VASTINE AAMUPOSTIIN 24.10.2008: Lopen kokoomus haluaa turvata peruspalvelut Lopellakin

Kynästä, perjantaina 24.10.2008

Keskustan puheenjohtajan Aimo Alhon väitteet Aamupostissa 23.10.2008 ovat vaalikirjoittelua, pelottelua ja tahallista asioiden hämmentämistä. Alho väittää, että kokoomus ei tule Lopella hyväksymää veronkorotuksia. Väite on tuulesta temmattu. Esimerkiksi Hämeen Sanomissa 22.10.2008 minua siiteerattiin ja totesin lehdessä, että veronkorotus on varmasti väistämättä edessä. Itse en kuitenkaan kuulu verojenkirittämisen automaattisiin kannattajiin ja en pidä sitä ainoa ratkaisuna, mutta pakon edessä sekin kortti on käytettävä. Vastuullinen talouspolitiikka on kuitenkin paljon muutakin.

Alho väittää samassa kirjoituksessa minun myös todenneen, että ”Riihimäki tulisi säilyttämään kuntaliitoksessa kaikki Lopen kunnalliset palvelut nykyisellään”. Näinkään en ole koskaan todennut. Ei minulla ole siitä tietoa, mutta sekin kortti kannattaisi selvittää.

Olenkin nostanut vain esille aidosti myös tämän vaihtoehdon selvittämisen. Jos itsenäisenä säilyminen on itseisarvo ja sen edessä ollaan valmiita lopettamaan kyläkouluja, koululaisten iltapäivähoitoa, pidentämään koulumatkoja ja oikeutta koulukuljetukseen ja onhan kuntamme talouden tervehdyttämislistalla myös Lopen opiston toiminnan supistaminen, musiikkiopistosta eroaminen sekä nuoriso- ja liikuntatoimen alasajo, niin tällaista listaa en itse voi olla hyväksymässä. En edes osia siitä. Minä uskon että halutessamme meillä on mahdollisuus säilyttää nämä keskeiset palvelut Lopella tulevaisuudessakin.

Kokoomus onkin haasteeseen vastannut. Olemme nostaneet esille nyt aktiivisesti Lopella kustannustehokkaat ja vaihtoehtoiset palvelutuotantomallit. Meidän mielestä kunnan kannattaa nyt kehittää aktiivisesti mm. lastenhoidon Loppi-lisää ja perhepäivähoitajien työn houkuttelevuutta sen sijaan, että kiireellä kyhättäisiin kalliita parakkipäiväkoteja mm. Kirkonkylään. Samaan aikaan on syytä ottaa aktiivinen ote omaishoidon tukee. Kokoomus on neljän vuoden ajan tiukasti ollut kehittämässä tätä inhimillistä ja taloudellista vaihtoehtoa Lopella mm. Antti Rusin ja Eeva Pyhälammen johdolla. Tälle työlle tulen antamaan täyden tukeni. Tässä vain muutama esimerkki siitä miten palveluiden alasajamisen sijaan olisi syytä keskittyä miettimään miten rahat tulevaisuudessa riittävät ja miten palvelut voidaan turvata myös Lopella.

Eli itse kannatan – ideologisen palveluiden alasajamisen ja sen avulla teennäisen itsenäisenä säilymisen sijaan – aitoa keskustelua itsenäisen Lopen ja kuntaliitoksen vaihtoehdoista. On tärkeää, tietää mitkä palvelut ja millä veroprosentilla Lopella voidaan säilyttää jos haluamme säilyä itsenäisenä ja vaihtoehtona tälle pohdinnalle pitää toisessa kädessä olla selvitys siitä mitkä palvelut ja millä hinnalla Lopella säilyisi osana esimerkiksi Riihimäen kaupunkia. Näin olen todennut ennenkin.

Itse haastankin nyt kaikki loppilaiset tähän arvokeskusteluun. Minulle tärkeintä on mahdollisimman hyvien peruspalveluiden – lastenhoidon, peruskoulun, lukio-opetuksen sekä kirjastopalveluiden että vanhustenhoidon ja terveydenhoitopalveluiden turvaaminen Lopella.

Itse toivon, niin Aimo Alholta, kuin muiltakin tosiasioihin perustuvaa keskustelua. Koen varsin epäreiluksi täysin perättömien väitteiden levittämisen mediassa.

Timo Heinonen
Lopen kokoomuksen puheenjohtaja

Kommentit