Tuore ennuste ei lupaa Suomen talouskasvulle hyvää – Tarvitaan lisää hallituksen toimia

Blogi, keskiviikkona 22.06.2016

VM:n tuorein maamme Taloudellinen katsaus ei lupaile helppoja tuleviakaan vuosia. Tänä vuonna maamme BKT:n ennustetaan kasvavan 1,4 %, mutta taantuvan seuraavina vuosina uudelleen. Kahden seuraavan vuoden talouskasvuksi ennustetaan 1,0 % ja 1,3 % ja samaan aikaan myös globaali elpyminen pysyy heikkona. Itseasiassa maailman ostovoimakorjatun BKT:n kasvu jää tänä vuonna 3,1 prosenttiin ja sekin kiihtyy vain vähän kahtena seuraavana vuonna. Kasvu on hitainta sitten finanssikriisin ja alle pitkän aikavälin keskiarvon.

Eduskunnassa tänään sain pitää Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron tulevien vuosien talousasioista. Joitain hyviä signaaleja on ollut jo ilmassa, mutta nämä tuoreimmat ennusteet nyt vahvistavat sitä, että tilanne vaatii jatkamaan talouden tasapainottamistoimia ja uusiakin toimenpiteitä tarvitaan. Tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvu on kuitenkin suhdannetilanteeseen nähden vahvaa ja kulutuksen kasvua tukevat kotitalouksien reaalitulojen kasvu, kuluttajien odotusten vahvistuminen ja omalta osaltaan säästämisasteen aleneminen. Tänä vuonna myös yksityisten investointiem arvioidaan lisääntyvän ja erityisesti rakennusinvestoinnit ovat kovassa yli seitsemän prosentin kasvussa. Rakentamisesta ja sen vauhdittamiseksi tekemistämme toimenpiteistähän täällä olen jo aiemmin kirjoittanutkin ja nyt teemme lisää toimia myös mm. kaupan kilpailutilanteen ja rakentamisen vahvistamiseksi. Siihen voisin palata tässä joku päivä ns paremmalla ajalla.

Työttömyyden kasvu on ainakin hetkellisesti pysähtynyt sekä Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen että Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. Viime vuonna 2015 työttömyysaste kuitenkin nousi peräti 9,4 prosenttiin, mutta kuluvan vuoden huhtikuussa työttömyysasteen trendi on laskenut 9,1 prosenttiin. Toivottavasti tämä suunta nyt kaikesta huolimatta jatkuisi. 110 000 uuden työpaikan syntyminen yrityksiin vaatii kuitenkin hallitukselta lisää toimia ja mm. paikallisen sopimisen toteuttamista hallitusohjelmassa luvatulla tavalla.

Tuotanto on maassamme myös vihdoin kasvussa. Koko talouden arvonlisäys lisääntyi viime vuonna 0,7 % ja kasvuneljänneksiä on nyt koossa 5 peräkkäistä. Talouskasvu on saamassa vauhtia yhä useammilla toimialoilla, vaikkakin rakentamista lukuun ottamatta hyvin hitaasti. Julkisen talouden alijäämä pieneni viime vuonna alle kolmeen prosenttiin. Rahoitusasema pysyy edelleen alijäämäisenä, vaikka alijäämä pieneneekin sopeutustoimien vuoksi. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon ylitti viime vuonna 60 prosentin viitearvon ja velkasuhde jatkaa kasvuaan ennustejaksolla. Kilpailukykysopimuksen aikaansaaminen on merkittävä avaus luottamuksen palauttamiselle kotimaiseen talouspolitiikkaan. Tästä sopimuksesta isoin kiitos kuuluu tavallisille suomalaisille työntekijöille ja työnantajillekin. On kuitenkin muistettava se, että sopimuksen vaikutukset näkyvät reaalitaloudessa vasta viiveellä.

