Yhteistyöllä voimme pärjätä ja menestyä

Kynästä, lauantaina 18.03.2006

Tämän päivän yksi kuumimmista keskustelunaiheista on kuntien välinen yhteistyö. Se ei vain ole kuuma puheenaihe vaan se on myös yksi keskeisimmistä haasteistamme. Myös Riihimäen seutukunnalla meillä on yhteiset intressit yhteistyölle.

***

Moni on kysynyt, että miksi? Onhan sitä pärjätty tähänkin asti.

***

Aivan tähän asti on pärjätty, mutta nyt edessä on yksi maamme merkittävimmistä väestöpohjan rakenteellisista muutoksista. Seniori-ikäisten ihmisten määrä kasvaa. Väestörakenteemme on jo vajaan kymmenen vuoden kuluttua aivan toisenlainen.

Esimerkiksi kun viime vuonna Suomessa oli 65 vuotta täyttäneitä reilu 800 000, nousee määrä vuosikymmenen loppuun mennessä sadallatuhannella ja vuoteen 2015 mennessä 300 000 ja vastaava kehitys jatkuu aina vuoteen 2035 asti. Ja kun tätä kehitystä peilaamme sosiaali- ja terveyspalveluiden menoihin ikäryhmittäin on kasvukerroin huima. Keskiarvona sosiaali- ja terveydenhuoltomenot kasvavat nimittäin jyrkästi siitä eteenpäin, kun ihminen täyttää 70 vuotta.

***

Meidän on kannettava vastuumme ja huolemme heistä – jotka ovat kantaneet vastuunsa ja huolemme meistä. Eikö?

***

Myös muut toimintaympäristön muutokset, kuten työssäkäyntialueisiin perustuva seutuistumiskehitys, palveluiden kysynnän muutokset, muut sisäiset rakennetekijät kuten työvoiman saatavuus vaativat yhteistyötä. Puhumattakaan EU:n integraatiosta ja veropaineista ja rahoitusongelmista jne.

Meidänkin alueen Riihimäen, Hausjärven ja Lopen kuntien on siis tarve koota voimavaroja tehtäviemme hoitamiseen. Yhteistyötä tulee tehdä ja tarvitaan varmasti myös Hyvinkään kaupungin kanssa.

Seudullinen yhteistyö onkin 1990-luvulta lähtien edennyt Suomessa nopeasti. Tällä hetkellä yhteistyössä otetaan merkittäviä askeleita myös kuntapalvelujen ydinalueilla eli sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä opetuspalveluissa. Alueellamme otetaan oikean suuntaisia askeleita toisen asteen koulutuksessa, sijaispankkijärjestelmässä ja sisämaan logistiikkakeskuksessa. Tässä kehityksessä oman seutukuntamme ja koko Hyvinkää-Riihimäen talousalueenkin yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

***

”Kun tahtoa on, myös keinot löytyvät”

***

Tilanne on otettava vakavasti. Hetkelliset hyvänolon tunteet muuttovoiton tai hyvän yritysrekrytoinnin jälkeen eivät saa sokaista silmiämme. Vaan niiden tulee rohkaista meitä ennen kaikkea yhteistyöhön. Yhteistyöllä voimme vahvistaa oman seutukuntamme elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta, työllisyyttä, mutta myös taata alueemme peruspalveluiden ja ennen kaikkea ensi tilassa erityisosaamisen palvelut.

Maamme hallituksen vuosi sitten käynnistämä Kunta- ja palvelurakenneuudistus on yksi hanke näihin haasteisiin vastaamiseksi. Sen tavoitteena on selvittää minkälaisilla alueilla ja minkälaisilla järjestämisvastuilla kuntapalveluiden saatavuus, laatu ja tuottavuus voidaan turvata tulevaisuudessa. Tarkastelu käsittää tai ainakin alunperin käsitti kuntarakenteen muutokset, mutta ennen kaikkea se käsittää kuntien yhteistyön kaikilla aluetasoilla.

Tänä keväänä annettava puitelaki antaa suuntaa uudistuksille. Itse en usko, että kuntarajoja seutukunnaltamme pois tullaan pyyhkimään. Mutta uskon, että yhteistyötä meiltä tullaan kasvavassa määrin vaatimaan ja edellyttämään. Ja sitä me tarvitsemme haluamme niin tai emme.

Tämä kehityssuunta vaatii meiltä kaikilta Riihimäen seutukunnan asukkailta avarakatseisuutta ja luottamuksen ilmapiiriä. Se vaatii paljon meiltä luottamushenkilöiltä, mutta vielä enemmän alueemme viranhaltijoilta. Ja paljon myös meiltä kaikilta kuntalaisilta vai pitäisikö sanoa seutukuntalaisilta.

Vain yhteistyöllä Riihimäen seutukunta voi menestyä myös jatkossakin. Meidän täytyy oppia iloitsemaan toistemme onnistumisista. Jos Riihimäen kaupunki onnistuu rekrytoimaan alueelleen merkittävästi työllistävän yrityksen – niin kuin on viime aikoina useasti onnistunutkin – se hyödyttää koko seutukuntaa. Osa tulijoista varmasti valitsee asuinkunnakseen Lopen ja osa Hausjärven jne. Kun kuntamme menestyvät ja kasvavat siitä hyötyy koko seutukuntamme sen yrittäjät ja sen asukkaat.

***

Ollaan siis reiluja – tahdotaan ja tehdään.

***

Riihimäen seutukunnalla
18.3.2006
Timo Heinonen
Lopen kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Kommentit