuantuotanto on valtti, jota voidaan hyödyntää monella saralla.

Maatalouden kiihtyvä rakennekehitys asettaa haasteet suomalaiselle tuotannolle. Keinovalikoima tuotantokustannusten alentamiseksi on esitetty yleensä yksinkertaisesti. Vaihtoehdoksi tarjotaan yksikkö koon kasvattamista. Todellisuudessa se ei sisällä koko totuutta. On selvää, että Suomessa perinteiseksi luokiteltu maanviljely tulee siirtymään rakennemuutoksen seurauksena isompiin tilayksiköihin, mutta tilaa ja markkinoita on myös erikoistuneille, pienemmille maatiloille.

Todennäköisesti emme kykene ikinä kasvattamaan maatilojen tuottavuuttamme siihen pisteeseen, että voisimme kilpailla suurten maataloustuottajamaiden kanssa. Me voimme kuitenkin luoda omat menestystekijämme erikoistumisen ja viennin kautta. Nyt tulevissa hallitusneuvotteluissa on nostettava reilusti esille ne asiat, joilla voimme elintarvikevientiäkin edistää. 

Olen esittänyt, että maataloudelle räätälöitäisiin oma vientituki niin, että ruokaa vievät yritykset olisivat samalla viivalla muiden vientiyritysten kanssa. Nyt ongelmanamme on se, että maanviljelijöille ei ole tarjota tarpeeksi vetoapua viennin aloittamiseksi. Samalla tavalla kuin muut vientiteollisuuden yritykset, tarvitsevat myös maatilat tukea vientimarkkinoiden avaamiseen.

Valtioneuvoston johdolla tehtävät vienninedistämismatkat ovat olleet elintarvikeyrityksille menestyksekkäitä. Matkojen kautta on syntynyt niin sopimuksia kuin myös verkostojakin. Näiden matkojen lisäksi yritykset kaipaisivat konkreettista apua viennin aloittamiseksi. Tämän toiminnan avittamiseksi voitaisiin luoda pelkästään vientiin suunnattu tuki.

 

 

Kommentit