Varhaiskasvatuslain aika on nyt.

Kynästä, tiistaina 18.02.2014

Hämmentyneenä selailin Opetus- ja Kulttuuriministeriön listaan eduskunnalle kevään 2014 aikana annettavista hallituksen esityksistä. Opetusministeri Krista Kiurun (sd.) esittelemältä listalle ei löytynyt yhtä odotetuinta ja tärkeintä lakiuudistusta. Työlistaltamme puuttui nimittäin uusi varhaiskasvatuslaki.

Viime keväänä 40 vuotta täyttäneen päivähoitolain uudistaminen 2010-luvun varhaiskasvatuslaiksi on ollut yksi kokoomuksen kärkihanke. Asian tärkeyttä meille kuvasti jo se, että aivan viime hallituskauden lopulla silloinen peruspalveluministeri Paula Risikko halusi vielä käynnistää uudistustyön vaikka tiesikin, että asian loppuun vieminen jäisi uudelle hallitukselle. Risikko siis tiesi, että pisteet hänen työstään ja valmistelusta saisi lopulta kerätä joku toinen uutena peruspalveluministerinä. Sellainen on harvinaista politiikassa.

Kaikkien yllätykseksi kuitenkaan varhaiskasvatuslakia ei ole saatu vieläkään valmiiksi. Ei siitä huolimatta, että perustyö oli jo siis hyvin pitkälle tehty ja myös hallitusohjelmaan ja Valtioneuvoston 15.12.2011 päättämässä Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa varhaiskasvatuslaki on kirjattu hoidettavaksi. Sovittiin, että päivähoitolaki uudistetaan ja säädetään laki varhaiskasvatuksesta, jota koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014. Tavoitteena, että uusi lainsäädäntö tulisi voimaan 1.1.2015.

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirrettiin sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alussa. Vetovastuun asiasta sai itselleen opetusministeri Jukka Gustafsson (sd.). Nykyisin liiankin tavanomaiseen tapaan ministeri perusti jälleen uuden työryhmän jonka pöydälle asia jäi niin pitkäksi aikaa, että ministeri Gustafssonin pesti ministerinäkin ehti päättyä. Hänen jälkeensä tehtävä siirtyi uudelle opetusministeri Krista Kiurulle. Asiaa valmisteleva työryhmä ei taida saada työtään valmiiksi helmikuunkaan loppuun mennessä ja näin tärkeä uudistus on siirtymässä. Toivottavasti ei sentään vesittymässä?

Käsiä ei saa nimittäin nostaa ylös. Suomalaiset pienet lapset ansaitsevat hyvän ja laadukkaan päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jatkossakin ja sen turvaaminen ajanmukaisesti kaikille pitää nyt turvata. Uudessa varhaiskasvatuslaissa pitää turvata lasten oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen asuinpaikasta ja perhetaustasta riippumatta. Ja lisäksi myös osaavan ja koulutetun henkilökunnan riittävyys ja asema pitää taata jatkossakin. Päivähoitoa syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä palveluna tulee myös kehittää.

Tärkeät arjen asiat eivät näytä nyt etenevän. Aika-ajoin esitetään aina myös uusia ministereitä erilaisiin toki tärkeisiin asioihin. Yksi esitys oli arktistenasioiden ministerin postin perustaminen. Minusta tuntuu kuitenkin, että maamme tarvitsisi mieluumminkin nyt ihan vain arkistenasioiden ministeriä.

Timo Heinonen

kansanedustaja, KM
Osaamisen ja Sivistyksen Politiikkaverkoston puheenjohtaja

Kommentit