Timo Heinonen vaatii lisärahaa kakkostielle vuodelle 2011

Uutiset, lauantaina 09.10.2010

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok) vaatii, että ensi vuoden valtion budjettiin löydettäisiin vielä eduskuntakäsittelyssä määrärahalisäys valtatie 2:sen peruskorjauksien loppuunsaattamiseksi. Heinonen uskookin, että vielä eduskunnassa käsiteltävään talousarvioesitykseen voitaisiin löytää puuttuvat rahat loppuvuoden aikana ja urakka voitaisiin toteuttaa ensi vuonna.

– Tietä parannettiin 2008 ja 2009, mutta tällöin tielle jäi korjaamaton osuus Karkkila-Humppila -välille ja se olisi nyt syytä hoitaa kuntoon. Tämä tieosuus muuten ajanmukaisella ja valtatietasoisella tiellä on nyt pullonkaula, jossa nopeusrajoitus on edelleen tien kunnon takia 80 km/h. Korjauksen jälkeen koko yhteysväli olisi yhtenäinen valtatie palvelutasoltaan, totesi Timo Heinonen.

Valtatie 2 toimii päätieyhteytenä pääkaupunkiseudulta Lounais-Hämeeseen ja Satakuntaan Poriin asti sekä osiin Pirkanmaata ja Pohjanmaata. Tien merkitystä korostaa myös se, että Helsingin ja Porin väliltä puuttuu suora ratayhteys.

– Kyllä tällä tiellä on aivan oleellinen merkitys koko tienvarren elinkeinoelämälle, mutta myös työmatkaliikenteelle. Ei pidä unohtaa myöskään satamien tarpeita Raumalla, Porissa ja Helsingissä tuonti- ja vientikuljetusten näkökulmasta, lisäsi Heinonen ja kertoi keskustelleensa asiasta myös satakuntalaisten kanssa.

Heinonen toivoo, että eduskunnassa löydettäisiin vielä noin 10 miljoonaa euroa lisää rahaa ensi vuoden liikennehankkeisiin ja kakkostien puuttuva osuus voitaisiin leventää ja rakentaa tarvittavat liittymät ja tien reunaympäristöt kuntoon sekä hirviaitoja tärkeimmille osuuksille.

– Näiden kiireellisimpien toimenpiteiden kustannusarvio on 10 miljoonaa euroa. Parantamishankkeen tiesuunnitelma on valmis ja työhön päästäisiin nopeasti.

Kommentit