Veteraanien kuntoutusrahat turvattava automaattisesti. Ilman teatteria.

Blogi, perjantaina 06.06.2014

Eduskunnassa on vuosi toisensa jälkeen erilaisista lupauksista huolimatta jouduttu aina korjaamaan hallituksen talousarvioesitystä veteraanien kuntoutusrahojen osalta. Itseasiassa käsikirjoitus on saanut jo surullisia piirteitä. Ensin sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt oikeaa ja tarvittavaa määrärahaa budjettiin. Sitten Valtiovarainministeriö on leikannut määrärahaa. Tämän jälkeen koko ajan iäkkäämmät veteraanit on laitettu hattukourassa kerjäämään kuntoutusrahojaan mediassa ja jopa lähetystöinä eduskuntaan. Ja sitten suuressa laupeudessaan eduskuntaryhmien puheenjohtajat ovat päättäneet korottaa kuntoutusmäärärahoja. Sama näytelmä vuodesta toiseen vaikka velkamme, vastuumme ja lupauksemme on ollut aina tiedossa.

Tällekin vuodelle VM esitti leikkausta vuoden 2014 talousarvioesitykseen perätis 4 miljoonaa euroa. Leikkaus oli kohtuuton ja olisi jättänyt sotiemme veteraanit ja heidän puolisonsa hoidon ja kuntoutuksen osalta heitteille. Mutta edellä esittämälläni alunperinkin suunnitellulla käsikirjoituksella määräraha korotettiin eduskunnassa oikealle tasolle.

Tällaisen minusta leikkimisen ja teatterin lopettamiseksi, mikä ei aidosti ole minusta kenenkään kunniaksi. Ei edes eduskunnan. Olen jättänyt hallitukselle tänään kirjallisen kysymyksen missä esitän, että valtiovarainministeriö ja maamme hallitus valmistelee vuoden 2015 ja myös tulevien vuosien talousarviot aina niin, että veteraanien ja heidän puolisoidensa kuntoutusmäärärahat määritellään oikealle ja riittävälle tasolle aina automaattisesti budjetin pohjaesityksessä.

Samalla on syytä selvittää myös kuntoutuksen väliinputoajat. Tästä aiheesta olen jättänyt myös hallitukselle esityksen. Esitys koskee sotainvaliidejä. Tuokin esitykseni siis löytyy Eduskuntatyö-sivun alta.

Mutta nyt ympäristövaliokuntaan ja käsittelyyn energiatodistuskansalaisaloite ja aamupäivällä myös aiheesta tiedotustilaisuutemme.

Kello 22.19 ja aika kiittää tästä päivästä. Tänään minulla hieman rennompi päivä kun normaalin kolmen valiokunnan sijaan vain tänään yksi. Aamusta siis ympäristövaliokunnan lyhyt kokous ja valmiiksi yksimielisesti talojen energiatodistuksia koskevan kansalaisaloitteen käsittely. Tästä yli 60 000 talonomistajan allekirjoittamasta kansalaisaloitteesta tulee ensi viikolla ensimmäinen joka muuttaa nykytilannetta aloitteen haluamalla tavalla. Aivan yksi yhteen ei aloite toteudu mm. sen käytännön mahdottomuuksien takia, mutta korjaa ja selkeyttää energiatodistuksia. Itse toki toivon, että nyt tehtävien korjauksien jälkeen saamme myös muutettua EU-tasolla direktiiviä niin, että vanhoissa omakotitaloissa energiatodistuksista saataisiin jatkossa vapaaehtoisia. Itse uskon, että sitä kautta todistukset kehittyisivät ja tulisivat laadukkaiksi ja halutuiksi nykyisten asuntojen kosteus- ja kuntotarkistuksien tapaan. Harva nimittäin nykyisin taloa ostaa teettämättä siihen kuntotarkastusta. Ja toivottavasti energiatodistus joskus samanlainen haluttu ja tärkeä asiakirja jokaisen talonomistajan mappiin ja arkeen mm. talon remontteja varten.

Hyväksyimme siis tänään yksimielisesti opposition kanssa mietinnön (YmVM 5/2014), joka koskee kansalaisaloitetta rakennuksen energiatodistuslain muuttamisesta.

Toteamme johtopäätöksenämme, että ”kansalaisaloitteen sisältämien ehdotusten hyväksyminen ei ole mahdollista. Ensimmäinen muutosehdotus ei olisi tarkoituksenmukainen, vaan voisi aiheuttaa hankaluuksia tilanteessa, jossa toteutuneesta kulutuksesta ei saada tietoja. Toinen muutosehdotus on energiatehokkuusdirektiivin vastainen, eikä siksi mahdollinen ilman direktiivin muuttamista.”

”Ympäristövaliokunta katsoo, että energiatodistusta tulee muuttaa, jotta sen käyttökelpoisuus ja ymmärrettävyys paranee ja sillä voidaan myös saavuttaa tavoitteena olevat ympäristöhyödyt. Valiokunta on kansalaisaloitteen kanssa yhtä mieltä siitä, että energiatodistuksen tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja edullinen sekä helposti ymmärrettävä.”

