Timo Heinonen tyytyväinen puolueensa linjauksiin Kokoomus valmiina hallitusvastuuseen

Uutiset, maanantaina 02.04.2007

Kokoomus antoi tänään vastauksensa hallitustunnustelija Matti Vanhasen kysymyksiin. Vastauksissaan vaalien suurin voittaja painotti mm. opintotuen korotusta sekä perhepoliittisten etuuksien parannuksia. Samalla kokoomus kirjasi hallitustavoitteekseen eläkkeiden korotuksen ja verotuksen korjauksen, työn verotuksen ja perintöveron keventämisen sekä naisten työmarkkina-aseman korottamisen. Tuore kansanedustaja Timo Heinonen oli tyytyväinen puolueensa ja ryhmänsä lopullisiin vastauksiin.

– Tiesin suurin piirtein mitä asioita vastauksiimme tulee. Nämä ovat juuri sitä mitä toivoin ja hyvin pitkälle myös sitä mitä kampanjani aikana toi esille. Toivottavasti opintotuki kysymyksessä nostetaan esille myös ns. vapaan tulon rajan aiheuttamat ongelmat. Uskon niin, kiitteli Timo Heinonen Hausjärven Kiitos Kahvi –tilaisuuden jälkeen.

Omissa vastauksissaan kokoomus nosti vahvasti esille toimet talouskasvun ylläpitämiseksi sekä toimet työllisyyden parantamiseksi. Vastauksissaan kokoomus ei myöskään unohtanut yrittäjien asemaa.

– Toivon todella, että yrittäjien tilanteeseen nyt otettaisiin Suomessa aito ns. ystävällinen asenne. Meidän täytyy ymmärtää mikä merkitys yksityisellä yrittäjyydellä on yhteiskunnallemme nyt ja mikä se tulee olemaan tulevaisuudessa, totesi Timo Heinonen ja totesi perintöveron keventämisen olevan oikean suuntainen askel vaikka lopullisena tilanteena tulisikin Heinosen mukaan olla koko perintöverosta luopuminen.

Kunnille lisää pelimerkkejä

Tyytyväinen Heinonen oli myös kuntakentän ääneen kuuluviin saamisesta. Kokoomus totesi vastauksissaan mm. sen, että kuntien rahoitusta tulee vahvistaa vahvistamalla peruspalveluohjelma ja budjettijärjestelmää. Samalla kokoomus totesi, että ikäluokkien pienenemisestä seuraavat säästöt on kohdistettava opetuksen laadun parantamiseen esimerkiksi ryhmäkokoja pienentämällä.

– No tämä on hyvä kirjaus, mutta toivottavasti ei liian yleispiirteinen. Itse toivoisin, että varsinaiseen hallitusohjelmaan saataisiin kirjattua sitovampi lupaus opetusryhmien rajaamisesta. Se oli parhaita ennaltaehkäisevää työtä ja sen myötä saavuttaisimme varmasti säästöjä, mutta myös inhimillisyyttä ennen muuta lapsille ja nuorille, mutta myös perheille ja opetusalan ammattilaisille, totesi Heinonen ja lupasi ottaa asiaan vahvasti kantaa.

Jakovarasta ei kokoomus vastauksissaan suostu puhumaan. Kokoomus jätti vastaamatta suoranaisesti Vanhasen kysymykseen mikä kuului: ”Mikä on eduskuntaryhmänne arvio valtiontalouden liikkumavarasta alkaneen vaalikauden aikana?”

– Toisaalta on kuitenkin hyvä, että meidän ryhmä kantaa vastuun ja on yhdessä sen takana, että mitään automaattista jakovaraa ei ole olemassa. Se SDP:n puhuma jakovara on ensin luotava, ennen kuin sitä voi jakaa. Loppupelissä kyse on työllisyydestä ja talouskasvusta ja niiden tuomasta liikkumavarasta.

Vastauksissaan kokoomus toivoo tulevalta hallitukselta myös aktiivista EU-politiikkaa, mutta myös uuden poikkihallinnollisen Venäjä –politiikkaohjelman tekoa. Kokoomus suhtautuu vastauksiensa myötä myös Nato-jäsenyyteen vaihtoehtona, mikä tulee säilyttää mahdollisena tulevaisuuden valintana. Politiikanohjelman kokoomus haluaa myös tehtäväksi terveyden edistämisestä ja työhyvinvoinnista. Lisäksi kokoomus korosti keskustan tapaan vastauspatterissaan tukea ns. kolmikantayhteistyölle.

Hallituksen perustaminen jatkuu jo tiistaina, kun hallitustunnistelija Matti Vanhanen tapaa puolueiden edustajat kahden kesken ja keskiviikkona Vanhasen odotetaan kertovat minkä puolueiden varaan hän hallitustaan ryhtyy rakentamaan.

-Eri puolueiden vastauksiin tutustuttuani hallituspohja näyttää minusta kohtuullisen selvältä. Odotetaan nyt vielä hetki niin sittenhän tiedämme, totesi Heinonen lopuksi.

Kommentit