Timo Heinonen tyytyväinen nuorten esityksiin – Kokoomusopiskelijat kannattavat politiikan tuomista kouluihin ja oppilaitoksiin

Uutiset, lauantaina 29.03.2008

Kokoomusopiskelijat ilmaisevat tyytyväisyytensä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) rohkealle avaukselle tuoda politiikka ja puolueet entistä tiiviimmin kouluihin. Perinteisesti sitoutumattoman ylioppilasliikkeen ennakkoluulottoman tavan katsoa asioita uudella tavalla tulisi olla esimerkkinä laajemmin yhteiskunnassa nuorten yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta keskusteltaessa.

-Puoluejärjestelmällä on keskeinen asema yhteiskunnallisten rakenteiden kannattelijana. Koulussa saatava realistinen ja monipuolinen tieto puolueiden aatteista, arvoista ja tavoitteista luo mahdollisuudet laajempaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen kuin vain äänestysaktiivisuuden nostamiseen nuorten keskuudessa, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän nuorin kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen allekirjoittaa sekä Suomen Ylioppilaskuntien liiton että Kokoomusnuorten tavoitteet ja esitykset.

– Olen samaa mieltä, että oikealla tavalla ja järkevästi hoidettuna yhteistyötä oppilaitosten ja politiikan välillä tulee syventää. Kun se tehdään yhteisten pelisääntöjen eli opetussuunnitelmakirjausten ja sopimusten mukaan niin se on vain hyvästä, kommentoi Timo Heinonen esitystä ja kertoi itse esittäneensä mm. äänestyspaikkojen tuomista oppilaitoksiin ja matkakeskuksiin.

– Itse suhtaudun tuohon äänestysikärajan alentamiseen myönteisesti. Asiaa voisi hyvin kokeilla ensin kuntavaaleissa. Niissä vaaleissa nimenomaan valitaan henkilöt jotka päättävät valtaosasta juuri nuoriakin koskevista asioista. Ehdokkaaksiasettumisen ikärajaa en itse olisi laskemassa. Se loisi vaikean tilanteen täysi-ikäisyyden ja sen tuoman vastuiden myötä verrattuna luottamustehtäviin. Jos näin toimittaisiin pitäisi koko täysikäisyyden vyyhtiä tarkastella, totesi Heinonen.

– Äänestypaikat oppilaitoksissa olisi hyvä keino aktivoida nuoria mukaan vaikuttamaan. Se voisi toimia hieman palvelukotien kotiäänestysten tapaan. Mennään sinne missä ihmiset ovat. Uskoisin, että tällä tavalla vaikka vain yksittäisillä äänestyspäivillä saavutettaisiin hyviä tuloksia. Pysyvät äänestyspaikat voisivat olla perinteisten postien lisäksi matkakeskuksissa ja vastaavissa missä ihmisvirrat kulkevat luontevasti, visioi Timo Heinonen.

Kokoomusnuorten kannanoton mukaan puoluepolitiikan opetus tulee kirjata koulujen opetussuunnitelmaan, jotta sen sisällyttäminen opetukseen toteutuu valtakunnallisesti. Oppilaitosten ja korkeakoulujen tulisi avata ovensa tasapuolisesti eri puolueille esittäytyä ja luoda opiskelevalle nuorisolle yksi väylä olla mukana rakentamassa parempaa huomista ja kantamassa vastuuta yhteisistä asioista.

-Koko yhteiskunnan tavoite on, että nuoret ja opiskelijat kiinnostuvat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, ja löytävät itselleen väylän osallistua ja vaikuttaa, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman toteaa.

Kommentit