Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Timo Heinonen: Seutukaupungit korjattava hallitusohjelmaan ja MAL-sopimukset tuotava näille alueille

Uutiset, keskiviikkona 20.03.2019

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Timo Heinonen osallistui keskiviikkona 20. maaliskuuta 2019 Valtakunnalliseen Seutukaupunkiseminaariin Riihimäellä. Riihimäen Lukiolla pidetty päivä piti sisällään myös eduskuntapuolueiden vaalipaneelin ja sen aiheina oli erityisesti seutukaupungit ja myös peruspalveluiden turvaaminen koko maassa. Heinonen on vetänyt päättyvän kauden eduskunnassa tämä osa-alueen asioihin paneutunutta Valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostoa ja aikanaan ennen eduskuntauraansa Heinonen toimi myös Hyvinkää-Riihimäen talousalueen talousaluetoimikunnan puheenjohtajana.

-Ehdottomasti tärkeintä on nyt saada saavutettavuus kuntoon. Se tarkoittaa meidän alueella erityisesti päärataa ja poikittaisliikenteen tieverkkoa, mutta koko maankin mittakaavassa tämä on menestyksemme kulmakivi. Meidän pitää saada kaupunkiseudut kasvamaan ja niiden säteilyvaikutus ulottumaan myös elävälle maaseudulle, totesi Timo Heinonen.

Heinonen nosti keskustelussa esille myös maankäytön, asumisen ja liikenteen ns. MAL-sopimukset ja sen miten tällä vaalikaudella ne laajennettiin koskemaan kasvukäytäviä ja seuraavaksi Heinosen mukaan ne pitää ulottaa myös seutukaupunkeihin.

-Pitää yhdessä tehdä sopimus siitä miten maankäyttöä suunnitellaan ja miten siihen panostetaan. Tämä pitää sisällään niin asumisen, mutta myös liikenteen ja tietoliikenteenkin. Pitää luoda asumisen käytäviä myös seutukuntien sisälle niin, että saadaan myös julkinenliikenne toimivaan, totesi Heinonen.

Seminaarissa Heinonen alleviivasi myös sitä, että yhä enemmän työssä tulee tilanteita missä työ voidaan tehdä ns. paikasta riippumatta missä päin Suomea tahansa. Tässä tärkeäksi ja ratkaisevaksi menestystekijäksi tulee toimivat netti- ja laajakaistayhteydet.

-On tärkeää, että työtä voi tehdä koko Suomessa laajakaistayhteyden varassa, mutta myös yrityksille nopeat tietoliikenneyhteydet on monesti jo menestymisen ja toiminnan edellytys, sanoi Heinonen.

Keskustelussa esille nousi myös perheiden tilanteet. Opettajana aiemmin toiminut Timo Heinonen muistuttikin, että hyvät peruspalvelut ovat parasta perhepolitiikkaa. Yhteiskunnasta tulee Heinosen mukaan tehdä perheystävällisempi.

-Kaavoitus pitää saada myös nopeammaksi ja mielellään esimerkiksi rullaavaksi. Kaavojen pitää olla enemmän mahdollistavia ja nopeammin reagoivia. Nytkin muutos on ollut niin nopea, että kaavat ovat auttamassa jäljessä. Haaveet muuttuvat ja nyt moni lapsiperhe haluaakin helpompaa asumista ja siihen pitää ja kannattaa vastata niin kaupungeissa kuin maaseutukunnissa, muistutti Heinonen.

Seutukaupunkeja ovat kaupungit, jotka ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus) tai keskuspareja, mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Seutukaupungit muodostavat kuntarakenteen perustan. Ne ovat sujuvan elämän keskuksia, joissa työn ja perheen sekä monipuolisen ja laadukkaan vapaa-ajan yhdistäminen on helppoa ja mutkatonta.

Seutukaupungeilla on talousalueiden keskuksina riittävät resurssit myös omaehtoiseen elinvoiman kehittämistyöhön sekä osaamisensa että taloutensa puolesta. Paikallishallinnon ja –palvelujen järjestäminen kuuluvat kunnan tehtäviin, seutukaupungit ovat kokonsa ja resurssiensa osalta kyvykkäitä vastaamaan asukkaidensa palvelutarpeeseen.

Seutukaupungit lähialueineen kattavat pinta-alaltaan suuren osan Suomesta ja siten mahdollistetaan koko maan elinvoimaisuuden sekä luonnonvarojen ja rakennetun kansallisomaisuuden kestävän hyödyntämisen. Seutukaupunkien avulla Suomi pysyy kattavasti aktiivisena ja asuttuna, mitä vain kasvu-keskuksiin keskittyminen ei takaa.

 

Kommentit