Valtio linjasi yliopistojen pääomittamisen periaatteita

Uutiset, perjantaina 11.04.2008

Talouspoliittinen ministerivaliokunta sopi perjantaina 11. huhtikuuta periaatteista, joilla hallitus osallistuu säätiömuodossa toimivien yliopistojen pääomittamiseen.

Yksityisoikeudellisena säätiönä perustettavan yliopiston tulee noudattaa valtioneuvoston ja opetusministeriön korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen tavoitteita ja edistää riittävän vahvan yliopiston muodostumista. Säätiöyliopiston tulee pääsääntöisesti olla vähintään 3 000 kokopäiväopiskelijan yhteisö. Säätiövarallisuuden luovuttajat nimittävät sijoitustensa suhteessa edustajansa säätiömuodossa toimivan yliopiston hallitukseen.

Yksityisoikeudellisena säätiönä toimivan yliopiston alkupääoman tulee olla vähintään 25 milj. euroa tuhatta kokopäiväopiskelijaa kohti. Innovaatioyliopiston pääomittamisesta hallitus on päättänyt erikseen kehyspäätöksen yhteydessä. Yksityisoikeudellisina säätiöinä toimivien yliopistojen valtion ulkopuolisen alkupääoman tulee olla aidosti uutta yksityistä pääomaa. Valtio päättää kussakin tapauksessa erikseen osallistumisestaan säätiönä toimivan yliopiston pääomittamiseen. Valtion sijoitusosuus on sama kuin innovaatioyliopistossa eli 5:2.

Valtio voi tehdä finanssisijoituksia myös kaikkiin julkisoikeudellisina laitoksina toimiviin yliopistoihin riippumatta siitä, saavatko ne yksityistä pääomaa. Kohdentamisessa noudatetaan yhdenvertaisia kriteerejä. Julkisoikeudellisina laitoksina toimivien yliopistojen pääomittamisen periaatteita käsitellään yksityiskohtaisemmin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa kesäkuussa 2008.

Osana yliopistouudistusta hallitus on toistaiseksi sitoutunut yhden säätiöyliopiston, innovaatioyliopiston perustamiseen. Kehyspäätöksessään 13.3.2008 hallitus linjasi, että ”säätiöpohjainen toimintamalli tehdään mahdolliseksi kaikille yliopistoille”.

Kommentit