Vahva julkinentalous on jokaisen suomalaisen paras turva

Suomea on laitettu nyt kuntoon. Suomalaisen työn kilpailukykyä on parannettu, yrittäjyyttä haittaavia normeja purettu ja työnteon kannustavuutta parannettu mm. keventämällä työnverotusta. Kokonaisveroaste on laskenut, eikä kenenkään palkansaajan verotus ole kiristynyt. Pienten lasten perheitä on helpotettu keventämällä varhaiskasvatusmaksuja, niin, että ihan tavallisen keskituloisen kahden lapsen perheen maksut ovat laskeneet yli 1200 eurolla.

Näillä toimilla olemme luoneet työllisyyskasvulle suotuisat edellytykset, mutta viime kädessä kiitos kuuluu niille yrittäjille ja yrityksille, jotka ovat rohkaistuneet palkkaamaan lisää ihmisiä töihin. Haluankin jatkaa työtä sen eteen, että työn tekeminen ja teettäminen on yhä kannattavampaa. Hyvinvointi syntyy vain ja ainoastaan työllä ja yrittämisellä. Siksi ensi vaalikaudella on edelleen kevennettävä työnverotusta, purettava yrittämistä haittaavaa sääntelyä, lisättävä reilua paikallista sopimista työpaikoilla, panostettava osaamiseen päivittämiseen sekä uudistettava sosiaaliturvaa niin, että työnteko muuttuu nykyistä houkuttelevammaksi. Kun väestö ikääntyy ja uudetkin ikäryhmät ovat pieniä on työllisyysaste saatava nostettua 75 prosenttiin leikkausten ja veronkorotusten välttämiseksi.

……

Koulutus ja sivistys jälleen menestyksen vetureiksi

Itse olen aina uskonut ja myös tiennyt, että pieni maa voi menestyä vain korkealla osaamisella. Koulutus, sivistys ja osaaminen tuleekin nyt nostaa takaisin sille kuuluvalle paikalle.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus on järkevää perua ja vahvistaa jokaisen lapsen varhaiskasvatusta. Panokset kannattaa ohjata varhaiskasvatukseen ja tasoittaa näin jokaisen lapsen opinpolkua alkupäästä. Viisivuotiaiden maksuton varhaiskasvatus on tehokas keino tässä.

Resursseja tulee lisätä niin peruskouluun kuin toisellekin asteelle ja taata jokaiselle nuorelle laadukas ja riittävän lähiopetuksen takaava opiskelupaikka ammattikoulussa tai lukiossa. Opettajien mahdollisuus opettaa ja jokaisen lasten ja nuoren oikeus oppia tulee taata.

Korkeakouluihin ja yliopistoihin ja tieteeseen ja tutkimukseen panostamalla olemme maailman osaavin kanssa tulevaisuudessakin.

….

Turvallisuus on tunne, mutta myös fakta

Meidän suomalaisten turvallisuuden tunnetta on horjuttanut viime vuosina niin Venäjän toimet, kiristynyt tilanne Itämerellä, rikollisuus kuin myös hallitsemattomaksi räjähtänyt vuoden 2015 pakolaismäärä.

Päättyvällä kaudella olemmekin uudistaneet lainsäädäntöämme niin puolustusvoimien, poliisin kuin Suojelupoliisinkin osalta. Olemme myös lisänneet resursseja ja määrärahoja näihin kaikkiin. Alkavalla vaalikaudella tarvitaan edelleen lisää poliiseja arjen turvallisuuden varmistamiseksi. Yhteinen tavoite tulee olla nostaa poliisien määrä 7850 ja taata poliiseille ja viranomaisille riittävät oikeuden turvallisuuden vahvistamiseksi.

Uskottavasta maanpuolustuksesta tulee huolehtia myös ensi vaalikaudella. Puolustusvoimien resurssien pitää taata varuskuntiin riittävä määrä henkilökuntaa ja kouluttajia, mutta myös varusmiesten maastovuorokaudet ja reservin kertausharjoituspäivät tulee pitää vähintään nykytasolla.

Myös panostukset Puolustusvoimien ajanmukaiseen kalustoon tulee varmistaa. Yhteistyötä myös länsimaiden kanssa tulee edelleen syventää ja laajentaa. Ja jatkaa hyvää kahdenvälistä yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

….

Maakunnan mies, valtakunnan vaikuttaja

Valtakunnan tasolla eteneminen keskeisiin tehtäviin ja vaikuttajapöytiin ovat avanneet myös mahdollisuudet entistä vahvemmin pitää myös Hämeen vaalipiirin puolia. Kädenjälki näkyy monessa niin liikennehankkeissa, luontokohteissamme kuin liikuntapaikkarakentamisessakin. On osattava ja uskallettava pitää myös Hämeen puolia.

