Timo Heinonen: Varhaiskasvatuksen siirto opetusministeriöön mainio muutos

Uutiset, perjantaina 19.02.2010

Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen on tyytyväinen selvityshenkilöiden esitykseen siirtää varhaiskasvatus opetusministeriöön sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Suomalainen osaaminen perustuu laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen. Tämä muutos vahvistaa kasvatuksellista puolta varhaiskasvatuksessa hoivan rinnalla, toteaa Heinonen.

Heinonen pitää loogisena, että myös valtionhallinnossa edetään kehityksessä samaan suuntaan mihin valtaosassa kuntia on jo tehty.

– Varhaiskasvatuksessa on tehty pitkään upeaa laatutyötä kunnissa. Hallinnollinen yhdistyminen valtiontasolle tulee näkyä myös käytännön toiminnan kehittämisessä yhteistyössä opetustoimijoiden ja kasvatustoimijoiden kesken. Samalla pystymme madaltamaan tätä yhtä kasvun nivelvaihetta siirryttäessä koulumaailmaan, vetoaa Heinonen.

– Saatavilla olevilla varhaiskasvatuspalveluilla on merkittävä rooli erityisesti naisten työllistymisen kannalta. Jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan pelastaa, tarvitaan työtä ja työlle tekijöitä. On selvää, että päivähoidon tulee vastata tähän tarpeeseen myös tulevaisuudessa opetusministeriön hallinnonalalla.

Kansanedustaja Timo Heinonen nostaa jälleen esille myös vanhan päivähoitolain uudistamistarpeen.

– Meidän tulee nyt myös vihdoin uudistaa aivan erilaiseen maailmaan aikanaan luotu päivähoitolaki varhaiskasvatuslaiksi. Uuden lain tulee vastata lasten ja perheiden 2000-luvun tarpeisiin, toteaa Heinonen

Kommentit