Vastine Hämeen Sanomiin: Ravintoloiden aukiolon sääntelyn purku ei vapauttaisi metelöintiä ja häiritsemistä

Kynästä, keskiviikkona 27.01.2016

Hämeen Sanomissa on parissa nimettömässä viestissä otettu kantaa kirjoitukseeni missä yhtenä sääntelyn purkuna nostin esimerkinomaisesti esille ravintoloiden aukiololainsäädännön. Viesteissä on annettu ymmärtää, että tämä toteutuessaan antaisi ravintoloille täyden vapauden ja luvan toimia villinlännen meiningillä melun ja häiriön suhteen. Näin ei todellakaan ole.

Lupaviranomainen voi nyt ja siis myös jatkossakin asettaa anniskelun valvonnan ja järjestyksenpidon kannalta tarpeellisia ehtoja, jos anniskelupaikan sijainti on sellainen, että lupaviranomaisella on saatujen selvitysten ja lausuntojen perusteella syytä epäillä, että anniskelutoiminnasta aiheutuu asuinympäristölle, yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle tai yhdyskunnan palveluille ja toiminnoille häiriötä tai muita kielteisiä seurauksia. Tähän ei siis vaikuta millään tavalla ravintoloiden aukiololainsäädäntö tai sen rajoitteet.

Alkoholilainsäädännössä tarkoitetun haitan tai häiriön arvioinnissa riittävää itseasiassa on se, että joillekin ympäristössä asuville aiheutuu häiriötä tai muita kielteisiä seurauksia. Mitään lukumääräisiä rajoja ympäristössä asuvien määrälle ei ole säädetty. Tärkeää ja keskeistä haitan tai häiriön arvioinnissa nyt ja jatkossakin olisi se kuinka kyseessä olevat asukkaat itse häiriön kokevat. Mikäli ravintolatoiminnan aiheuttama melu kuuluu asuntoon ja asukas kokee sen häiritseväksi, niin melu ja anniskelutoiminta aiheuttaa häiriötä asuinympäristölle. Tätäkään ei aukiololainsäädännön muutos muuttaisi mihinkään. Lisäksi ravintoloille kuuluu myös vastuu läheisestä piha-alueesta ja niin kuuluisi jatkossakin. Lupapäätöksissä on aiemmin mm. edellytetty, että ravintolan tulee huolehtia ravintolan edustan siivoamisesta päivittäin ja näin olisi jatkossakin.

Lisäksi esimerkiksi nyt jo yli 95 vuotta vanha naapurussuhdelaki on vielä tänäkin päivänä elävää oikeutta. Tämän lain 17 §, mukaan naapurille ei saa aiheuttaa kiinteistöä käyttämällä kohtuutonta rasitusta muun muassa melun muodossa. Mikäli tällaista rasitusta katsotaan aiheutuneen, on vahingonaiheuttaja vahinkoa kärsineeseen nähden myös mm. korvausvelvollinen. Ravintoloille voidaan asettaa myös uhkasakkoja jos melua tai häiriötä aiheutuu. Myös jatkossakin vaikka aukiolosääntelyä purettaisiinkin niin ravintoloilla ja terasseilla voisi olla erillisiä aikarajoja mm. musiikin soittoon. Tätä mahdollisuutta en ole esittänyt poistettavaksi tietenkään. Enkä myöskään ravintoloiden velvollisuutta huolehtia lähiympäristöstä mm. oven edustoista ja niillä tapahtuvasta melusta.

Tämä vain selvennykseksi, että ei jää vääränlaista kuvaa yhden norminpurkuehdotuksen todellisista vaikutuksista.

 

Kommentit