Valinnanvapaus nostaa Sotessa ihmisen tärkeimmäksi

Kynästä, tiistaina 29.03.2016

Tärkeänä osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ihmisten valinnanvapaus laajenee. Valinnanvapauden tavoitteena on vahvistaa peruspalveluja, parantaa laatua ja turvata nopea sekä tasa-arvoinen pääsy palveluihin. Valinnanvapaus tulee olemaan pääsääntö peruspalveluissa ja käytössä soveltuvin osin myös erityistason palveluissa. Keskiöön nousee ihminen ja hänen tarvitsemansa palvelut.

12932974_10154089158141670_5874330501419145895_nJulkisin varoin tuotetut sote-palvelut tarjotaan siis jatkossa yhdenvertaisesti jokaiselle suomalaiselle. Nykyisin ihmisllä on eriarvoiset mahdollisuudet käyttää yksityisiä palveluita mm. työterveyshuollon ja vakuutusten kautta tai itse ostamalla. Toiset jäävät ainoastaan julkisten tuottajien jonoihin ja tämä onkin merkittävä syy terveys- ja hyvinvointieroihin. Valinnanvapauden myötä jokaiselle aukeaa mahdollisuus valita lyhyempi jono ja saada tarvitsemaansa palvelua.

Valinnanvapauden myötä pienet ja paikalliset yritykset pääsevät helpommin mukaan palveluiden tuottajiksi. Palveluiden laadun määrittää jatkossakin julkinen valta. Lisääntyneen kilpailun myötä palveluiden laatu paranee. Ruotsissa esimerkiksi vastaavan valinnanvapauden myötä neljän vuoden seurannassa havaittiin, kuinka lonkan ja polvien tekonivelleikkausten yksikkökustannukset laskivat, leikkausmäärät nousivat, jonot hävisivät, komplikaatioiden määrä väheni, terveydenhuollon järjestäjän eli maakäräjien kokonaismenot vähenivät ja potilastyytyväisyys oli korkea. Kuka vastustaisi tätä meilläkin?

Jatkossa ihminen saa itse valita palvelun tuottajan. Julkinen raha seuraa asiakkaan valintaa ja esim. asiakasmaksut ovat käyttäjälle samat riippumatta siitä meneekö hän julkiselle vai yksityiselle lääkärille. Julkinen valta määrittelee palvelut, korvauksen palvelun tuottajalle sekä yhtenäiset ja tiukat laatukriteerit ja muut edellytykset, jotka kaikkien tuottajien on täytettävä. Tuottajat eivät valitse asiakkaita vaan asiakkaan tuottajan.

Valinnanvapaus on itseasiassa eurooppalainen pääsääntö. Suomi on ollut poikkeus. Emme kopio mallia muualta, mutta otamme tarkkaan oppia parhaista käytännöistä. Näin välttämme muualla mahdollisesti tehdyt virheet. Edistyksellistä Suomen mallissa tulee olemaan sen moniammatillisuus, jolla koko korkeasti koulutetun Sote henkilöstön osaaminen saadaan hyödynnettyä. Valinnanvapaus yhdistettynä moniammatilliseen sote-palveluiden uudistukseen tarjoaa hyvät edellytykset edistää ja parantaa suomalaisten hyvinvointia.

Timo Heinonen
kansanedustaja
valtiovarainvaliokunnan jäsen

Kommentit