VLN:n rakentamisjaoston puheenjohtaja Timo Heinonen: Liikuntapaikkojen turvallisuus läpivalaisuun

Uutiset, perjantaina 01.03.2013

Valtion Liikuntaneuvoston rakentamisjaoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen vaatii tiukennuksia liikuntapaikkojen turvallisuusvalvontaan. Heinonen toteaa, että Laukaan ratsastuskoulun maneesin katon romahtaminen ja sen seurauksena pienen tytön kuolema järkyttävät ja viimein vaarat pitää ottaa vakavasti.

– On anteeksiantamatonta, että Liedon 2010 vastaavan onnettomuuden jälkeen ei asioita laitettu kuntoon. Mutta nyt ne pitää laittaa, eikä vastaavaa enää saa päästää tapahtumaan, toteaa Timo Heinonen.

Onnettomuustutkintakeskuksen alustavien tutkimusten mukaan Laukaan tapahtuman syyt voivat edelleen liittyä suunnitteluun, rakenneosien valmistamiseen ja ajan myötä tapahtuneeseen heikkenemiseen kuten ruostumiseen tai niiden yhdistelmään. Asia tarkentuu tutkinnan edetessä.

– Liikuntapaikkarakentaminen vaatii monelta osin erityisosaamista. Rahoittaa liikuntapaikkarakentamisen sitten kunta tai yksityinen toimija, niin turvallisuudesta ei saa tinkiä. Tämän pitää koskea niin rakentamista kuin käyttöaikaakin. Minusta valvontaa pitää parantaa myös tilanteissa kun entisiä teollisuushalleja tai vastaavia otetaan liikuntakäyttöön.

Liikuntapaikkoihin liittyvät turvallisuuskysymykset, kuten kattojen sortumiset, koskettavat valtionhallinnossa pääasiassa kahden ministeriön toimialaa. Rakennusten rakenteelliseen turvallisuuteen liittyvä viranomaisohjaus on ympäristöministeriön vastuulla. Kuntien rakennusvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että noudatetaan mm. hyvää rakennustapaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö puolestaan avustaa liikuntapaikkarakentamista vuosittain veikkausvoittovaroista.

– Laukaan ratsastusmaneesi tarkastettiin viime kesänä. Tarkastuksessa käytiin läpi muun muassa turvallisuusasiakirjat, tilat ja ensiapuvalmiudet. Rakenteiden tutkiminen ei kuitenkaan kuulu tähän valvontaan ja tämä on puute.

Liikuntapaikkarakentamisen laadun parantamiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi tarvitaan laadukasta tutkimustietoa, jota on pitkäjänteisesti tuotettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana. Muun muassa hallirakentamista koskien näitä on tuotettu lukuisia. Ongelma on, että tutkimustieto ei riittävän systemaattisesti välity kuntien, rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja ylläpitäjien tietoisuuteen.

– Olennainen kysymys on, miten vastaavanlaisilta onnettomuuksilta voitaisiin jatkossa välttyä. Tarkasteluun tulee asettaa koko prosessi liikuntapaikkojen suunnittelusta laadukkaaseen tarkastustoimintaan ja liikuntapaikkojen ylläpitoon. Minusta liikuntakäytössä olevat tilat tulee tarkastaa rakenteellisesti esimerkiksi viiden tai kymmenen vuoden välein. Tämä vaatimus tulee kirjata rakennusvalvontaa koskevaan lainsäädäntöön lakiin, vaatii Timo Heinonen.

Valtion liikuntaneuvosto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön lakisääteisenä asiantuntijaelimenä liikuntaan liittyvissä kysymyksissä. Liikuntaneuvoston rakentamisjaosto laatii hallituskausittain liikuntapaikkarakentamisen avustuspolitiikkaa linjaavan Suunta-asiakirjan, jossa painopistealueiden lisäksi esitetään myös tavoitteita liikuntapaikkarakentamisen laadun parantamiseksi.

– Tulen nostamaan nämä lakisääteiset tarkastukset nyt tähän asiakirjaan osana esille, lupaa Timo Heinonen.

Kommentit