Ensi kauden tärkein tehtävä on saada jatkettua pääradan remonttia. Työ on edennyt hyvin ja se ei saa pysähtyä. Päärata on nimensä mukaisesti maamme tärkein yhteysreitti. Liikennehankkeissa myös tiestömme vaatii puolestapuhujia, mutta ennen muuta tekijöitä.

Hämeen pitää vahvistaa myös ammattikorkeakoulujemme asemaa valtakunnallisesti ja myös ammatillinen koulutus tulee turvata nykylaajuisena koko vaalipiirin alueella.

Oman vaalipiirin asioissa tärkeää on rajat rikkova yhteistyö kaikkien, kuntien, kaupunkien, puolueiden ja kansanedustajien kanssa. Tästä meillä on hyviä näyttöjä Lahden eteläisestä kehätiestä kakkostien remontteihin, kantatie 54:n hankkeista moottoritien kehittämiseen. Yhdessä meidän tulee varmistaa myös nopeat ja riittävät junayhteydet niin Hämeenlinnasta, Riihimäeltä kuin Lahdestakin pääkaupunkiseudulle, mutta myös maakuntiemme välillä.

Yhteistyössä on voimaa ja tässä pärjää joukkuepelaajat parhaiten.

….

Ilmastonmuutostaisteluun maalaisjärjellä

Ilmastonmuutos on tosiasia. Sitä ei ole kiistäminen. Pienenä maana meidän tärkein tehtävä on olla esimerkki ja avausten tekijä. Korkealla osaamisella ja innovaatioilla pelastamme maailmaa tehokkaammin kuin esimerkiksi kurittamalla suomalaisia autoilijoita enää enempää.

Kivihiilestä ja öljystä on järkevää päästä mm. lämmittämisessä eroon, mutta esim. suomalaisen puun polttamisen tai bensa- ja dieselautojen kieltämisessä ei ole järjenhiventä.

Tehokkaimpia keinoja onkin kieltojen sijaan kannustaa vähäpäästöisyyteen ja tästä hyvä esimerkki on vaikkapa autoverosta luopuminen. Se uudistaa autokantamme ja vähentää hiilidioksidipäästöjä nopeimmin. Myös maalämpöön ja lämpöpumppuihin siirtymistä kannatta tukea.

…..

Ja muutama nosto:

Lupaan jatkaa työtäni…

…suomalainen ruuantuotannon varmistamiseksi jatkossakin. Se on ruokaturva, mutta myös huoltovarmuus ja työllisyyskysymys. Suomalainen ruuantuotaja ansaitsee työstään isomman siivun myös oman leipänsä päälle.

…kasvua ja työllisyyttä tukevan verouudistuksen eteenpäin viemiseksi. Esimerkiksi perintöverosta kannattaa luopua ja tarkastella kaikkien muidenkin verojen dynaamiset vaikutukset paremmin. Veroilla voidaan joko lisätä tai vähentää työtä ja työllisyyttä ja minä valitsen aina lisäämisen.

…rikollisuuden kitkemiseksi ja tuomioiden saamiseksi oikeustajun mukaisiksi. Tässä on paljon tehty, mutta pitää tehdä jatkossakin.

…koulurauhan turvaamiseksi ja työrauhan palauttamiseksi kouluihin. Kiusaamisella pitää olla nollatoleranssi ja selityksien täytyy loppua. Lasten ja nuoret pitää saada opiskella ja opettajien opettaa

…paremman terveydenhuollon eteen. Lääkäriin pitää päästä ilman viikkojen jonottamista ja hoidon ja hoivan tulee olla lähellä jokaisen omassa kotikunnassa

…urheilun ja liikunnan edistämiseksi. Liikkuvasta koulutusta täytyy edetä kohti jokaisen liikkuvaa arkea. Panostetaan liikuntaan ja urheiluun, liikuntapaikkarakentamiseen ja lähiliikuntapisteisiin. Rakennetaan lisää kevyenliikenteenväyliä ja lasketaan liikunnan alv kaikelta liikunnalta 10%.

…suomalaisen luonnon puolesta. Pidetään huolta luonnosta, metsistä ja soista. Puuta Suomessa riittää niin meidän käyttöön kuin metsän eläimillekin. Kaikki valjastetut kosket tulee lisäksi korjata kalatein ja pitää parempaa huolta myös lähivesistämme.

….

Lisää ajatuksiani ja tavoitteina löydät helposti täältä kotisivuitani Kynästä -sivulta ja myös päivittäisestä blogistani. Ja myös monia nostoja löytyy Uutiset-sivulta.