Totuus alkoholimainonnan tiukentamisesta – Oikeasti 169 kansanedustajaa äänesti tiukempien kieltojen puolesta.

Blogi, perjantaina 17.10.2014

… eli siis minusta me kaikki epäonnistuimme. Ja virhe nyt kaikkien myönnettävä ja korjattava.

Eilen Iltalehti kertoi, että ”He äänestivät alkoholimainonnan tiukentamisen puolesta” ja listasi 99 kansanedustajaa jotka äänestivät äänestyksessä KYLLÄ. Itsekin näin tein.

Mutta uutisen iso virhe onkin siinä, että toimittaja ei ole lainkaan katsonut mitä EI äänestetään kannattivat.

Vastalauseen hallitukseen esitykseen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tekivät keskustan Annika Saarikko, Juha Rehula ja Anu Vehviläinen sekä perussuomalaisten Hanna Mäntylä, Laila Koskela ja Ari Jalonen. He toteavat vastalauseessaan, että ”Lakiesitys on kuitenkin sisällöltään riittämätön.” He esittivät mainonta kielettäisiin käytännössä kokonaan eli keskustan ja perussuomalaisten esitys tarkoittin, että ”Mietojen alkoholijuomien mainontaa tulee rajoittaa siten, että ainoastaan täysi-ikäisten kuluttajien ostopäätöksiinsä tarvitsemia tietoja saisi esittää mainoksissa” Lisäksi he halusivat myös, että ”alkoholimainonta myös urheilu- ja yleisötilaisuuksissa tulee kieltää”.

Keskusta ja perussuomalaiset siis äänestivät vielä meitäkin tiukemman kieltolinjan mukaan. Eli Iltalehden uutisessa olisi pitänyt kertoa, että nämä 70 äänestivät vieläkin tiukemman lainsäädännön puolesta ja itseasiassa siis peräti 169 kansanedustajaa äänesti alkoholilainsäädännön mainon tiukentamisen puolesta. Muutamat olivat pois ja muutamat jättivät äänestämättä ja istuivat vain paikallaan. Tapa sekin tehdä työtä. Ja Jörn Donner ja Pauli Kiuru äänestivät tyhjää. Tässä äänestystiedot ja siis EI tarkoittaa käytännössä mainonnan täyskieltoa tuotetietoja lukuunottamatta: Äänestys.

Eduskunta hyväksyi siis hallituksen esityksen äänin 99-70. Käytännössä täyskieltoa ajanut perussuomalaisten ja keskustan linja siis kaatui. Mutta nyt on jo paljastunut, että hallituksenkin esitys on epäonnistunut ja kohtuuton.

Käytännössä siis täydellisen alkoholimainonnan kiellon puolesta äänestivät.

TIUKIMPIEN ALKOHOLIMAINNONAN KIELTOJEN SIIS PUOLESTA ÄÄNESTIVÄT:

Alatalo Mikko (kesk)

Anttila Sirkka-Liisa (kesk)

Eerola Juho (ps)

Elomaa Ritva (ps)

Hakkarainen Teuvo (ps)

Halla-aho Jussi (ps)

Hautala Lasse (kesk)

Heikkilä Lauri (ps)

Hirvisaari James (Muutos 2011)

Hongisto Reijo (ps)

Immonen Olli (ps)

Jalonen Ari (ps)

Joutsenlahti Anssi (ps)

Jurva Johanna (ps)

Juvonen Arja (ps)

Jääskeläinen Pietari (ps)

Kaikkonen Antti (kesk)

Kalli Timo (kesk)

Kalmari Anne (kesk)

Katainen Elsi (kesk)

Kerola Inkeri (kesk)

Kettunen Pentti (ps)

Kivelä Kimmo (ps)

Kiviniemi Mari (kesk)

Kiviranta Esko (kesk)

Kokko Osmo (ps)

Komi Katri (kesk)

Korhonen Timo V. (kesk)

Koskela Laila (ps)

Kääriäinen Seppo (kesk)

Lehtomäki Paula (kesk)

Lindström Jari (ps)

Lintilä Mika (kesk)

Lohela Maria (ps)

Lohi Markus (kesk)

Louhelainen Anne (ps)

Maijala Eeva-Maria (kesk)

Mattila Pirkko (ps)

Mustajärvi Markus (vasen ryhmä)

