Vastine Aamupostissa olleeseen kirjoitukseen 5.3: Kokoomus on köyhänkin asialla

Kynästä, maanantaina 14.03.2011

Aamupostissa Markku Puhakainen kirjoitti 5.3. julkaistun kirjoitukseni ”Lisää työtä, lisää verotuloja ja lisää oikeudenmukaisuutta” pohjalta otsikolla ”Tasavero tiukkenee”. Kirjoituksesta sai sellaisen kuvan, että käsittelemäni kokoomuksen verolinja ”rankaisisi köyhiä”. On helppo todeta, että verolinjamme on täysin päinvastainen.

Kiistaton tosiasia on se, että maamme suurin köyhyyttä aiheuttava tekijä on työttömyys. Me tartumme tähän ongelmaa toden teolla ja näemme niin, että kaikki toimet, joilla työnteko kannattaa nykyistä paremmin, ovat nimenomaan parasta köyhyyden poistamista.

Työttömyyden jälkeen uusi työ tuo tukien varassa eläneelle itsenäisyyden ja kyvyn huolehtia paremmin itsestään ja läheisistään. Juuri tämän takia me kokoomuksessa haluamme luoda maahan lisää työtä. Haluamme alentaa työn tekemisen ja teettämisen veroja sekä lisätä palkansaajien ja eläkeläisten ostovoimaa.

Itse asiassa olemme ainoa puolue, jonka veromalli lähtee yhteisen kakun kasvattamisesta. Me emme usko siihen, että hyvinvointivaltiota pelastetaan jakamalla alati pienenevää julkisen talouden rahapottia hieman uudella tavalla. Meistä tärkeintä on tehdä sellainen verouudistus joka luo maahan lisää työpaikkoja, kannustaa työllistämään, kannustaa työntekoon ja tätä kautta luo kasvua ja lisää verotuloja valtiolle käytettäväksi esimerkiksi kouluihin ja terveyskeskuksiin.

Näillä verotuloilla peruspalvelut voidaan turvata tulevaisuudessakin. Ne myös turvaavat tulonsiirrot heikoimmassa asemassa oleville. Paremminvointivaltio syntyy taasen siitä, kun hyvinvointiyhteiskuntaan tulee lisää välittämistä, huolehtimista toisista ja itsestä ja hyviä töitä – tekoja.

Veropolitiikkamme ydin on siis uuden kasvun, työpaikkojen ja sitä kautta peruspalveluiden turvaaminen verotulojen kasvun kautta.

Tosiasia on myös se, että olemme tällä hallituskaudella korottaneet perusturvaa, esimerkiksi kansaneläkkeitä, pienimpiä isyys- ja äitiyspäivärahoja, enemmän kuin neljä edellistä hallitusta yhteensä. Olemme myös sitoneet mm. lapsilisät indeksiin niin että ne seuraavat hintojen nousua ja niiden ostovoima säilyy. Olemme ottaneet käyttöön vajaan 700 euron takuueläkkeen ja korottaneet mm. opintotukea 15 prosentilla ja lapsilisiä. Tässä vain jotain mainitakseni.

Verotuksen painopisteen muuttaminen työstä kulutukseen siis lisää verotuloja kasvun kautta. Lisäksi kulutus-, haitta- ja ympäristöverojen tuoma hintojen nousu korvataan täysimääräisesti köyhimmille, yhteiskunnan tukien varassa eläville, indeksikorotusten myötä.

Pitää muistaa, että arvonlisäveron myötä verotetaan myös ulkomaalaista työtä tuotteiden hinnoissa. Jos nostaisimme palkkaveroa – työn ja työllistämisen veroja, niin silloin verottaisimme vain suomalaisten työtä. Se lisäisi pahimmillaan maamme työttömyyttä.

Kokoomus painottaa verotuksessa kevyempää työn verotusta ja kireämpää kulutuksen ja ympäristön verotusta. Tavoitteenamme on kannustaa työntekoon ja työllistämiseen sekä kannustaa energian ja luonnonvarojen säästöön. Päinvastaista mieltä oleva kannustaa tuhoamaan luontoa ja ympäristöä sekä haluaa vähemmän työpaikkoja ja ostovoimaa työntekijöille ja eläkeläisille. Tästä on lopulta kyse.

Timo Heinonen
kansanedustaja (kok)

Kommentit