Välikysymyskeskustelu kohtuuhintaisen asumisen turvaamisesta 20.3.2013 Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro

Kynästä, keskiviikkona 20.03.2013

Välikysymyskeskustelu kohtuuhintaisen asumisen turvaamisesta
20.3.2013

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro
Edustaja Timo Heinonen

Asuntomarkkinat toimivat suhteellisen hyvin, kun tarkastellaan koko maata.

Haasteita on tietyillä kaupunkiseuduilla ja toisenlaisia taasen väestöään menettävillä alueilla. Pahin tilanne on Helsingin seudulla.

Pääkaupunkiseudulla yli 40 000 kotitaloutta jonottaa kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Uutta ARA-tuotantoa aloitettiin viime vuonna todella vähän verrattuna edellisvuosiin. Myös erityisryhmien ja asumisoikeusasuntojen rakentaminen on laskussa.

Kokonaisuudessaan rakentamisen on ennustettu vähenevän ja alan työttömyyden kasvavan tänä vuonna. Sentään suoranaista romahdusta ei liene odotettavissa, mutta vaikeat ajat kuitenkin.

Kaikki asuntorakentaminen on hyödyksi, kun kärsitään asuntopulasta. Oli sitten kyse kohtuuhintaisesta vuokra-asuntotuotannosta, vapaarahoitteisesta tuotannosta, asumisoikeusasunnoista tai erityisryhmille suunnatuista asunnoista. Kaikki tuovat helpotusta tilanteeseen, ja mitä enemmän tarjontaa, sitä varmemmin myös hinnat pysyvät kohtuullisempina.

Asuntotuotannon vilkastuttamiseksi ja hintojen nousun hillitsemiseksi tarvitaan toimenpiteitä laajalla skaalalla. Monien kuntien tonttipolitiikassa on tehostamisen varaa, jotta saadaan tarpeeksi maata rakentamiseen. Toisaalta markkinoiden toimintaa parantaisi alan kilpailun lisääntyminen. Kuitenkaan kaikkea ei voi sälyttää muiden harteille. Myös valtio voi tehdä paljon, jotta rakentamisen kustannukset eivät karkaa ja jotta myös tuettu asuntotuotanto kiinnostaisi toimijoita.

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta kuuntelemaan alan asiantuntijoita ja kokoamaan kehysriihessä toimenpidepaketin, jossa oikeasti saadaan vauhditettua kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa mahdollisimman nopealla aikataululla.

Alan kaikki toimijat – siis sekä rakentajat että rakennuttajat – ovat todenneet, että esimerkiksi ARA-tuotannon rajoitusaikojen lyhentäminen laittaisi kohtuuhintaista tuotantoa liikkeelle. On syytä kuunnella asiantuntijoiden näkemyksiä erittäin tarkalla korvalla.

Rakentamisen kustannusten kasvua on hillittävä. Turhista rakentamismääräyksistä, kuten yleisestä väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta tulee luopua. On tarpeen kiinnittää huomiota myös kaava- ynnä muiden valitusten rakennushankkeita hidastavaan vaikutukseen ja etsiä tilanteeseen parannuskeinoja.

Arvoisa puhemies,

Jos tarkastellaan laajemmin, mistä pääkaupunkiseudun, mutta myös muiden kaupunkiseutujen haastavampi asuntotilanne johtuu, yksi ratkaisevimmista syistä on kuntarakenne.

Kun jokaisella kunnalla on oma näkemyksensä, ei saada aikaan koko seudun ja asukkaiden kannalta järkevää maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuutta.

Kokoomus haluaa, että kaikilla olisi aito mahdollisuus valita, missä asua. Nyt tilanne johtaa siihen, että osa joutuu muuttamaan tahtomattaan kauemmaksi tarjonnan vähäisyyden takia, tai asuntojen ja asumisen hinnan takia. Ja kuten näemme, tuloksena on pitkiä työmatkoja, ruuhkia, turhia päästöjä sekä asuinalueiden eriytymistä. Ongelmat heijastuvat myös yrityksiin, joille ei riitä työntekijöitä. Asuntomarkkinoiden toimimattomuus siis vaikuttaa niin yksittäisten ihmisten kuin koko Suomen hyvinvointiin.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä painottaa, että kuntauudistus on yksi tärkeimmistä Helsingin ja muidenkin kaupunkiseutujen asuntopulan ratkaisuista pitkällä aikavälillä, etenkin kun seudun väestö kasvaa.

Ja tähän täytyy todeta välikysymyksen tekijöille, että ei tämä väestönkasvu hallituksen keskittämispolitiikan takia tapahdu, vaan ihan normaalin kaupungistumiskehityksen myötä. Tosiasiat on tässä syytä tunnistaa ja tunnustaa, asian kiertely vain pahentaa muutenkin hankalaa tilannetta.

Tämä fakta ei poista sitä, etteikö myös maaseudulla asumisen mahdollisuuksista huolehdittaisi, sillä osa meistä haluaa asua maaseudulla. Voin itse todeta, että maaseudulla on erinomaista asua ja moni meistä sen valitseekin. Kokoomuksen eduskuntaryhmä toteaa, että alueiden hyvinvointia on vahvistettava nojautuen niiden omiin vahvuuksiin ja aktiivisuuteen.

Arvoisa puhemies,

Toimiva asuntopolitiikka luo hyvinvointia. Asunto, tai koti, on ihmisarvoisen elämän perusta. Asuntopolitiikan avulla voidaan vahvistaa myös työllisyyttä ja lisätä taloudellista toimeliaisuutta. Asuntopoliittinen tukijärjestelmä on perattava, jotta siitä saadaan nykyajassa toimiva. Itse asiassa asuntopolitiikan osalta olisi syytä pohtia pidempiaikaista selontekomenettelyä entisen asuntoministerin Jan Vapaavuoren esittämällä tavalla. Näin asuntopolitiikkaan saataisiin lisää johdonmukaisuutta, kun asia voidaan irrottaa lyhyemmän syklin hallitusohjelmista.

Monta lukkoa voidaan kuitenkin avata jo kehysriihessä huomenna. Kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta viisaisiin päätöksiin asuntopulan ratkaisemiseksi.

Kommentit