Kokoomus esitteli sen mihin Marinin hallitus ei ole kyennyt – Näin Suomeen saadaan ainakin 100 000 uutta pysyvää työpaikkaa

Blogi, keskiviikkona 17.06.2020

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) vasemmistohallitus on ainakin Keskustan suulla puhunut kovasti työllisyystoimien puolesta. Nyt jo eronnut valtiovarainministeri Katri Kulmuni on todennut, että hallituksen pitää päättää myös työllisyystoimista. Kyllä. Ongelma on vain se, että Kulmuni totesi näin jo viime kesänä, sitten elokuussa, sitten talvella ja nyt keväällä. Jälleen kerran hallitus ilmoitti päättävänsä näistä myöhemmin.

Ongelma vain on ollut, että yhden yhtä työllisyystoimea ei Marinin hallitus ole pystynyt päättämään. Me esittelimme jo syksyllä toimenpiteet 60 000 työpaikan saamiseksi maahamme. Se ei enää riitä ja siksi tänään esittelin puolueemme puheenjohtaja Petteri Orpon ja Elina Lepomäen kanssa uuden työllisyysuudistusohjelman. Sen toimenpiteillä varovaisinkin arvioin maahamme syntyisi 100 000 uutta pysyvää työpaikkaa. Ei siis vain työpaikkoja jonkin investoinnin kautta vaan pysyvää työpaikkaa vahvistamaan työllisyyttämme.

Hallituksen tehtävä budjettiriihessä päätökset rakenneuudistuksista, joilla Suomeen saadaan 100 000 uutta työllistä vielä tällä hallituskaudella. Tarjosimme siis tänään hallitukselle listaa työllisyysreformeista hengellä: Saa tehdä!

Työllisyyspakettimme kokonaisuus muodostuu kymmenistä esityksistä. Ja niillä maamme on kuljettava kohti eurooppalaisia työmarkkinoita. Mm. yhteisvaluutta euro edellyttää joustavaa sopimista ja ihmislähtöistä sosiaaliturvaa. Ja yksittäisistä työllisyyskeinoista tärkein on paikallisen sopimisen lisääminen. Paikallisella sopimisella parannetaan myös suomalaisten yritysten ja työpaikkojen selviytymiskykyä kriisin yli.

Kokoomuksen työllisyysreformit:

Kohti eurooppalaisia työmarkkinoita

●Laajennetaan paikallista sopimisen mahdollisuuksia lainsäädännöllä
○Poistetaan paikallisen sopimisen kiellot työlainsäädännöstä. Mahdollistetaan kaikille yrityksille mahdollisuus poiketa työehtosopimuksista, kuitenkin vähimmäisehdot huomioiden.
○Taataan järjestäytymättömissä yrityksissä työntekijöiden enemmistölle mahdollisuus valtuuttaa luottamusvaltuutettu tai osa henkilöstöä edustamaan heitä työsuhteita koskevissa asioissa.

●Mahdollistetaan laaja työssäoppiminen
○Oppisopimuskoulutuksesta tehdään uranvaihtajille, nuorille ja erityisesti syrjäytymisvaarassa oleville nuorille germaanisen mallin mukainen vaihtoehto työssäoppimiselle.
○Koulutussopimukseen mahdollisuus työpanoksesta saatavaan palkkaan tai palkkioihin.
○Luodaan oppisopimustyösuhteeseen rinnastettava kuntoutustyösuhde, jossa palkat ja työehdot on sovittavissa nykyistä vapaammin sosiaalitoimen valvonnassa, ja estetään näin nöyryyttävä ilmaistyö ja kuntouttavan työtoiminnan väärinkäyttö.
○Luodaan koulutustili tukemaan yksilöllistä jatkuvaa oppimista.

Työnteko kannattavaksi

●Kevennetään työn verotusta kaikissa tuloluokissa.
●Tehdään tilaa palvelutaloudelle laajentamalla kotitalousvähennystä.
●Uudistetaan sosiaaliturva kokoomuksen yleistukimallin mukaisesti: palkasta on jäätävä aina vähintään puolet käteen.

○Muokataan pienyrittäjän ja freelancerien työttömyysturva normaalioloihin. Luodaan yhdistelmävakuutus mahdollistamaan samanaikainen palkkasuhde ja yrittäjätulo.
●Uudistetaan ansiosidonnainen työttömyysturva.