Mäkipää Lea (ps)

Mäntylä Hanna (ps)

Mölsä, Martti (ps)

Niikko Mika (ps)

Niinistö Jussi (ps)

Packalén Tom (ps)

Paloniemi Aila (kesk)

Pekkarinen Mauri (kesk)

Pirttilahti Arto (kesk)

Puumala Tuomo (kesk)

Rantakangas Antti (kesk)

Rehula Juha (kesk)

Reijonen Eero (kesk)

Rossi Markku (kesk)

Rundgren Simo (kesk)

Ruohonen-Lerner Pirkko (ps)

Saarakkala Vesa-Matti (ps)

Saarikko Annika (kesk)

Sipilä Juha (kesk)

Soini Timo (ps)

Soukola Ismo (ps)

Tolppanen Maria (ps)

Torniainen Ari (kesk)

Tossavainen Reijo (ps)

Tuupainen Kauko (ps)

Tölli Tapani (kesk)

Vehkaperä Mirja (kesk)

Vehviläinen Anu (kesk)

Virtanen Pertti (ps)

Väätäinen Juha (ps)

Yrttiaho Jyrki (vasen ryhmä)

 

Tässä tuo esitys:

KESKUSTAN JA PERUSSUOMALAISTEN ESITYS ALKOHOLIMAINONNASTA:

Perustelut

Kataisen hallituksen esitys laiksi alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta on tavoitteiltaan oikeansuuntainen. Lain perustelutekstissä kuvataan laajasti ja tunnistetaan oikein ne yhteiskunnalliset ja yksilöön kohdistuvat ongelmat, joita alkoholi ja sen nykyisen kaltainen mainonta aiheuttavat. Lakiesitys on kuitenkin sisällöltään riittämätön.

Suomalaisen alkoholipolitiikan päämäärä on lain ja valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan vähentää alkoholihaittoja ja kokonaiskulutusta. Tavoitteessa ei ole viime vuosikymmenten aikana kokonaisuudessaan onnistuttu.

Alkoholihaitat eivät ole vain alkoholistien ja muiden suurkuluttajien aiheuttamia. Alkoholinkäyttö aiheuttaa terveydellisten ja sosiaalisten haittojen lisäksi merkittävät kustannukset julkiselle taloudelle ja työelämälle. Julkisen talouden kestävyysvajeen kaventamista ajatellen on kestämätöntä, jos alkoholin aiheuttamia haittoja julkiselle taloudelle ja työurille ei torjuta nykyistä vaikuttavammilla tavoilla.

Alkoholin kulutukseen vaikuttavat keskeisesti kolme seikkaa; hinta, saatavuus ja markkinointi. Nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen tehtävänä on rajoittaa alkoholin markkinointia mainonnan keinoin. Alkoholimainonnan rajoittaminen on erittäin tärkeä toimi alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämiseksi ja erityisesti lasten ja nuorten alkoholinkäytön ehkäisemiseksi.

Eduskunta päätti vapauttaa mietojen alkoholijuomien mainonnan vuoden 1995 alkoholilaissa siten, että ainoastaan erikseen mainitut esimerkiksi lapsia vahingoittavat elementit ovat kiellettyjä. Tämä ratkaisu on johtanut valvonnan ongelmiin ja vanhempien kasvatustehtävän kannalta epäasiallisen mainonnan lisääntymiseen. Alkoholiteollisuuden omavalvonta ja itsesääntely eivät ole kyenneet rajaamaan mainonnan sisältöjä riittävän kattavasti.

2010-luvun Suomessa lapset ja nuoret törmäävät alkoholin mainontaan kaikkialla. Mainonnalle altistumista on lisännyt perinteisten, totuttujen mediavälineiden ohella internet. Mainosten sisältö lisää tutkimusten mukaan lasten juomista. Kiistämätön tutkimusnäyttö osoittaa, että nuorten alkoholinkäyttö alkaa tämän vuoksi entistä aikaisemmin, mistä voi seurata riippuvuutta ja alkoholista aiheutuvia haittoja aikuisiällä. Alkoholi vaikuttaa tutkitusti myös merkittävällä tavalla lapsen ja nuoren aivojen kehitykseen.

