Jo kolme neljästä suomalaisesta kannattaa Nato-jäsenyyttä – Suomi ottaa tällä viikolla suuren askeleen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Blogi, tiistaina 10.05.2022

Nato-jäsenyyden suosio on kasvanut kevään aikana merkittävästi. Nyt jo yli kolme neljästä suomalaisesta kannattaa Natoa.

Ylen tuore Nato-gallup kertoo, että nyt Suomen Nato-jäsenyyttä kannattaa jo peräti 76 prosenttia suomalaisista. Vielä helmikuussa Natoa kannatti vain hieman yli puolet eli 53% suomalaisista, sitten maaliskuussa 62% ja nyt toukokuussa peräti 76 prosenttia suomalaisista. Jos blogissani ja lehtien kolumnissakin kirjoitin juuri, että eduskunta on jo Nato-valmis, niin nyt voi hyvin todeta, että myös Suomi ja Suomen kansa ovat Nato-valmiita.

Muutos on ollut siis hurja, mutta niin on ollut myös maailman turvallisuusjärjestyksenkin järkkyminen. Helmikuun 24. päivä muutti aiemman ja myös uskotellut asetelman täydellisesti ja näyttää, että myös pysyvästi tai ainakin pitkäaikaisesti.

Ylen uutinen eilen Eurooppa-päivänä kertoi, että ”Taloustutkimuksen toukokuussa Ylelle tekemässä kyselyssä 76 prosenttia vastanneista kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä ja 12 prosenttia vastustaa. Epävarmat ovat kääntyneet Nato-jäsenyyden puolelle.”

”Maaliskuussa Nato-kannastaan epävarmoja oli vastanneista vielä noin viidennes, mutta toukokuun alussa epävarmoja oli enää noin joka kymmenes vastaaja.”

Suomalaisten varmuus siis tehtävän ratkaisun ja päätöksen oikeanlaisuudesta on siis vahvistunut. Nyt, kun tällä viikolla käsitykseni mukaan myös Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin tulevat kertomaan oman Nato-ratkaisunsa niin se tulee näkymään myös kansan mielipiteessä. Ylen tutkimuksen mukaan maamme ”valtiojohdon asettuminen Nato-jäsenyyden kannalle vaikuttaisi lähes yhtä voimakkaasti, sillä 82 prosenttia vastanneista tukisi tasavallan presidentin ja hallituksen linjausta”. Ei ole epäselvyyttä, mikä ratkaisu tulee olemaan sillä ”81 prosenttia SDP:n kannattajista tukee Suomen Nato-jäsenhakemusta”.

Ylen Taloustutkimuksella teettämä kysely toteutettiin internetpaneelissa 4.–6.5.2022. Kyselyyn vastasi 1270 vastaajaa. Otos edustaa Suomen äänestysikäistä väestöä (18 vuotta täyttäneet). Tulokset painotettiin iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan väestötilastoja vastaaviksi sekä käyttäen puoluepainoa viimeisimmän puoluekannatuskyselyn (huhtikuu 2022) mukaisesti. Kyselyn virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuri viikko siis käyntiin eduskunnassa. Aamulla olin jo samasta aiheesta puhumassa MTV3:n Huomenta Suomen Uutisaamussa ja nyt puolustusvaliokuntaan. Tavoite on, että

saamme puolustusvaliokunnan Nato-kannanoton myös julki tänään. Ja mediakierrokseni siis jatkuu tällä viikolla vilkkaana. Huomenna seuraavaksi vuorossa radion puolella Politiikkaradio ja sitten illalla AlfaTV:llä Sanna Ukkola Live. Mutta nyt talon töiden pariin.

Nyt tehtävän Nato-ratkaisun jälkeen meidän ei enää tarvitse pohtia kerta toisensa jälkeen, mikä olisi maamme kannalta toiseksi parhain ratkaisu. Otamme ainoat aidot turvatakuut tämän myötä käyttöön. Tulemme olemaan osa yhteistä puolustusta.

