Timo Heinonen: Varhaiskasvatuslain uudistusta tarvitaan

Uutiset, keskiviikkona 10.11.2010

Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen pitää tärkeänä varhaiskasvatuksen kokonaisuudistusta. 1970-luvun Suomeen ja sen tarpeisiin aikanaan suunniteltu päivähoitolaki on osin vanhentunut.

– Tavoitteena pitää edelleen olla varhaiskasvatuksen kokonaisuudistus, mistä vallitsee laaja yhteisymmärrys. On hienoa, että ministeri Paula Risikko on luvannut viedä varhaiskasvatuksen uudistusta eteenpäin, toteaa Heinonen.

Heinonen pitää oikeina nyt esitettyjä tavoitteita lapsikeskeisyyden korostamisesta, varhaiskasvatussuunnitelmien lakisääteistämisestä ja kuntarajat ylittävästä päivähoidosta. Varhaiskasvatussuunnitelmat parantavat erityistä tukea tarvitsevien lasten tilannetta sekä tuovat alueellista tasa-arvoa, kun yhdenmukaistetut käytännöt on turvattu lailla. Rajat ylittävä päivähoito tukee perheiden vapautta valita päivähoitopaikka muultakin kuin oman kunnan alueelta.

Päivähoito on monipuolistunut ja muuttunut 1970-luvun lastentarhoista varhaiskasvatukseksi vuosien saatossa.

– Uuden varhaiskasvatuslain tulee minusta tunnistaa nykyistä paremmin tämä monimuotoisuus, lapsilähtöisyys, mutta myös erilaiset perheiden palvelutarpeet ja turvata perheiden valinnanmahdollisuus. Erittäin tärkeänä kivijalkana uudistuksessa pitää olla myös moniammatillinen yhteistyö, sanoo Heinonen.

Kansainvälisissä vertailuissa suomalaisen päivähoitojärjestelmän vahvuuksiksi on osoitettu laaja-alaisuus, monimuotoisuus ja hyvä saatavuus.

– Nämä tulee turvata myös jatkossa, tähdentää Heinonen.

Kommentit