Timo Heinonen tyytyväinen eduskunnan tukeen KriHa-Veteraaniohjelmalle

Uutiset, tiistaina 07.05.2013

Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen on tyytyväinen eduskunnan laajaan tukeen koskien kriisinhallintatehtäviin osallistuvien omaa KriHa-Veteraaniohjelmaa. Puolustusvaliokunnassa aihe nousi esille Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyn yhteydessä ja valiokunta esitti asiaa yksimielisesti. Heinonen osallistui asian käsittelyyn myös ulkoasiainvaliokunnassa ja sielläkin asia nostettiin lopulta mietintöön.

– Aiheen parissa olen tehnyt työtä useamman vuoden. Muutama vuosi sitten eduskunta ei vielä ollut valmis tähän, mutta nyt olen tyytyväinen, että yksimielisyys asiasta on löytynyt. Kummassakin valiokunnassa esitykseni sai yksimielisen tuen. Tehtävämme kansainvälisessä kriisinhallinnassa ovat muuttuneet koko ajan vaativammiksi ja siksikin on jo tärkeää, että vastuut ovat aivan selvät tehtäviin lähdettäessä. Oma ajatteluni lähtee siitä, että jos meillä on varaa osallistua näihin kriisinhallintatehtäviin niin meillä pitää olla myös varaa kantaa vastuut kaikista traagisimmissakin tilanteissa naisista ja miehistämme ja heidän perheistään, totesi Timo Heinonen.

Yksimielisessä mietinnössään ulkoasiainvaliokunta edellyttää, että sotilaallisen kriisinhallinnan järjestelyjen kehittämisessä tavoitteeksi tulee asettaa kansallisen kriisinhallintaveteraaniohjelman laadinta.

– Ohjelman laadinta tulee aloittaa viipymättä kun eduskunta nyt asian tällä viikolla vahvistaa. Mallia kannattaa hakea esimerkiksi muista Pohjoismaista kuten Tanskasta. Ohjelmassa tulee olla vastaukset niin henkisen kuin fyysisenkin hoidon varmistamiseksi kaikissa tilanteissa ja palvelusjaksojen jälkeenkin. Henkiset oireet voivat tulla esille ajankin päästä. Minusta on myös tärkeää, että samalla käydään läpi tehtäviin osallistuvien perheiden tuki ja myös varaudutaan siihen, että uutiset voivat olla viestiltään vakavimpiakin. Tällöin perheiden asema ja tulevaisuus tulee turvata joka suhteessa, pohti Heinonen valmisteluun lähtevän KriHa-Veteraaniohjelman sisältöä.

Eduskunta käsitteli Ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa täysistunnossaan tiistaina 7. toukokuuta Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta.

Kommentit