Timo Heinonen tyytyväinen: Tänään hevosenlanta saa palaa

Uutiset, torstaina 15.11.2018

Kokoomuksen kansanedustaja ja itsekin ratsastusta harrastava Timo Heinonen on tyytyväinen. Tänään 15.11.2018 hevosenlannan  poltto energiantuotannossa helpottui. Nyt voimaa tulleen uuden lain myötä lannan poltto korkeintaan 50 megawatin energiantuotantoyksikössä ei enää edellytä jätteenpolttolupaa. Uudistus toi pitkän työn jälkeen Suomen muiden EU-maiden kanssa samalle viivalle.

-Nostin asian ensimmäisenä eduskunnassa esille yli kymmenen vuotta sitten. Pitkään tätä väänsin ja lopulta saimme enemmistön asian taakse. Tämä on tärkeä ja iso päivä meille hevosihmisille ja sadoille talleille, totesi Timo Heinonen ja kertoi odottavansa hetkeä, kun nyt ”talikolliset voidaan heittää pesään”.

Lannanpolttoa helpottavat muutokset tehtiin ympäristönsuojelulakiin ja eläimistä saatavista sivutuotteista annettuun lakiin.

Aikaisemmin lainsäädäntö on sallinut lannan polton vain jätteenpolttolaitoksissa. Tästä päivästä lähtien polttaminen pienissä ja keskisuurissa, korkeintaan 50 megawatin yksiköissä katsotaan jätteenpolton sijaan energiantuotannoksi. Lakimuutoksilla toteutettiin hallitusohjelman kirjaus sallia hevosen lannan käyttö energiatuotannossa.

-Suomessa hevosia on noin 70 000 ja näiden päivittäin lanta vastaa siis 210.000 litraa polttoöljyä ja päälle tulee vielä noin 15 000 ponin tarpeet. Tästä laskien jo 4-5 hevosella lämmittää omakotitalon. Nyt pystytään lantaa hyödyntää paremmin myös isoissa hevoskeskittymissä kuten Ypäjällä, Orimattilassa ja olen varma, että yhteisiä polttolaitoksia syntyy muuallekin, toteaa Timo Heinonen.

Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ovat yhteistyössä laatineet lannan polttoa koskevan ohjeen.

Hevosen lantaa Suomessa tulee vuositasolla noin 500 000–700 000 tonnia ja tästä polttoon arvioidaan uuden mahdollistavan lainsäädännön myötä menevän enintään noin 100 000 tonnia.

Kommentit