Valtion budjettiesitys valmistui Heinonen: Rekkaparkki olisi saanut jäädä

Uutiset, perjantaina 31.08.2007

Budjettiriihen toisena ja samalla viimeisenä päivänä hallitus sai valmiiksi talousarvioesityksensä vuodelle 2008. Loppusummaltaan 43,1 miljardin euron budjetti tuo paljon lisää monelle eri ryhmälle. Suurimpia edunsaajia ovat vähävaraiset, opiskelijat ja perheet.

Ensi vuoden talousarvioesitys on kaksi miljardia euroa ylijäämäinen ja ylijäämä käytetään valtionvelan lyhentämiseen.

– On oikein tässä tilanteessa käyttää rahaa myös vanhojen velkojen hoitoon. Tämän lyhennyksen jälkeen ensi vuoden jälkeen on jälleen enemmän käytössä ns. omaa rahaa, kun korkomenot pienenevät, totesi kansanedustaja Timo Heinonen, joka kokonaisuutena oli tyytyväinen budjettiin. Vain muutama kohta esityksessä sai tuoreelta kansanedustajalta kritiikkiä. Heinonen olisi kokoomuksen yleisen linjan mukaan lisännyt yliopiston perusrahoitusta.

– Lisäksi en olisi itse rakentanut erillistä rekkaparkkia. Nyt siihen palaa 24 miljoonaa euroa. Kuljetusalanyrittäjistä moni totesi, että ruuhka on vain väliaikainen ja paras ratkaisu olisi ollut lisäkaistan rakentaminen. Rekkaruuhkat hukkuvat mm. satamahankkeiden myötä ja lisäkaista olisi palvellut tulevaisuudessa muutakin liikennettä, totesi Heinonen.

Hallitus myönsi Vaalimaan rekkaparkkiin 24 miljoonaa euroa.

– Kolmas missä itse olisin tehnyt hieman erilaisen painotuksen on polttoaineiden verotuksen kiristys. Itse en olisi korottanut dieseliä ainakaan bensiiniä enempää. Mutta hallitustyö on kuitenkin yhteispeliä ja myös kompromissejä. Olen kuitenkin enemmän kuin tyytyväinen budjetin vahvaa koulutus- ja opiskelijapainotukseen, eläkeläisten veronoikaisuun, veteraanipakettiin vain muutaman kovan jutun mainitakseni.

Liikennehankkeista yhteisymmärrys

Ensi vuoden budjetissa uutena ratahankkeena käynnistetään ensi vuonna myös 42 miljoonaa euron Savonlinna-Huutokoski-radan peruskorjaus. Lisäksi samalla päätettiin lykätä kahta tiekorjaushanketta. Savonlinnan ohitustien rakentaminen ja kantatie 51:n parantaminen siirtyvät vuoteen 2010. Ratkaisuilla hallitus haluaa turvata jo sovittujen tiehankkeiden toteutus ja rahoitus nousseiden rakentamiskustannusten aikaan.

Käynnistyviä hankkeita ovat valtatie kuuden Lappeenranta-Imatra välin nelikaistaistaminen ja Luumäki-Lahti-rataosuuden parantaminen. E-18-tien Vaalimaa-Helsinki-osuuden rakentaminen ratkaistaan myöhemmin. Toteutettavien hankkeiden listalla on myös pääkaupunkiseudun Kehä I:n parannus.

– Itse olin erityisen tyytyväinen siihen, että länsimetron suunnittelua jatketaan ja ennen muuta siitä, että Kehäradan suunnittelua jatketaan. Rakentamaan päästään 2009, totesi Heinonen ja kertoi hankkeiden vaikuttavan myös kauemmaksi pääkaupunkiseudun kehyskuntiin.

Myös muita tiehankkeita käynnistetään eri puolilla Suomea. Mm. valtatien kahden korjaustyö Vihdin ja Porin välillä valmistuu aikataulussa.

Merkittävä Veteraanipaketti

Vuoden 2008 budjettiesitys on tärkeä kädenojennus ja kiitos myös veteraanisukupolvelle. Sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutukseen sinivihreä hallitus esittää kymmenen miljoonan euron lisämäärärahaa.

-Veteraanipaketilla halutaan nyt kiittää kun vielä voidaan veteraanisukupolvea. Kiitoksen aika olisi ollut jo aiemmin, mutta parempi nyt tämän hallituksen aikaan kuin ei milloinkaan, kiitteli Heinonen ja kertoi, että veteraanipaketilla taataan kaikille halukkaille vuosittain mahdollisuus avo- tai laitoshoitokuntoutukseen. Samalla myös veteraanien puolisojen ja sotainvalidien leskien asemaa parannetaan.

Kehitysyhteistyöhön 90 miljoonaa lisää

Kehitysyhteistyörahoja ensi vuosi lisää 90 miljoonalla eurolla. Kehitysyhteistyöpanos on vuonna 2008 noin 830 miljoonaa euroa mikä tarkoittaa 0,44 prosenttia bruttokansantuotteesta. 0,51 prosentin tavoitteeseen ei ensi vuonna vielä päästä mm. bruttokansantuotteen poikkeuksellisen voimakkaan kasvun vuoksi.

Kommentit