Alkoholimainonta tekee alkoholinkäyttöä näkyväksi ja arkipäiväiseksi osaksi ihmisten elämää. Mainonnalle altistumisen määrän lisäksi lapseen ja nuoreen vaikuttaa mainonnan sisältö. Heihin vaikuttavat eniten kertomukset, hahmot, musiikki ja muut elementit, jotka eivät kuvaa itse tuotetta. Tällainen elämäntyylimainonta kykenee hyödyntämään ikäkaudelle ominaisia kiinnostuksen kohteita ja tarpeita.

Alaikäisten suojeleminen alkoholimainonnan haitoilta on  koko yhteiskunnan tehtävä. Alkoholimainonnan rajoittaminen parantaa vanhempien ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen terveys, hyvinvointi ja yksilöllisen kasvu.

Mietojen alkoholijuomien mainontaa tulee rajoittaa siten, että ainoastaan täysi-ikäisten kuluttajien ostopäätöksiinsä tarvitsemia tietoja saisi esittää mainoksissa. Mielikuva- ja elämäntapatyylinen alkoholimainonnan salliminen ei ole perusteltua.

Sen sijaan rajoittamisesta vapaana tulee pitää esimerkiksi tuotteen kuvaa, hintatietoja, saatavuutta kaupasta, valmistusreseptejä ja raaka-aineita, ruokasuosituksia sekä voitettuja tuotevertailuja esimerkiksi viinimessuilla.

Alkoholimainonnan esittämistä televisiossa tai radiossa nuorten katselu- ja kuunteluaikoina eli ennen kello 23:a tulee niin ikään rajoittaa.

Kataisen hallituksen esitys kieltää alkoholin ulkomainonnan. Esitys on kuitenkin sisällöltään ristiriitainen, koska se jättää mainonnan sallituksi yleisötilaisuuksissa ja urheilutapahtumissa. Urheilijat ja joukkueet ovat hyvin monille esikuvia, ja heihin liitetään myönteisiä mielikuvia. Urheilua seuraaville lapsille ja nuorille syntyy myönteisiä mielikuvia alkoholista, jos urheilun myönteiset mielikuvat yhdistyvät urheilijoiden mainostamiin ja muutenkin esillä pitämiin alkoholituotteisiin ja käyttäytymismalleihin. Siksi alkoholimainonta myös urheilu- ja yleisötilaisuuksissa tulee kieltää.

Ehdotus

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisena paitsi 33 § muutettuna seuraavasti:

Vastalauseen muutosehdotukset

33 §Mainonnan sääntely
(1 mom. kuten StVM)

Miedon alkoholijuoman ja vähintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän juoman mainonta, epäsuora mainonta ja kuluttajiin kohdistuva muu myynninedistämistoiminta sekä sen liittäminen muun tuotteen tai palvelun mainontaan tai myynninedistämistoimintaan on kielletty (poist.). Seuraavien totuudenmukaisten tietojen esittäminen on kuitenkin sallittu:
1) tuotteen nimi ja hinta sekä pakkauksen kuva;
2) tuotteen alkoholipitoisuus;
3) tuotteen alkuperä ja kasvatuksen maaperä;
4) tuotteen laatuluokitukset ja saadut palkinnot;
5) tuotteen raaka-aineet ja valmistusmenetelmät;
6) tuotteen myyntipaikat ja käyttösuositukset; sekä
7) tuotteen ominaisuudet, kuten väri, maku ja tuoksu. 
(8-11 kohta poist.)

Edellä 2 momentissa mainittujen tuotetietojen esittäminen on kielletty ulkotiloissa sekä urheilu- ja muissa yleisötilaisuuksissa sekä jos se toteutetaan televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) mukaisessa televisio- ja radiotoiminnassa kello 7-23 tai kuvaohjelman, jonka ikäraja on kuvaohjelmalain (710/2011) mukaan alle 18 vuotta, elokuvateatterissa tapahtuvan julkisen esittämisen yhteydessä. (Uusi) 
(4 ja 5 mom. kuten StVM:n 3 ja 4 mom.)

_______________

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2013

Annika Saarikko /kesk 
Juha Rehula /kesk 
Anu Vehviläinen /kesk 
Hanna Mäntylä /ps 
Laila Koskela /ps 
Ari Jalonen /ps ”

….

