Valtuustokuulumisia: Lopen kunnan taloutta hoidettava tarkasti

Kynästä, tiistaina 26.02.2013

Uusi kunnanhallitus on aloittanut työnsä, kuten myös uusi valtuusto ja lautakunnatkin. Edellisen valtuustokauden alussa kuntamme oli talouden osalta todella huonossa kunnossa. Silloin yhdessä päätimme, että talous laitetaan tasapainoon ja kuntamme käännetään pois konkurssin tieltä. Kriisikunnan tunnusmerkit täyttyivät yksi toisensa jälkeen.

Edellisellä valtuustokaudella 2005-2008 kaikki vuodet olivat päättyneet tappiolle ja kunnan velkamäärä oli kasvanut 14 miljoonasta 21 miljoonaan. Asukasta kohden velkamäärä oli kasvanut lähes tuhannella eurolla jokaista loppilaista kohden.

Kunnavaltuusto päätti, että kehitys on katkaistava ja laiva käännettävä. Neljässä vuodessa talous laitettiin tasapainoon ja kuntamme velkaantuminen taitettiin. Työhön sitoutui silloin koko luottamushenkilöjoukko ja kunnan virkamiesjohto ja henkilökunta. Yhdessä tehtävästä suoriuduttiin mallikkaasti, jopa niin, että työmme kestää vertaillun koko Hämeessä ja laajasti maankin laajuisesti.

Kuntamme teki ylijäämäisiä tilinpäätöksiä koko viime valtuustokauden. Ja velkaantuminen taitettiin vuonna 2010. Sen jälkeen olemme joka vuosi pystyneet vähentämään kuntamme velkataakkaa, vaikka olemme samaan aikaan tehneetkin merkittäviä investointeja ja parantaneet palveluitakin.

Myönteinen tahti jatkui myös viime vuonna. Tulos tullee olemaan vahvasti ylijäämäinen, noin 2,2 miljoonaa euroa, myös vuodelta 2012. Pystyimme edelleen myös vähentämään velkamääräämme. Velkamäärä väheni viime vuonna runsaat 1,9 miljoonaa euroa. Asukaskohtainen velkamäärä painui näin alle 1 950 euron. Vertailuna olemme nyt alle kuntakentän keskiarvon.

Vuoden vaihtuessa kuntamme oli siis paremmassa kunnossa taloudellisesti kuin mies muistiin. Emme elä enää velaksi ja talous oli tasapainossa. Tästä suuri kiitos kuuluu kunnan sitoutuneelle henkilöstölle, virkamiesjohdolle ja luottamushenkilöille.

Uusi kunnanhallitus aloitti työnsä hyvistä asemista. Itse sain siirtyä kunnanhallituksen johdosta takaisin valtuuston puheenjohtajaksi uuden valtuustokauden alussa. Tärkeimmän kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävän otti hoitaakseen keskustan Marja Peltomäki. Hän on nyt paljon vartijana. Kaksi ensimmäistä kunnanhallituksen kokousta olen nyt seurannut valtuustonpuheenjohtajana tätä työtä. Politiikassa annetaan aivan liian harvoin kiitosta yli puoluerajojen, mutta itse haluan antaa silloin kun siihen on aihetta. Nyt on, Peltomäki on tarttunut tehtäväänsä hyvin ja siitä täytyy ja mielelläni myös annan kiitosta ja kehuakin. Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävä ei kuitenkaan tule olemaan helppo. Ja talouden tasapainossa pitämiseen pitää sitoutua jatkossakin kaikkien. Onnistuminen arvioidaan joka vuoden jälkeen ja lopulta valtuustokauden lopussa.

Tärkeintä on jatkossakin hoitaa kunnan taloutta niin että talous pysyy tasapainossa ja velkamäärää pystytään edelleen vähentämään alkaneellakin valtuustokaudella. Vahva kunnantalous on nimittäin paras ja ainoa tae kotikuntamme hyville ja laadukkaille palveluille jatkossakin.

Timo Heinonen
Valtuuston puheenjohtaja 2013-
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 2011-2012

Kommentit