…,

Puolustusvaliokunta: Nato-jäsenyys paras puolustusratkaisu Suomen turvallisuudelle

”Eduskunnan puolustusvaliokunta katsoo ulkoasiainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa, että Nato-jäsenyys on Suomen kokonaisturvallisuuden kannalta paras ratkaisu. Valiokunnan lausunto valtioneuvoston turvallisuusympäristön muutosta koskevasta selonteosta (PuVL 3/2022 – VNS 1/2022) valmistui tiistaina 10. toukokuuta.

Vaikka Suomen puolustusvoimien suorituskyky on hyvä ja puolustusta on määrätietoisesti kehitetty kymmeniä vuosia, Suomi ei voi pienenä maana yksin luoda sellaista pidäkettä, joka takaisi rauhan säilymisen. Tällöin on katsottava, mitä vahva kansallinen puolustuskyky tarvitsee tuekseen.

Suomi harjoittaa mittavaa kahden- ja monenvälistä puolustusyhteistyötä, mutta mikään näistä yhteistyömuodoista ei sisällä turvatakuita. Puolustussuunnittelun näkökulmasta on lisäksi epäselvää, millaista apua Suomi kriisitilanteessa saisi kumppaneiltaan. Turvatakuiden puute on myös EU:n avunantolausekkeen (42.7) keskeisin ongelma pidäkemielessä. Valiokunta katsoo, että EU:n avunantolausekkeella sinänsä on merkitystä ja kriisitilanteessa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta unionimaata tuettaisiin.

Valiokunnan mukaan Nato-jäsenyys nostaisi merkittävästi pidäkettä joutua Venäjän sotilaallisen vaikuttamisen kohteeksi. Jäsenyys myös takaisi kriisitilanteessa Suomen oman kansallisen puolustuskyvyn vahvistamisen liittokunnan merkittävillä sotilaallisilla voimavaroilla ja parantaisi huomattavasti Suomen sotilaallista huoltovarmuutta. Nato-joukkoja voitaisiin kutsua kiristyneessä tilanteessa paikalle myös ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa nostamaan kynnystä sotatoimien aloittamiselle Suomea vastaan tai niillä uhkaamiselle.

Nato-jäsenyyden lisäksi on tärkeää jatkaa kansainvälistä puolustusyhteistyötä vähintään nykyisessä laajuudessa sekä jatkaa uskottavan kansallinen puolustuksen kehittämistä, koska nämä puolustuksen kehät tukevat toisiaan.

Vasemmistoliiton edustaja valiokunnassa jätti lausuntoon eriävän mielipiteensä.

Puolustusvaliokunnan lisäksi yhdeksän muuta valiokuntaa antaa lausuntonsa ajankohtaisselonteosta ulkoasiainvaliokunnalle, joka laatii asiasta mietinnön.”

Valiokunnan lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan verkkopalvelussa myöhemmin tänään Uusimmat valiokuntien lausunnot -sivulla.

Iso päivä. Puolustusvaliokunta tänään linjasi siis selvästi ja yksiselitteisesti, että maamme tulee hakea nyt Naton jäseneksi ja tehdä se ilman ennalta määrättyjä reunaehtoja tai rajauksia. Iso linjaus ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan mannerlaatat liikkuvat ja asemoituvat tätä kautta pysyviksi. Ja erityisen hienoa oli, että saimme tämän kannan taakse koko puolustusvaliokunnan yhtä edustajaa vasemmistoliitosta lukuunottamatta. Siis myös he joiden periaatteessa koko poliittinen ura on rakentunut Naton ja Yhdysvaltojen vastustamiseen asettuivat nyt yhteisen myönteisen Nato-kantamme taakse. Merkittävää.

Ja kiitos myös viesteistänne liittyen aamuiseen Huomenta Suomen keskusteluun. Huomenna sitten päivällä radiossa Politiikkaradio ja sitten illalla Alfa TV:llä Sanna Ukkola Live. Vielä selvityksessä myös se, että ehtisinkö illalla vielä A-Studioon. Katsotaan saadaanko logistiikka toimimaan.

Kommentit