Timo Heinonen vaatii oppilashuollon ongelmia korjattavaksi

Uutiset, maanantaina 17.03.2008

Kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen vaati hallitukselta toimia koulujen oppilashuollon ongelmien korjaamiseksi. Heinonen toteaa, että kyse ei ole pelkästään resursseista vaan tärkeää on korjata myös lainsäädännön ongelmia.

– Nykyiset salassapitosäännökset ovat ajalta ennen moniammatillista yhteistyötä. Tällä hetkellä salassapitosäännösten noudattaminen aiheuttaa käytännön ongelmia lasten ja nuorten asioihin ja ongelmiin puututtaessa, toteaa Timo Heinonen.

Heinosen mukaan voimassaolevien salassapitosäännösten noudattaminen menee lapsen ja nuoren etujen edelle. Salassapitosäädösten rikkomisen pelko estää monien asioiden tuomisen moniammatillisen oppilashuoltoryhmän käsiteltäväksi.

– Tärkeintä on, että kaikki mahdollinen tieto on käytettävissä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmien ilmetessä. Nyt salassapitolainsäädäntö vie aikaa ja heikentää toimien vaikuttavuutta. Asian käsittelu ja toimenpiteiden aloittaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on lapsenetu. Kyse on siis tiedonjakamisesta kasvatuksen ammattilaisten kesken. Heistä jokaisella on luonnollisesti salassapitovelvollisuus työn ulkopuolella. Tämä pitää luonnollisesti muistaa loppuun asti.

Heinonen on siviiliammatiltaan opettaja ja työn kautta hän tietää, että yksi selkeä oppilashuoltolaki olisi ehdottoman tarpeellinen ja tervetullut koulumaailmaan. Samalla Heinosen mukaan moniammatillisten oppilashuoltotyöryhmien resurssit ja osaaminen tulee turvata kaikissa kunnissa.

– Itse en lähtisi määrittelemään laissa mitkä kasvatuksen ammattilaiset oppilashuoltotyöryhmässä tulee olla, mutta kyllä terveydenhoitajille, koulupsykologeilla ja kuraattoreilla on keskeinen rooli opettajien rinnalla tässä työssä.

Kommentit