Niin huomionarvoista on VM:n katsauksessa myös se, että monien maallemme tärkeiden kauppakumppaneiden taloudet ovat varsin hyvässä kasvussa. Erityisesti Ruotsin talous on vahvassa vedossa ja myös Venäjän talouden heikoimman vaiheen uskotaan olen jo takana. Tosin Venäjän talouden ei uskota kuitenkaan tulevinakaan vuosina kasvavan ainakaan voimakkaasti.

oioioiKello 18.06 ja vielä eduskunnassa. Aamusta ensin äärimmäisen mielenkiintoinen kuuleminen puolustusvoimien suurten merivoimien ja ilmavoimien hankitojen rahoittamisesta ja ns elinkaarikustannuksista. Aiheesta en tässä vaiheessa voi enempää kirjoittaa, mutta isoon asiaan varmasti julkisuudessakin vielä palaamme. Puv:nin jälkeen sitten päivällä muutamia palavereita ja sen jälkeen neljäntunnin pitkä keskustelu julkisen talouden suunnitelmasta tuleville vuosille 2017-2020. Lisäsin tuon pääpuheeni mikä siis tällä kertaa myös Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro erikseen tuonne Kynästä-sivulle, mutta lisään sen myös tähän alle vielä erikseen. Sen lisäksi salissa aikamonta lyhyttä vastauspuheenvuoroa mm. Vihreiden politikoinnosta somessa ja tosiasiallisista toimista politiikassa. Tai siis niiden räikeästä ristiriidasta. Myös SDP:n vaihtoehto hallituksen nykyiselle politiikalle on kovin heppoinen ja vailla tosiasiallista perustaa ja pohjaa ja näistä tänään aika hyväkin keskustelu salissa.

Huomenna sitten vielä viimeiset äänestykset ja puhemiehen vaali ja sen jälkeen kesätauolle. Toivottavasti tauko brexit-äänestysten ja muiden puristuksessa myös pitää. Toivotaan niin – tai taitaa aika moni kansalaisista toivoa, että töihinhän ne kansanedustajat pitää kesälläkin patistaa. No silloin aina vakava paikka on sitten kyse mistä tahansa ja sellaista ei tietenkään missään tapauksessa toivo.

Nyt vielä hetki töitä ja sitten illallisen kautta kohti huomista päivää…

 

Tässä tuo pitämäni talouden ryhmäpuheemme:

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta 2017-2020, keskustelu 22.6.2016

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ryhmänpuheenvuoro / Ed. Timo Heinonen

Julkinen puhuttaessa

***

Arvoisa puhemies…

Suomen taloustilanne pysyy lähivuodet vaikeana, vaikka nähtävissä onkin ollut merkkejä käänteestä parempaan. Orastavat merkit käänteestä eivät ole sama asia kuin käänne. Merkit eivät ole lupa lopettaa vaan päinvastoin vaatimus jatkaa. Selvää on, että hallituksen suunnitelmat julkisen talouden tervehdyttämiseksi on johdonmukaisesti pantava toimeen. Vaalikauden aikana tehtävän sopeutuksen 4 miljardin tasosta on pidettävä kiinni ja velkaantuminen saatava taittumaan suunnitellulla tavalla. Näin voimme taata luottamuksen säilymisen Suomen kykyyn hoitaa asiansa.

Kaiken keskiössä on työllisyys. Nykyisellä työllisyysasteella ei ole mahdollista rahoittaa nykyisen laajuista hyvinvointiyhteiskuntaa – koulutusta, terveydenhuoltoa ja välttämättömiä tulonsiirtoja. Siksi työllisyyttä on pakko saada ylös samalla, kun julkisten menojen kehitys pidetään hallinnassa.

Paljon on jo saatukin aikaan. Esimerkiksi kilpailukykysopimuksen myötä odotetaan ehkä 35 000 uutta työpaikkaa. Tämä on arvostettava saavutus. Sopimuksen myötä tulevat merkittävästi vastaan he, joilla on turvattu työ. Järjestöjen valitsemassa mallissa valitettavasti muita suuremman kuorman saavat kantaakseen julkisen sektorin naisvaltaisten alojen työntekijät kuten opettajat ja sairaanhoitajat.