○Porrastetaan ansiosidonnainen työttömyysturva ja ulotetaan se koskemaan kaikkia ihmisiä, jotka maksavat työttömyysvakuutusmaksua ja täyttävät työssäoloehdon.

○Luovutaan työttömyysputkesta. Poistetaan ansioturvan eläkekertymä.
●Lisätään ja vahvistetaan työttömien henkilökohtaisia palveluita.
●Korotetaan ulosoton suojaosuutta.
●Palautetaan toimeentulotuen asumiskustannusten omavastuun (7 %) osuus.

”Kriisin aiheuttama kustannusten kasvu tai elvytystarve eivät ole peruste holtittomalle taloudenpidolle. Meillä on oltava varaa selviytyä myös tulevista pandemioista ja talouskriiseistä.”

Työ, perhe ja etätyöarki

●Toteutetaan työllisyyttä ja tasa-arvoa vahvistava perhevapaauudistus.
●Alennetaan varhaiskasvatusmaksuja.
●Laajennetaan sairaan lapsen verovapaa hoitoetu koskemaan myös terveiden lasten hoitoa ilman hoidon kestolle määriteltyä aika- ja ikärajaa.
●Etätyön tekemisen mahdollisuuksia ja etätyöstä sopimista joustavoitetaan.
●Yrityksille annetaan mahdollisuus jakaa vuosilomaa joustavasti vuoden aikana jaksoihin lomautuspäivien minimoimiseksi. Kaikille taataan kuitenkin oikeus vähintään yhteen yhdenjaksoiseen lomajaksoon.

Töihin Suomeen!

●Käytetään Business Finlandin kansainvälistä organisaatiota ulkomaisen työvoiman houkutteluun.
●Poistetaan saatavuusharkinta.
●Työlupakäytännössä siirrytään välittömästi myönnettävään väliaikaiseen lupaan, joka mahdollistaa työnteon luvan käsittelyaikana.
●Myönnetään jokaiselle Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneelle automaattisesti kahden vuoden työlupa.
●Luodaan yrityksille sertifiointi-järjestely, jolloin luotettavana pidetty työnantajayritys saa uudelle työntekijälle työluvan nopeutetussa menettelyssä.
●Mahdollistetaan pysyvästi ulkomaisen työntekijän oikeus vaihtaa työnantajaa jo ensimmäisen vuoden aikana.

Ja lisäksi…

Tehdään tilaa kysynnälle: Puretaan normeja

●Alkoholilakia muutetaan siten, että ulosmyyntioikeus on automaattisesti kaikilla, joilla on joko valmistus- tai anniskelulupa.

○Ulosmyynti (vahvuusraja 16 %) ilmoituksenvaraiseksi, jolloin toiminta saadaan valvonnan piiriin. Samalla prosessi kevenee ja lupahallinnon työaikaa säästyy.
○Ulosmyyntioikeus ulotetaan koskemaan myös verkkokauppaa ja mahdollistetaan kotiintoimitukset. Suomalaiset yritykset pääsevät samalle viivalle muun Euroopan kanssa.

●Ravintoloiden toimintarajoituksia kevennetään poikkeusolojen päättyessä.
○Ravintoloiden aukiololle pitää antaa riittävän väljät raamit, että toiminta kannattaa.
○Ravintoloiden saatava olla auki aamu viidestä puoleen yöhön asti. Sallittu asiakasmäärä nostettaisiin 75%.
○Päätöksenteossa tärkeä ottaa huomioon tautitilanteen alueellisuus, hygienia- ja turvaväliohjeet sekä ravintoloitsijoiden ja ihmisten omavalvonta ja vastuu.

Ja lopuksi…

Autetaan yrityksiä – ja yrittäjiä – pahimman yli

●Turhien konkurssien välttämiseksi edesautetaan yritysten pääsyä varhaisen vaiheen tervehdyttämiskeinojen piiriin. Helpotetaan yrityssaneerauksia.
●Tekohengityksen vaiheesta on mahdollisimman nopeasti päästävä takaisin tilanteeseen, jossa talouden normaali kysyntä käynnistyy.
●Yritystoimintaa ei vaikeuteta kohtuuttomasti poikkeusolojen päättyessä. Hallituksen vastattava ketterästä testaa-jäljitä-eristä-hoida -mallista, jotta ihmiset uskaltautuvat käyttämään palveluita.
●Koronakriisi ja sitä seuraava talouslama ajavat yrityksiä myös pysyviin vaikeuksiin ja siten konkurssiin. Yrittäjille mahdollistettava uusi alku.
●Konkurssiin joutuneen yrittäjän on voitava työllistää itsensä uudelleen mahdollisimman pian myös yrittäjänä. Ihmisten toimeliaisuutta ei saa tukahduttaa jonkin liiketoiminnan epäonnistumiseen.

