Timo Heinonen tyytyväinen varusmieskoulutuksen uudistuksiin – ”Reserviläisten sotataitojen ylläpitoa ei saa laiminlyödä”

Uutiset, tiistaina 08.05.2012

Kansanedustaja ja eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen piti tiistain lähetekeskustelussa varusmieskoulutuksen uudistamista järkevänä. Heinoen totesi keskustelussa, että varusmieskoulutusta on syytä kehittää 2020-luvulle ja koulutuksen tulee Heinosen mukaan olla entistä määrätietoisempaan ja sitä tulee ohjata vahva koulutuksen nousujohteisuus ja osaamisen kehittäminen.

– Iso kysymys kuitenkin on myös se, miten pystymme uudistamaan Puolustusvoimia antamaan varusmieskoulutusta 2020-luvulla. Tavoite on, että pystyisimme hyödyntämään mahdollisimman hyvin koulutukseen tulevien nuorten aiemman osaamisen. Se on merkittävä vaikuttaja myös motivaation parantamisessa, totesi Timo Heinonen.

Heinosen mukaan myös tietojärjestelmiä on syytä kehittää niin, että varusmieskoulutuksessa voidaan huomioida yksilöiden toiveet, suunnitelmat ja varusmieskoulutusta edeltävä osaaminen. Näin voidaan erityisosaamisen hankkimista suunnitteleville asevelvollisille tarjota mahdollisuus opiskella ja hankkia osaamista.

– Varusmieskoulutuksen lyhentäminen 15 vuorokaudella ei saa syödä joukkokoulutuskauden aikaa, joka on tärkeä harjoittelu sodanajan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Lyhennys tulee nimenomaan kohdistaa niin sanottujen saapumiserien vaihtorutiineihin sekä esitetyllä tavalla perus- ja erikoiskoulutuskausille, muistutti Heinonen.

– Toisaalta tämä lyhennys rytmittää varuskuntien vuosirytmiä niin, että se mahdollistaa edellisen saapumiserän koulutustulosten analysoinnin, koulutuksen kehittämisen sekä mahdollisuuden lyhyeen lomaankin. Nykymallissahan saapumiserien välissä ei ole kuin yksi viikonloppu, ja se on kuormittanut varuskuntia ja myös kouluttajia merkittävällä tavalla.

Heinonen uskoikin puolustusvoimista lähteneen varusmieskoulutuksen uudistamisen onnistuvan hyvin. Heinosen suurin huoli kohdistuikin reserviläisten koulutukseen.

– On kiistaton tosiasia, että vaikka virittäisimmekin varusmieskoulutuksemme kuinka hyvään ja tehokkaaseen ja korkeatasoiseen pakettiin, niin se ei yksin riitä, mikäli reserviläisten sotataitojen ylläpito laiminlyödään. Meidän täytyy tehdä määrätietoisesti nyt työtä sen eteen, että talouden tasapainottamisen pakottamat kertausharjoitusleikkaukset jäävät tähän ja pääsemme mahdollisimman pian niin sanottuun normaaliin päiväjärjestykseen. Tavoitteenamme pitää olla se, että reserviläiskoulutuksessakin keskitytään jatkossa entistä määrätietoisemmin laadun parantamiseen sekä osaamisen ja vapaaehtoisuuden parempaan hyödyntämiseen, totesi Timo Heinonen.

Kommentit