Uusi tutkimus paljastaa: Kokoomus ylivoimaisesti vetovoimaisin puolue

Uutiset, torstaina 01.05.2008

Tuoreen puolueiden teettämän selvityksen mukaan Kokoomus on tällä hetkellä Suomen selvästi vetovoimaisin puolue. Lähes kolmannes (31 %) äänestysikäisistä suomalaisista pitää Kokoomuksen äänestämistä melko tai erittäin houkuttelevana. Muut ns. suuret puolueet joutuvat tekemään tilaa vielä Vihreillekin. Vihreät on toiseksi houkuttelevin vaihtoehto 26 prosentillaan. Keskusta ja SDP houkuttavat 25 prosenttia, mutta niiden kannassa on jo myös Perussuomalaiset runsaan viidenneksen kannatuksella.

Viiden suurimman puolueen teettämässä tutkimuksessa oli mukana myös Perussuomalaiset. Kyselyynosallistuneiden tuli jokaisen arvioitavana olleen puolueen kohdalla erikseen ilmaista, kuinka houkuttelevaa äänestäminen olisi, jos kunnallisvaalit järjestettäisiin nyt.

– Eihän tämä tietenkään ole sama asia kuin se mikä on puolueiden kannatus tai mitä puoluetta juuri nyt äänestäisin. Mutta tämä kertoo hyvin paljon puolueen yleisesti houkuttelevuudesta ja minusta ennen muuta siitä miten hyväksyttävänä puolueen toimintaa pidetään, totesi kansanedustaja Timo Heinonen tuoreita tuloksia.

TNS Gallup toteutti tutkimuksen Keskustan, Kokoomuksen, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Vihreiden toimeksiannosta.

Kokoomus miellyttää

Houkutus äänestää Kokoomusta on kolme prosenttia korkeammalla tasolla kuin viime lokakuussa. Kokoomuksen vetovoiman kasvu johtuu siitä, että Keskustan, SDP:n, ja vihreiden kannattajat vilkuilevat Kokoomuksen suuntaan aiempaa innokkaammin. Sen sijaan perussuomalaiset suhtautuvat Kokoomukseen aiempaa nihkeämmin.

Hallitus saa kiitosta

Suomalaisista 42 prosenttia antaa hallitukselle nyt hyvän arvosanan. Vanhasen toisen hallituksen yleisarvosana on selvästi parempi kuin viime syksynä. Hyvien arvosanojen osuus on kohonnut kuudella prosenttiyksiköllä ja huonojen vähentynyt kahdeksalla.

– Tyytyväinen täytyy olla siihen, että sekä keskustan että meidän kannattajat luottavat hallitukseen. Se on tärkeä signaali tehdystä työstä ja antaa vahvan valtakirjan jatkaa. Eikä sekään yllätä että valtaosa SDP:n ja Vasemmistoliiton kannattajista antaa hallitukselle huonon arvosanan. Se kuuluu politiikkaan, totesi Heinonen.

– Teemme niitä asioita mitä eduskuntavaaleissa lupasimme. Lupasimme perintöveron kunnon uudistusta ja myös uudistusta työllisyysnäkökulmasta. Lupasimme eläkeläisten verotuksen epäoikeudenmukaisuuden korjaamista. Lupasimme opintorahan korottamisen ja senkin jo olemme hoitaneet. Nämä isot tavoitteet on nyt hoidettu ja samaan aikaan uudistetaan sosiaaliturvaa, tehdään pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa, kehitetään yliopisto- ja AMK-järjestelmäämme jne. Näillä töillä on vahva tuki, listasi Heinonen lupauksia ja tekoja.

Puolueiden tilaama tutkimus toteutettiin 18.-23. huhtikuuta ja sen näyte edustaa maan 15 – 74 vuotta täyttänyttä väestöä. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 376.

Kommentit