Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti: Valtiolle vähemmän velkaa – palkansaajille enemmän käteen palkasta

Uutiset, tiistaina 29.11.2022

Kokoomus peräänkuuluttaa tiistaina julkaistussa vaihtoehtobudjetissa kahden vaalikauden mittaista suunnitelmaa julkisen talouden vahvistamiseksi. Kokoomus tasapainottaisi julkista taloutta vuosittain vähintään miljardilla eurolla.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti vähentäisi julkisen talouden velkaantumista yli miljardilla eurolla ja vahvistaisi työllisyyttä pitkällä aikavälillä yli 100 000 työllisellä. Vaihtoehtobudjetissa esitetään työn ja eläkkeiden verotuksen keventämistä yli miljardilla eurolla, josta 800 kohdistuisi tasaisesti kaikkiin tuloluokkiin ja 259 miljoonaa työtulovähennyksen korottamiseen.

-Ensi vaalikauden tärkein tavoite on turvata hyvinvointiyhteiskunnan palveluille kestävä rahoitus myös seuraaville sukupolville. Velkaantuminen on lopetettava ja uutta kasvua luotava. Vain siten takaamme maamme turvallisuuden ja tulevaisuuden. Kokoomus on valmis aloittamaan tämän työn heti, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.

Kokoomus vahvistaisi julkista taloutta muun muassa työllisyysuudistuksilla (515 milj. euroa), yritystukisäästöillä (443 milj.), asumisen tukijärjestelmää uudistamalla (410 milj.), julkisen hallinnon tehostamisohjelmalla (300 milj.) ja muilla menosäästöillä (455 milj.) sekä haittaveroja kiristämällä (900 milj.), veropohjaa laajentamalla (350 milj.) ja rahapelaamisen lisenssijärjestelmällä (50 milj.).

-Menosäästöjä kertyisi kaikkiaan 1,92 miljardin euroa, mutta emme säästäisi euroakaan esimerkiksi koulutuksesta, tutkimuksesta, maanpuolustuksesta, sisäisestä turvallisuudesta ja oikeusvaltion peruspilareista. Kyse on menojen priorisoinnista. Siihen jokaisella puolueella pitäisi olla valmius”, vaihtoehtobudjettityöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonensanoo.

-Menojen lisäksi priorisoisimme tuloja. Mielestämme työtä verotetaan Suomessa liian ankarasti. Siksi keventäisimme ansiotuloverotusta  yli miljardilla eurolla, mutta emme suinkaan velkarahalla. Esitämme veronkevennysten vastapainoksi tuloja kasvattavia uudistuksia yhteensä 1,4 miljardin euron edestä, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

-Vaihtoehtobudjettimme ei ole kuitenkaan vain menosäästöjä ja veronkevennyksiä. Panostaisimme vahvasti Suomen talouden kestävään kasvuun sekä suomalaisten osaamiseen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. 600 miljoonan euron lisäpanostukset olisi mahdollista tehdä, kun laitoimme menoja aidosti tärkeysjärjestykseen, Heinonen sanoo.

Vaihtoehtobudjetti tiivistettynä

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa menoja vähennetään 1,92 miljardilla eurolla. Lisäpanostuksia kasvuun, osaamiseen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaihtoehto sisältää 600 miljoonan euron edestä. Menotaso laskisi yhteensä 1,32  miljardilla.

Vaihtoehtobudjetti sisältää verojen ja maksujen kevennyksiä yhteensä 1,62 miljardin euron edestä. Tuloja kasvattavia uudistuksia vaihtoehtobudjetti sisältää 1,40 miljardin euron verran. Julkisen talouden tulokertymä laskisi kokonaisuudessaan 220 miljoonalla eurolla.

Eduskunnan tietopalvelun arvioimien työllisyysuudistusten myötä työllisyys vahvistuisi nopeasti 42 000 lisätyöllisellä. Työllisyysuudistusten suorat julkista taloutta vahvistavat vaikutukset olisivat 515 miljoonaa euroa jo ensi vuonna. Eduskunnan tietopalvelun arvioimat reformit eivät kasvata tuloeroja kuvaavaa gini-kerrointa. Pitkällä aikavälillä kokoomuksen työllisyysreformit vahvistaisivat työllisyyttä jopa yli 100 000 työllisellä.

Kokoomuksen vaihtoehtobudjetti on luettavissa kokonaisuudessaan puolueen verkkosivuilla.

Kommentit