”Valiokunta katsoo, että E-luokan perustuminen energiamuodon kertoimeen on seikka, joka tekee pientalojen luokituksesta kansalaisten kannalta vaikeasti ymmärrettävän. Koska direktiivi edellyttää energiamuodon kertoimien huomioimista energiatodistuksessa, niitä ei voida kokonaan poistaa. Valiokunta kuitenkin katsoo, että todistusta voidaan kehittää sisällöllisesti siten, että siinä olisi mahdollisesti kaksi indikaattoria, ensimmäinen laskennalliseen kulutukseen perustuva, joka määräisi E-luokan ja toinen rinnalle otettava tieto energiamuodon kertoimella kerrottu tulos.”

”Toinen mahdollisuus energiatodistuksen sisällön muuttamiseen varsinkin olemassa olevien omakotitalojen osalta on sidoksissa direktiivin muuttamismahdollisuuksiin. Mahdollisuudet direktiivin muuttamiseen tulee selvittää nyt, kun laajemminkin on käynnissä hanke tarpeettoman yksityiskohtaisen EU-sääntelyn purkamisesta.”

Ehdotimme siis kaksi lausumaa. ”1) eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kiireellisesti toimenpiteisiin pientalojen energiatodistuksen sisällölliseksi muuttamiseksi helpommin ymmärrettäväksi poistaen energiamuotojen kertoimista aiheutuvat vertailtavuusongelmat ja 2) eduskunta edellyttää, että hallitus aloitteellisesti pyrkii rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tarkistamiseen energiatodistuksen muuttamiseksi vapaaehtoiseksi vanhojen omakotitalojen osalta.”

Näin siis kansalaisaloitteet toimivat ja muuttavat maatamme parempaan suuntaan. Eli kannattaa näitä jatkossakin tehdä ja tänäänkin saimme pöydällemme yhden. Eduskuntaan tuotiin kansalaisaloite, joka koskee rattijuopumusrangaistusten tiukentamisesta. Aloite tulee eduskunnan lähetekeskusteluun kevätistuntokauden kuluessa. Verkko-osoite kansalaisaloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/501. Itse annan tällekin aloitteelle isossa kuvassa tukeni. Yksityiskohtia täytyy toki vielä käydä läpi, mutta ehdottomasti rattijuoppojen rangaistuksia voidaan kiristää ja myös auton menetystä yms. laajentaa. Ja itse toivon, että nostamme keskusteluun myös sen, että tuoreille ajokorteille asettaisimme monen Euroopan maan tapaan ns. nolla toleranssin. Tilastot kertovat, että juuri näiden vielä vähän ajokokemusta omaavien kuskien kohdalla jo pienikin maisti heikentää ajoa. Muutama ensimmäinen vuosi voitaisiin hyvin mennä ehdottomalla 0:lla ja myös kieltäisin uusien kuljettajien autoissakin alkoholin käytön. Näin säilyisimme monilta yllytyksistä lähteneiltä onnettomuuksilta. Näitä tulen esittämään. Sen sijaan yleistä promillerajan laskua kaikille en ole kannattamassa mm. sen valvonnan mahdottomuuden takia. Mutta tutkitaan sekin nyt vielä huolella, mutta uskoisin, että 0,5 voimme hyvin jatkaa muiden kuin uusien ja nuorten kuljettajien kohdalla joilla jatkossa raja olisi 0,0.

….

Onnea Läyliäisten Maa- ja Kotitalousseura.

Tänään eduskuntapäivän jälkeen sain vieraakseni Läyliäisten Maa- ja Kotitalousseuran väkeä. Seura täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja juhlan kunniaksi päätin kutsua heidät eduskuntaan vierailulle ja totta kai kakkukahville. Ja olikin mukava tuokio läykkäläisten kanssa ja aika vilkasta keskusteluakin ensin opas Tomin kanssa ja sitten minun kanssa niin maamme puolustuksesta kuin kotikunnankin asioista. Nämä vierailut ovat niitä tämän työn parhaita juttuja ja kotiinviemiseksi sain seuran puheenjohtajalta Esko Koivistolta vielä aidon läyliäisläisen kotilimpun ja yhdistyksen historiikin. Leipää tulikin jo täällä Loppijärven rannassa nautiskeltua. Kiitos vielä mukavasta tuokiosta eduskunnassa ja kauniista sanoistakin. Olen otettu ja iloinen niistä ja siitä, että tekemäni työ saa kiitosta tällä tavallakin. Lupaan tehdä jatkossakin parhaani.

Mutta huomenna sitten jatkamme. Aamusta hieman remonttihommia ja sitten Lopen Kunnan toritapahtumaan kello 11-12. Tervetuloa mukaan ja juttelemaan niin kotikunnan kuin valtakunnankin asioista. Ja illansuussa olen vielä Jan Vapaavuoren ja Ben Zyskowiczin kanssa Hämeenlinnassa Cafe Laurellilla kello 16-17. Nähdään siis Lopen Torilla tai Hämeenlinnassa tai molemmissa 🙂

 

Kommentit