Tämä nyt ihan vain tiedoksi ja oikaisuksi kun lehdissä kerrotaan asiastan täysin väärää tietoa. Itse olen jo myöntänyt, että meidän ajama löysempikin laki on epäonnistunut. Siksi olen jättänyt maamme hallitukselle ja ministeri Susanna Huoviselle jo asiasta kirjallisen kysymyksen missä vaadin asian avaamista ja korjaamista. Myös lakialoite lain korjaamiseksi ja älyttömyyksien poistamiseksi on työpöydälläni. Se tarkoitus saada allekirjoitettavaksi jo ehkä huomenna tai alkuviikosta. Asialla on siis kiire ja meidän täytyy saada korjausliikkeen taakse nyt mahdollisimman pian yli 100 kansanedustajaa ja sitä kautta asia valiokunnan käsittelyyn. Jos tässä ei onnistuta niin uusi laki astuu voimaan vuoden vaihteessa.

Nyt eduskuntaa kohden. Tänään valiokunnat ja aamusta kuljetusalan ajankohtaisia asioita. Mielenkiintoinen päivä tulossa tästäkin.

Kello 23.13 ja Hämeenlinnasta juuri kotiin.

Hämeenlinnassa hieno ilta Skogsterin ravintolan avajaisissa. Vanha yli 100-vuotias kauppatalo sai nyt uuden elämän upeana seurusteluravintolana ja Veikko Lindholm, Karoliina Mäki-Kuutti ja Sedu Koskinen ovat tehneet upea työtä jälleen. Erittäin tunnelmainen ja hieno paikka ja uskon, että kun aikanaan Skogster ja Piparkakkutalo saavat vielä seurakseen suunnitellun hotellin sisäpihalleen niin paikasta tulee upea sydän Hämeenlinnan keskustaan torin ja kirkon alueelle. Tänään avajaisissa yli 400 henkeä väkeä ja tunnelma sen mukainen. Jo avajaisillan jälkeen uskallan sanoa, että kannattaa poiketa ja viivähtääkin. Upea tyylikäs ravintola.

Päivä tänään eduskunnassa aikalailla vauhdilla. Budjettilausunnot nyt enää loppusilausta vaille valmiit ja tänään linjasimme mm. sitä mihin vielä hieman lisärahoitusta haluamme ohjata niin ulkopolitiikassa kuin ympäristöpolitiikassakin. Päivällä myös ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasosen kanssa kävimme hieman läpi ympäristöpolitiikan ajankohtaisia asioita ja niitä mitä olemme tällä kaudella ja jo viime kaudellakin valiokunnassa tehneet. Hieman siis päivitystä tehtyyn ja tulevaan. Itse pidän tärkeänä, että soiden suojelussa edetään, mutta nimenomaan vapaaehtoisuuden kautta. Tähän annoin vahvan tukeni ja toivon myös, että metsästysasioissa saisimme nyt hieman uutta vauhtia aikaan. Liian vaikeaksi on monessa paikassa tärkeä harrastus ja toiminta tehty. Ja sitten isona vielä lupakäytänteet ympäristöpuolella joita niitäkin pitää ehdottomasti jouhevoittaa. Näissä nyt tärkeä saada aikaan.

Täysistunnossa sitten muutama äänestys ja niiden jälkeen jätin kansanedustajakollegoitteni allekirjoitettavaksi lakialoitteeni alkoholilain korjaamiseksi. Itse kannattaisin isompaakin muutosta ja höllennystä ja esimerkiksi pienpanimoiden suoramyyntilupia, mutta nyt tässä lakialoitteessa haluan vain nopeasti korjata nuo uudistuksen älyttömyydet ja kohtuuttomuudet. Kun saamme ne pahimmat ylilyönnit nyt loppuvuoden aikana korjattua niin suurempaa korjausliikettä voidaan sitten tehdä rauhassa. Ehkä tässäkin asiassa kannattaisi katse kääntää hieman Eurooppaan päin. En usko, että kielloilla ja holhoamisella tässäkään saadaan parasta lopputulosta aikaan. Mutta nyt siis aloitteeni valmis ja katsotaan ensi viikon aikana kuinka moni sen allekirjoittaa eli myöntää, että kohtuuttomuuksiin tässä nyt mentiin ja virhe tuli tehtyä.

Mutta nyt nukkumaan. Huomenna uusi päivä ja hieno päivä tuleekin.

Kommentit