Tässä siis lisää niitä toimia joita maamme ja meidän hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen vaatii. Toivottavasti Marinin hallitus ottaisi näistä edes muutaman työkalupakkiinsa. Tämän hetken Marinin hallituksen päätösperusteiset toimet ovat nimittäin vieneet eli vähentäneet tästä maasta 5 000 työpaikkaa. Suunta on siis väärä ja nyt vielä koronakriisi on tilannetta vienyt isoin harppauksin väärään suuntaan. Se suunta on nyt päätöksin muutettava ja tässä työssä me olemme mielellämme Marinin hallitukselle myös oppositiosta käsin avuksi.

Hallituksen oman ns. Hetemäen raportin (s. 55) mukaan julkisen talouden velkasuhteen vakauttaminen, eli julkisen talouden 7 miljardin vahvistaminen nyt, vaatisi 240 000 hengen työllisyyden kasvun – ilman, että toimet kasvattavat julkisia menoja. Tämä ei politiikkatoimilla ole realististista, mutta työllisyyden nostamisesta on paljon apua. Jokainen uusi työllinen vähentää tarvetta säästöiltä tulevaisuudessa.

Tärkeä sääntö ja lupaus olisi hallitukselta se, että velkasuhde ei saisi missään olosuhteissa ylittää 80 % ja työllisyystavoitteeksi asetettaisiin 80 % 2020-luvun loppuun mennessä.

Kello 21.51

Erinomaisen onnistunut oli meidän päivän talousinfo. Tuntui siltä, että myös mediassa odotettiin sitä, että jotkut puhuisivat myös siitä miten tämän valtava velkaantuminen maksetaan ja millä tavalla hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus kestäisi tulevaisuudessakin. Velkarahalle rakennetut palvelut kun eivät kuitenkaan tule kauaan kestämään. Tämä sama huoli on nyt aika monenkin vasemmistohallituksen esityksen niskassa ja saa nähdä kuinka he ensi vuonna saavat paketin pysymään kasassa kun valtiontalouden kehykset tulevat jälleen voimaan. Oma arvioni on, että siinä vaiheessa hallituksen ensimmäisenä jättää vasemmistoliitto ja hieman eri syystä keskusta. Vasemmistoliiton lähdön hallitus vielä hetken kestäisi, mutta ei kauaa ja väistämättä sen jälkeen edessä olisi uuden hallituksen kasaaminen. Olisiko myös uudet vaalit niin sen syksy näyttää.

Tänään hallitukselta myös myönteisiä ratkaisuja. Esitimme kokoomuksen toimesta jo aiemmin ravintoloiden turhan tiukan sääntelyn höllentämistä ja myös buffet-pöytien sallimisen. Edelleen rajoitteita jäi kuitenkin voimaan ja tuntuu siltä, että ne käytännössä kaikki nyt jo vähemmän ja enemmän teennäisiä ja turhia.

Tässä vielä yhteenvetona hallituksen linjaukset tiedotteesta:

”Hallitus sai tänään keskiviikkona 17. kesäkuuta neuvottelussaan kokonaiskatsauksen kaikista hallituksen linjauksista koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi.

Neuvottelussa linjattiin lisäksi rajoituskokonaisuuksien lievennyksiä seuraavasti:

Valtioneuvosto suosittelee, että mikäli epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä epäsuotuisia poikkeamia, 1. elokuuta 2020 alkaen voidaan sallia yli 500 henkilön tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa. Tämä edellyttää turvallisuuden varmistamista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeiden avulla: turvaetäisyyksien ja hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja asiakasmäärien rajaaminen, tarvittaessa toimintaa eriyttäen. Aluehallintoviranomaiset tekevät harkintaansa pohjautuen päätökset heinäkuun aikana, enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Viimeisenä purkamistoimena, jos epidemiatilanne kehittyy edelleen ilman merkittäviä poikkeamia, voidaan 1. lokakuuta 2020 alkaen luopua kokoontumisrajoituksista ja sallia kaikki tilaisuudet sisä- ja ulkotiloissa ilman määrättyä henkilömäärärajoitusta. Hallitus myös suosittaa, että toimijat omavalvonnallisesti turvaavat edellä mainittujen ohjeiden noudattamista edelleen.

