Torstai, 28.06.2007

Blogi, torstaina 28.06.2007

Tänään kävimme kolmen tunnin neuvottelut Hyvinkäällä paikallisten yrittäjien ja Yrittäjäjärjestön, kaupungin ja muiden elinkeinotoimijoiden kanssa Riihimäen-Hyvinkään seudun tulevaisuudesta ja sen haasteista. Näkökulma oli Hyvinkää-painotteinen kutsujan mukaan, mutta oli hyvä nähdä ja kuulla näinkin. Nyt esillä mm. Hyvinkään keskeiset infrahankkeet ja niiden vaikutukset koko talousalueeseemme. Esillä myös osaltaan metropolipolitiikka ja senkin vaikutukset alueellemme.

Esille nousi luonnollisesti vahvasti Kerava-Riihimäki -välin rautatien ns. kolmasraide. Selvityksissä ja keskusteluissa olen vakuuttunut, että meidän on järkevämpää puhua toisesta raideparista kyseiselle välille tai jopa aina Lempäälään asti. On nimittäin totta, että nykyisestä kahdesta raiteesta siirtyminen kolmeen raiteeseen ei merkittävästi kapasiteettiä lisää vaan vasta toinen kumpaankin suuntaa liikennöinnin varmistava raidepari on ratkaiseva. Kustannuksiltaan ja tulevaisuuden nälökulmasta tämä olennaisesti järkevämpää.

Muita tiehankkeita oli mm. Hyvinkään itäinen ohitustie, mikä tuo kaupungille tärkeitä uusia rakentamisalueita käyttöön. Itse nostin keskustelussa vahvasti esille nämä tietynlaiset saatto- ja liitännäistiet. Tällaisia ovat mm. Riihimäen läntinen sisääntulotie, Arolammen orsi, Kytäjäntie, Hausjärven ja Hyvinkään seudun tieverkosto ja tärkeänä myös Klaukkalan ohikulkutie. Näillä teillä keskeisiä vaikutuksia alueemme tulevaisuuden kehittymiselle. Meidän tulee yhdessä pitää näitä kaikkia esillä ja myös arvottaa niitä tietynlaiseen tärkeys- tai toteutusjärjestykseenkin.

Itse halusin korostaa näitä myös julkisenliikenteen tärkeänä hermostona. Olen aina ollut vahva matkakeskusten puolestapuhuja ja nyt kun Riihimäelle saadaan ajanmukainen matkakeskus on samalla tärkeää myös kehittää ja ylläpitää saattoteitä maaseudultakin tänne. Haja-asutusalueiden tiet tässä mm. tärkeässä asemassa.

Tyytyväinen olin myös siihen, että paikalla ollut KD:n Päivi Räsänen puhui esille nostamastani lastenhoidon kuntarajat ylittävästä yhteistyöstä. Mallista missä perhe voisi valita päivähoitopaikan vapaasti esimerkiksi neljän kunnan alueelta kuntarajoista välittämättä. Tuntui hyvälle, että esitykseni saa tukea yli puoluerajojen. Uskon, että tämä on tulevaisuutta ja järkevää sellaista.

Esille nousi kahdenkeskisissä keskusteluissa myös kuntaliitosselvitys ja elinkeinoasiat yleisesti. Sovimmekin valmiiksi muutaman tapaamisen muutaman hyvinkääläisen yrittäjäön kanssa. Tärkeää keskustelulla alueemme tulevaisuudesta myös yli maakuntarajan ja vaalipiirirajan.

Tilaisuuden jälkeen pyörähdin vielä nopeasti Järvenpään Puistobluesissa. Nyt jo kotona. Huomenna työpäivä koneen ääressä. Nyt siis nukkumaan.

Kommentit