Vauhdin Maailma kolumni: Huippu-urheiluun täysremontti

Kynästä, tiistaina 05.10.2010

”Suomalaiset arvostavat tutkimusten mukaan huippu-urheilua ja haluavat, että suomalaiset urheilijat menestyvät.”
Viime vuosina huippu-urheilumenestyksemme on ollut muutaman lajin varassa. Motorsportti on hoitanut hyvin leiviskänsä suhteellisen pienellä yhteiskunnan tuella ja samoin perinteiset keihäät ja silloin tällöin vielä mäkihyppykin.

Kun menestystä ei ole tullut suurista lajeista, on onneksi olympialaisten haulikko ja uusien talvilajien yllätysmitalit kaunistaneet edes hieman tilastoja. Tosin täysin urheilijoiden ansiosta – ilman merkittävää yhteiskunnan tukea. Mutta toki niistäkin on osattu rintaa röyhistellä myös näissä piireissä. Eikös se aina niin mene.

Alavireinen menestystrendi on ollut nähtävissä pitkään ja siksi voi kysyäkin, miksi vasta nyt tartutaan toimeen. Tätä varten asetimme pari vuotta sitten Risto Niemisen työryhmän pohtimaan suomalaista huippu-urheilumenestystä ja nyt olemme ottamassa askeleen toimenpiteiden suuntaan. Kritiikin keskiöön nousi vahvasti yhteistyön puute ja suomalainen urheilujohtaminen. Menestystä ei tule, koska huippu-urheilun merkitystä Suomelle ei ymmärretä eikä huipulla olla halukkaita yhteistyöhön.

”Kosmeettiset resurssien kohdentamiset eivät enää riitä muutoksen aikaansaamiseksi, vaan suomalaiseen huippu-urheiluun on luotava kokonaan uusi malli toimia”.

Olemme eduskunnassa viime viikkoina käsitelleet ensi vuoden budjettia. Vahvasti esillä on ollut nyt myös urheilun rahoitus. Itseasiassa ensimmäistä kertaa nostimme sivistysvaliokunnassakin, jonka toimialaan urheilu kuuluu, käsittelyn yhdeksi kärjeksi juuri huippu-urheilun ja sen rahoituksen.

Esitys ensi vuoden talousarvioksi näyttää liikunnan osalta myönteiseltä. Liikunnalle osoitetaan 135,5 miljoonaa euroa, missä lisäystä on 6,7 miljoonan euroa. Tuen painopisteitä ovat liikunnallisten elämäntapojen edistäminen, liikunnan kansalaistoiminta, lasten ja nuorten liikunta sekä eettinen ja yhteiskuntavastuullinen, kansainväliseen menestykseen tähtäävä huippu-urheilu. Liikunnan määrärahoista valtaosa on veikkausvoittovaroja.

Olemme siis nostaneet nyt myös huippu-urheilun kehittämisen keskiöön. Tehtävää varten asetettu työryhmä totesi, että huippu-urheilun kehittämistoimenpiteet on tehtävä urheilijalähtöisesti. Työryhmä esitti suomalaisen huippu-urheilun visioksi: 1) Suomalaiset lapset ja nuoret liikkuvat paljon ja monipuolisesti! Urheilu ja liikunta ovat luonnollinen ja keskeinen osa suomalaisten lasten arkea, 2) Huippu-urheilu on mielekäs valinta. Se on innostava, haastava, palkitseva ja arvostettu vaihtoehto lahjakkaalle ja motivoituneelle yksilölle, 3) Suomalaisen huippu-urheilun osaamista kootaan, kehitetään ja jaetaan systemaattisesti, kunnianhimoisesti ja tehokkaasti ja 4) Suomalaiset arvostavat huippu-urheilua ja urheilijan omistautumista huipulle pyrkimiseen. Huippu-urheilun suosio ja arvostus heijastuu julkisen sektorin tukena ja yritysten markkinointipanostuksina. Suomea arvostetaan kansainvälisesti urheilukulttuurimaana.

Työtä varten perustettiinkin oma huippu-urheilun muutosprojekti, jonka tehtävä on kääntää laivaamme myötätuuleen. Huippu-urheilun toimintatavat muuttuvat kouriintuntuvasti vuosina 2012-2013. Tulemme toimimaan uudella mallilla ja uudella rahoituspohjalla.

Maahamme tarvitaan huippu-urheilun kokonaisvaltaista johtamista. Huippu-urheilukenttä on hajanainen, resurssit valuvat hukkaan ja yhteistyö on puutteellista. Maamme huippu-urheilun rahallinen tuki ei ole maailman huippua, mutta nykyisistäkin resursseista on revittävissä enemmän yhteistyötä tehostamalla. Kaikessa valmennuksessa ohjenuorana pitäisi olla urheilijan etu, jotta urheilija pääsisi valmentautumaan otollisissa oloissa ja hyvässä valmennuksessa. Osaamista pitäisi jakaa yli ja ohi perinteisten liitto- ja lajirajojen. Lasten ja nuorten valmennukseen ja ohjaukseen pitää panostaa merkittävästi lisää ammattitaitoista valmennusta, jotta heillä olisi liikunnallisen elämäntavan omaksumisen lisäksi valmiuksia suuntautua kilpaurheiluun.

Tiedän, että teistä moni nyt pohtii, että eihän tämä motorsportia koske. Voin kertoa, että koskeepas. Moottoriurheilu on nyt nostettu myös huippu-urheilun keskiöön valtion taholta ja meidän yhteinen tehtävä on turvata se, että yksi keihään kärki osuu sinne jatkossakin. Moottoriurheilusta nimittäin on lupa odottaa napakymppejä huomennakin.

Timo Heinonen

Kommentit