Turvallisuuspoliittinen paneeli Panssarimuseolla Timo Heinonen toivoi avointa keskustelua

Uutiset, sunnuntaina 04.03.2007

Hattulan kokoomus järjesti sunnuntaina 4.3. Parolanummen Panssarimuseolla turvallisuus- ja puolustuspoliittisen illan. Tilaisuudessa asiantuntija puhui Aapo Cederberg Puolustusministeriöstä ja esitelmän jälkeen käytiin laaja ja monipuolinen keskustelu Suomen turvallisuuspolitiikasta ensin asiantuntijan kanssa ja sitten kokoomuslaisten ehdokkaiden välillä. Kokoomusehdokkaat olivat turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta hyvin yhteneväisellä linjalla.

– Oli mukava olla tilaisuudessa missä puhuttiin puolustuspolitiikasta. Jostain kumman syystä tämä tärkeä aihe on jälleen kerran vaaleissa sysätty sivuun. Puolustuspolitiikasta pitäisi pystyä puhumaan ilman, että heti sanotaan, niin se Nato tai Nato sitä tai Nato tätä, totesi Timo Heinonen tilaisuuden jälkeen.

– Itse en ole Suomea Natoon viemässä ilman laajaa kansan ja puolueiden yhteistä tahtoa, mutta toivoisin puolustuspolitiikastakin kunnon keskustelua. Puolustuksemme ei pysy uskottavana jos emme asiaan nyt puutu. Tarvitaan lisää resursseja. Ehkä oikea ja tarvittava summa puolustusmäärärahoihin olisi noin 1,7 prosenttia bruttokansantuotteesta. Silloin voisimme pitää puolustuksemme ajan tasalla ja ajanmukaisena.

Yhtenäinen asepalvelus maanpuolustustahdon kulmakivi

Panssarimuseolla Heinonen toisti mielipiteensä myös yleisestä asepalveluksesta ja painotti samalla vapaaehtoisen maanpuolustustyön tärkeää ja yhä kasvavaa roolia.

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että puolustusjärjestelmämme tulee tulevaisuudessakin perustua kaikissa tilanteissa yleiseen ja yhtenäiseen asevelvollisuuteen ja tätä kautta syntyvään korkeaan maanpuolustustahtoon. Tässä tärkeässä roolissa on myös vapaaehtoinen maanpuolustustyö, totesi Timo Heinonen panssarivaunujen keskellä.

Heinosen mukaan maanpuolustusta on jatkuvasti kehitettävä arvioimalla laaja-alaisesti Suomen edun toteutuminen. Ajanmukaisesti, monipuolisesti ja tehokkaasti toimivat puolustusvoimat ovat kansallinen voimavara myös rauhan aikana.

-Itse olen sitä mieltä, että Natosta tarvitaan joka tapauksessa Suomessa laaja kansan ja puolueiden välinen yhteisymmärrys, mutta Nato-optio tulee säilyttää ja olla valmis myös käyttämään sitä, jos olosuhteet muuttuvat tavalla, joka ajankohtaistaa jäsenyyden. Lisäksi Nato on minusta kansanäänestyskysymys.

Panssarimuseon vaalipaneelin puheenjohtajana toimi Hattulan kokoomuksen puheenjohtaja Erkki Kauppinen.

Hyväksyykö Venäjä Suomen Nato-jäsenyyden?

Puolustusministeriön Aapo Cederberg kertoi alustuksessaan laajasti Suomen puolustuspolitiikan tulevaisuuden haasteista ja myös uhkakuvista.

-Näissä asioissa ei riitä selontekojen kahdeksan vuoden aikajakso. On katsottava 25 vuoden päähän ja silloin tilanne on varmasti aivan toisenlainen, viittasi Cederberg Suomen uhkiin.

Cederberg painotti samalla, että Natoonkin kuuluttaessa jokainen päätös tehtäisiin edelleen kansallisella tasolla. Ja siihen hyväksyisikö Venäjä Suomen mahdollisen Nato jäsenyyden Cederberg vastasi kysymyksellä:

– Onko Suomi ulkoistanut oman päätöksentekonsa muiden käsiin?

Kommentit