Valtioneuvosto tarkastelee yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevia linjauksia säännönmukaisesti perustuen tilannekuvaan ja vaikutusarviointiin niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla. Mikäli epidemiatilanne kehittyy epäsuotuisasti ja tämä arviointi sitä edellyttää, rajoitusten purkamista koskevaa suunnitelmaa tullaan tarkistamaan.        

Heinäkuun loppuun asti rajoitukset ovat voimassa aluehallintoviraston aiempien päätösten mukaisesti. Alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja sisä- ja ulkotiloissa. Hygieniaohjeiden noudattaminen on aina perusteltua. Yli 50 henkilön, mutta korkeintaan 500 henkilön sisä- ja ulkotilaisuudet ovat sallittuja edellyttäen, että niissä turvallisuus voidaan varmistaa THL:n ja OKM:n ohjeistamien turvaetäisyyksien ja niiden edellyttämän asiakasmäärien rajaamisen sekä hygieniakäytäntöjen avulla. Yhteismäärältään yli 500 henkilön ulkotilaisuudet ovat sallittuja eriyttämisjärjestelyin.

Lievennyksiä ravitsemisliikkeiden toimintaan 

Hallitus linjasi myös ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisen rajoittamisen lievennyksistä. Valtioneuvosto antaa asiasta asetuksen huomenna 18. kesäkuuta. Rajoitukset ovat perustuneet tartuntatautilakiin.

22. kesäkuuta 2020 alkaen asetusta muutetaan niin, että ravitsemisliikkeet saavat olla auki klo 04 alkaen, ja ne on suljettava viimeistään klo 02.

Anniskelu voidaan aloittaa aikaisintaan klo 09, ja se on lopetettava viimeistään klo 01.

Noutopöydät sallitaan jälleen.

Ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella kolme neljäsosaa anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta henkilömäärästä.

Kaikilla asiakkailla tulee edelleen olla oma istumapaikka. Ravitsemisliikkeiden on lisäksi järjestettävä sisä- ja ulkotilojensa kalusteet ja palvelukäytäntönsä niin, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle. Ravitsemisliikkeiden on huolehdittava erityisesti siitä, ettei niiden tiloissa synny tarpeetonta tungosta, ja että asiakkaiden saapuminen toteutetaan niin, että asiakkaiden ja seurueiden välillä on riittävä etäisyys.

Ravitsemisliikkeiden on huolehdittava, että asiakkaille on varattu mahdollisuus käsien pesuun tai desifiointiin liikkeeseen saavuttaessa. Samoin kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muuta pinnat on pidettävä puhtaina niin, etteivät ne aiheuta tartuntataudin leviämisen vaaraa. Ravitsemisliikkeissä on oltava näkyvät toimintaohjeet käsien puhdistamisesta, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja muista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista.

Hallitus linjasi, että 13. heinäkuuta alkaen ravitsemisliikkeiden rajoitukset poistuvat. Tämänkin jälkeen jokaisella asiakkaalla on kuitenkin oltava istumapaikka.

Hallitus purki suosituksensa vierailujen välttämisestä sairaaloissa

Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa puretaan. Suosituksen purkaminen koskee sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa.

Vierailujen järjestämisessä tulee kuitenkin noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen, vastaavasti kuten muussakin tartuntatautien vastustamistyössä epidemiatilanteen aikana.

Toimintayksikkö vastaa käytännön järjestelyistään ja esimerkiksi suojainten käytöstä ja tapaamispaikoista.

Ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden iäkkäille ja muihin riskiryhmiin kuuluville asiakkaille tulee järjestää mahdollisuus turvallisesti tavata läheisiään esimerkiksi ulkona riittävästä suojautumisesta huolehtien, tai järjestämällä erillisiä suojattuja tapaamistiloja.

Hallitus suosittelee, että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan. Epidemian leviäminen riskiryhmien asumispalveluyksiköissä on yhä merkittävä riski.

Suositus vierailujen välttämisestä ei koske asiakkaalle välttämätöntä palvelua antavia henkilöitä kuten esimerkiksi kuntoutustyöntekijöitä tai henkilökohtaisia avustajia. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien asiakkaiden läheisille sekä synnyttäjien tukihenkilöille tulee järjestää mahdollisuus tavata läheistään turvallisin järjestelyin.”

 

Kommentit