Timo Heinonen: Veteraanien ja heidän puolisoiden asemaa vahvistettava

Uutiset, perjantaina 10.12.2021

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen jätti joulukuu 8. päivänä 2021 kaksi lakialoitetta veteraanien, lottien ja heidän puolisoidensa aseman vahvistamiseksi. Heinonen esittää rintamalisän korottamista 200 euroon ja kuntoutus- ja hoivaoikeuden laajentamista myös veteraanien ja lottien puolisoiden ja leskien osalta.

-Veteraanien ja lottien määrä vähenee hurjaa vauhtia. Joka päivä noin seitsemän veteraania kuulee viimeisen iltahuutonsa. Se tarkoittaa noin 2500 veteraania vuodessa. Vuoden 2021 alussa joukossamme oli vielä noin 6 000 veteraania ja heidän keski-ikä oli 95 vuotta. Vielä vuotta aiemmin määrä oli 7 800 ja reilu kymmenen vuotta sitten yli viisinkertainen. Nyt määrä on noin 5000, totesi Heinonen.

10Vuoden 2020 valtion tilinpäätöksen mukaan rintamalisiin käytettiin 11,6 miljoonaa euroa. Kuluvalle vuodelle varattiin 9,9 miljoonaa euroa ja valtiovarainministeriön esityksessä ensi vuodelle enää 7,7 miljoonaa euroa.

-Jos rintamalisän korotus nykyisestä 125 eurosta 200 euroon toteutettaisiin veteraanijärjestöjen esityksen mukaan vuoden 2022 alusta, niin rintamalisiin kuluisi yhteensä enintään noin 10,8 miljoonaa euroa. Eikä itseasiassa edes tätäkään, kun rivit harvenevat niin nopeasti. Tämä ei siis ole edes iso rahakysymys vaan arvovalinta – kunniavelan maksua, toteaa Heinonen.

Veteraanien puolisoiden kuntoutus on toinen veteraaniliittojen edunvalvonnan keskeisimpiä tavoitteita.

-Tässä toisessa aloitteessani ehdotin, että sotiemme veteraanien ja lottien aviopuolisot olisivat kuntoutusoikeuden piirissä myös silloin, kun he osallistuvat laitos‑ ja päiväkuntoutukseen ilman puolisoaan, kertoi Heinonen.

Heinosen esitys mahdollistaisi sen, että rintamaveteraanien aviopuoliso tai avopuoliso voisi jatkossa osallistua kuntoutukseen yhdessä tai yksin veteraanin kanssa. Kuntoutusoikeus koskisi lisäksi rintamaveteraanin leskeä.

-Jätin nämä eduskuntaan ns. budjettilakeina eli toiveeni on, että korjaukset lakiin saataisiin voimaan jo vuoden 2022 alusta lähtien.

 

Kommentit