Paikallisen sopimisen lisääminen harmillisesti vesittyi ja jäi järjestäytymättömien yritysten kohdalla toteutumatta. Juuri se olisi kaikista yksittäisistä toimista ollut pitkällä aikavälillä se vaikuttavin. Ilman työmarkkinoiden toiminnan merkittävää parantamista Suomen työttömyys jää pysyvästi korkealle. Tähän on aivan välttämätöntä palata niin pian kuin mahdollista.

Aiemmin keväällä julkistettu työllisyys- ja yrittäjyyspaketti sisältävät pieniä mutta tarpeellisia keinoja työllisyyden vahvistamiseksi. Juuri annettu hallitusohjelman mukainen esitys koeaikojen pidentämisestä, määräaikaisuuksien helpottamisesta ja takaisinottovelvoitteen keventämisestä tulee myös lisäämään työtilaisuuksia.

Hallitusohjelman tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta ja 110 000 uudesta työpaikasta ovat voimassa, mutta toteutuakseen ne vaativat uusia toimia. Tähän mennessä toteutetuilla tai sovituilla ratkaisuilla tavoitteeseen ei tulla pääsemään. Uusia keinoja on saatava sovittua jo syksyn budjettiriihessä, ja tähän valtiovarainvaliokuntakin hallitusta kannustaa. Työtä on tehtävä työn puolesta.

Valtiovarainvaliokunta kiittelee hallituksen verolinjauksia kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamisen näkökulmasta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen talouspolitiikan uskottavuuden kulmakiviin kuuluu kiinni pitäminen aiemmin mainituista tavoitteista ja uskottavista toimista niihin pääsemiseksi. Hallituksen tilannekuva ja politiikan suuri linja saavat isossa kuvassa myös kansainvälisten talouspolitiikan arvioitsijoiden tuen.

Arvoisa puhemies

Kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa lopuksi kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin yksityiskohtiin.

Kokoomus kannustaa jatkamaan normien eli sääntelyn purkamista. Hallitus on tässä saanutkin paljon jo aikaan, mutta työtä pitää jatkaa. Kokoomus on mielellään jatkossakin tässä suunnannäyttäjä ja eteenpäin kannustaja.

Koulutuksesta säästämisen tie on loppuun kuljettu. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei hyväksy enempää leikkauksia koulutuksesta. Koulutussäästöjen kiistatta kielteisiä vaikutuksia tasoittaa se, että meneillään ovat merkittävät reformit kaikilla koulutusasteilla. Tämä auttaa saavuttamaan hyviä tuloksia nykyistä niukemmillakin voimavaroilla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä on huolestuttavaa, että sisäisen turvallisuuden selonteon ja kehyspäätöksen välillä vallitsee ristiriita. Kehyspäätöksen mukainen kehitys johtaa poliisien määrän laskuun selvästi alle turvallisuusselonteossa linjatun määrän, joka on 7000 poliisia. On syytä edellyttää, että hallitus ratkaisee tämän ristiriidan siten, että poliisien määrä pystytään turvaamaan. Asialla on kansalaisten turvallisuudentunteen kannalta huomattava merkitys.

Viimeisenä, rahallisesti vähäisenä mutta periaatteelliselta merkitykseltään suurena asiana Kokoomuksen eduskuntaryhmä nostaa esiin sotaveteraanien kuntoutusmäärärahat. Kuten tiedetään, sotaveteraanien määrä vähenee tasaisesti. Tätä toistuvasti käytetään perusteena kuntoutusmäärärahojen pienenemiselle. Perustelu on virheellinen siitä syystä, että veteraanien keski-ikä alkaa olla 95 vuotta, ja heidän kuntonsa heikkenee. Näin myös palveluiden tarve kasvaa. Pidämme välttämättömänä, että pian satavuotiaan Suomen kunniakansalaiset saavat viettää jäljellä olevat vuotensa arvokkaasti, mahdollisimman terveinä ja hyväkuntoisina. Se on meidän velvollisuutemme ja kunniatehtävämme.

 

 

 

 

Kommentit