Koulutukseen satsattu euro tuottaa monta uutta euroa

Kynästä, keskiviikkona 18.02.2015

Suomi on vaikeiden päätösten edessä. Elämme pisintä talouden laskukautta lähes 150 vuoteen eikä Euroopan talouskasvu ole vetänyt meitä mukaansa. Nyt Suomi on saatava uudelleen liikkeelle. Ratkaisuna Suomen pysähtyneisyyden tilaan me julkaisimme edellis viikolla ehdotuksemme uudeksi hallitusohjelmaksi, jossa satojen yksittäisten tavoitteiden sijasta on haluttu keskittyä tärkeimpien tavoitteiden toteuttamiseen. Osaamisen kääntäminen uuteen nousuun on yksi Kokoomuksen keskeisistä tavoitteista.

Laadukas peruskoulutus, korkea osaaminen ja tutkimus ovat olleet Suomen parhaita kilpailuvaltteja viimeisten vuosikymmenten ajan. Hyviä oppimistuloksia tuottavaan ja tasa-arvoon perustuvaan kouluun on tultu tutustumaan kaukaakin. Ja tätä tukee myös laadukas varhaiskasvatumme, minkä asemaa pitää vahvistaa kunnollisella varhaiskasvatuslailla.

Suomi on siis nostettava maailman osaavammaksi ja innovatiivisemmaksi kansaksi. Laadukas peruskoulumme on hyvä perusta, jonka päälle syntyy korkeaa osaamista ja tutkimusta. Peruskoulumme ja toisen asteen koulutuksemme kaipaavat loikkaa tulevaisuuteen. Uudistuminen on edellytys menestymiselle.

Sekä peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa on lisättävä opintojen valinnaisuutta, jotta jokaisen nuoren on mahdollista löytää ja kehittää omia vahvuuksiaan. Oppilaiden yksilöllisyys on huomioitava paremmin siten, että sekä lahjakkaat että heikommat oppilaat saavat tarvitsemansa tuen. Koulutetut opetusalan ammattilaiset ovat ratkaisevassa asemassa, jotta nuoret tuntevat oppimisen innostavaksi ja kannustavaksi.

Uudistumisen aalto ei voi päättyä vielä valkolakkiin tai ammattitutkinnon suorittamiseen. Korkeakoulumme ovat korkean osaamisen ja tutkimuksen perusta. Viime hallituskaudella toteutettu yliopistouudistus lisäsi yliopistojen autonomiaa ja niiden mahdollisuuksia kehittää toimintaansa. Tiivis yritysyhteistyö ja tutkimuksessa erikoistuminen ovat uuden ajan korkeakoulujen vahvuuksia.

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta nykyinen hallitus on satsannut korkeakoulutuksen kehittämiseen merkittävästi. Hallitus on ohjannut 50 miljoonaa ammattikorkeakoulujen pääomittamiseen ja 150 miljoonaa euroa vauhdittamaan yliopistojen uutta pääomituskierrosta. Tämän pohjalta korkeakoulut voivat panostaa perustutkinto-opiskeluun sekä uusien tutkimushankkeiden ja professuurien perustamiseen. Tämän lisäksi yksityishenkilöille tulee säätää ansio- ja pääomatuloverovähennysoikeus lahjoitusten tekemiseksi tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi.

Yliopistojen korkea osaaminen pitää valjastaa palvelemaan myös ympäröivää yhteiskuntaa kaupallistamalla tutkimuksen tuloksia ja vahvistamalla yritysyhteistyön roolia. Suomen korkean osaamisen myymiseksi myös EU/ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoiden lukukausimaksujen kerääminen tulee tehdä mahdolliseksi ja koulutusviennin esteet on purettava.

Sivistys on pienen kansan vahva perusta, jolle koko Suomen menestys rakentuu. Osaamisen kääntäminen uuteen nousuun ei ole vaihtoehto vaan välttämättömyys yhteiskunnan menestyksen turvaamiseksi.

Osaaminen on Kokoomukselle keskeinen valinta, jonka osalta haluamme ryhtyä uudistustyöhön.

Timo Heinonen
kansanedustaja, KM
Osaamisen ja Sivityksen politiikkaverkoston puheenjohtaja

Kommentit