Valtuustoaloite 12.6.2006 Lopen kunnan hallitun kasvun suunnitelman tekemiseksi

Kynästä, keskiviikkona 14.06.2006

Kaikille Riihimäen seutukunnan kunnille tunnusomainen piirre on voimakas muuttoliikkeestä johtuva väestönkasvu. Kunnan hallitun kasvun ja tasapainoisen kehityksen kannalta on tärkeää huolehtia siitä, että kunnan kasvuvauhti saadaan pidettyä kohtuullisena. Vuonna 2006 kuntamme väkiluku kasvoi nopeimmin maakunnassamme – kasvun ollessa noin 1,8 prosenttia.

Koska kunnan tulee luoda puitteet asukkaiden hyvinvoinnille, niin kaavoituksen tulee olla ihmisen kokoista, jossa palvelut ovat lähellä, rakentaminen huoliteltua ja suunnitelmallista ja loppuun saatettua. Samaan aikaan kunnan tulee pystyä huolehtimaan jo olemassa olevien alueiden peruskunnostuksista mm. kaavateiden ja viheralueiden osalta.

Kasvua voidaan pitää yleisesti määritelty hallittuna, kun kunta kykenee esim. puolet uusien asukkaiden investoinneista maksamaan tuloillaan ja vain puolet lainalla.

Suoranaisiin kasvunhallintakeinojen käyttöönottoon ei kunnassamme mielestäni ole vielä aihetta. Mutta esitän, että Lopen kunta ryhtyisi toimii kunnan hallitun kasvun suunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmassa tulisi selvittää peruspalveluiden resurssit, kasvumahdollisuudet nykytiloin ja nykyresurssein. Lisäksi tulee selvittää mitä kustannuksia ja palvelutarpeiden lisäystä esimerkiksi väkiluvun kasvu 100 asukkaan vuosivauhdilla tarkoittaa vuosittain tästä eteenpäin.

Lisäksi suunnitelmassa tulee ottaa kantaa kaavoitukseen mm. hoivakotien, päiväkotien, koulujen ja muiden palveluiden osalta. Kasvun vaatimalle rakentamiselle tulee varata riittävät alueet oikeilta paikoilta suunnitelmallisesti.

Esitän, että suunnitelma laaditaan hallintokunnittain syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana niin, että suunnitelma voidaan tuoda valtuustokäsittelyyn keväällä 2007.

Lopella 12.6.2006
Timo Heinonen
kunnanvaltuutettu

Kommentit