Valtion talousarvioehdotus lupaa lisää euroja liikunnalle

Uutiset, perjantaina 01.08.2008

– Valtiovarainministeriön ehdotus noudattaa opetusministeriön talousarvioehdotusta. 12,5 miljoonan euron lisäys liikunnalle ja urheilulle on hyvä signaali. Se kertoo siitä, että liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen merkitys on kasvussa, sanoo SLU:n pääsihteeri Jukka Pekkala.

Liikunnalle osoitetaan 119,4 miljoonaa euroa vuodelle 2009. Määrärahasta valtaosa, 116,1 miljoonaa euroa, on veikkausvoittovaroja. Yleisistä budjettivaroista liikunnalle on tulossa 3,3 miljoonaa euroa.

Ehdotus on veikkausvoittovarojen jaosta säädetyn lain mukainen. Veikkauksen hyvin tekemä työ on mahdollistanut veikkausvoittovarojen kasvattamisen. Liikunnan veikkausvoittovarojen osalta kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna on 12 miljoonaa euroa. Veikkauksen aiemmin jakamattomista voittovaroista liikunnalle on tulossa 4,7 miljoonaa euroa.

-Budjettiehdotuksessa tunnustetaan liikunnan ja urheilun merkitys, josta pitkällä aikavälillä syntyy hyötyjä kansantaloudelle ja ihmisten hyvinvoinnille. Liikunta ja urheilu luovat mahdollisuuksia myönteisiin harrastuskokemuksiin, Jukka Pekkala sanoo.

-Lisäpanostuksia tarvitaan kuitenkin edelleen koko liikuntakulttuurin kehittämiseksi. Liikunnan harrastaminen joko terveyden edistämiseksi tai omaksi iloksi on paitsi hauskaa, myös yhteiskuntavastuullista. Liikunnallinen passivoituminen on uhka niin henkisen kuin fyysisenkin hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna.

Määrärahalisäykset näyttävät painottuvan Kansallisen liikuntaohjelman linjausten mukaisesti. Ne vahvistavat kuntien liikuntatoimintaa ja liikuntapaikkarakentamista sekä liikunnan ja urheilun kansalaistoimintaa. Uutena avauksena budjettiehdotuksessa on seuratoiminnan kehittämistuki.

-Seuratukihanke on hyvä päänavaus sille, että liikunta- ja urheiluseurojen toiminta voi vahvistua. Seuroille annettavien avustusten tarkoituksena on helpottaa uusien harrastajien mukaan ottamista ja parantaa seuratoiminnan laatua. SLU on erittäin tyytyväinen siihen, että seuratukihanke etenee, Jukka Pekkala sanoo.

Kommentit