Timo Heinonen: Tuntijakouudistuksessa on vielä varmistettava ja tarkistettava taito- ja taideaineiden aito lisäys

Uutiset, maanantaina 30.08.2010

Kokoomuksen Osaamisen ja sivistyksen politiikkaverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen pitää tärkeänä, että tulevassa tuntijakouudistuksessa turvataan suunniteltu taito- ja taideaineiden ja liikunnan lisääminen.

– Peruskoulun tutkijakoa lähdettiin uudistamaan nimenomaan sen takia, että haluamme kouluihin lisää käsillä tekemistä ja liikuntaa, totesi Timo Heinonen.

Tuntijakoa nyt valmistellut työryhmä esittää lausuntokierroksella olevassa esityksessään valinnaisuuden lisäystä, mutta myös kahta uutta oppiainetta draamaa sekä etiikkaa. Myös liikunta tunteja ollaan lisäämässä.

– Liikunta on hyvinvoinnin ja jaksamisen sekä sitä kautta myös kaiken oppimisen perusta, Heinonen kiteyttää, mutta pohtii samalla löytyisikö suunnitellulle draama-oppiaineelle ehkä sopivampikin oppiainenimi esimerkiksi ilmaisutaidosta.

Heinonen kokee tärkeäksi, että teoreettispainotteinen peruskoulu saa nyt lisää luovuutta tarjontaansa. Odotukset olivat kuitenkin korkealla myös muiden taito- ja taideaineiden osalta.

– Julkisuudessa on nyt esitetty väitteitä puolesta ja vastaan tuntijakotyöryhmän ehdotusten vaikutuksista taito- ja taideaineille. Pidän erittäin tärkeänä, että nyt tehdyt ehdotukset arvioidaan ja tarkistetaan uudelleen esitetyn kritiikin pohjalta. Emme voi sivuuttaa sitä tosiasiaa, että yksi työlle asetetuista keskeisistä tavoitteista oli nimenomaan taito- ja taideaineiden tarjonnan aito vahvistaminen ja tämän pitää toteutua, Heinonen painottaa.

Heinonen näkee uuden tuntijaon ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen kannalta tärkeänä seikkana myös esitysten taloudellisten vaikutusten huomioimisen kuntien valtionosuuksissa.

– Muun muassa ehdotettu kokonaistuntimäärän lisääminen on hyvä tasa-arvoa edistävä esitys, sillä nykyisin kuntien tarjoaman opetuksen määrässä voi olla suuriakin eroja, Heinonen toteaa.

– Kuitenkin huomioiden kuntien herkän taloustilanteen, olisi syytä harkita, että valtio korvaisi kunnille uudesta tuntijaosta koituvat lisäkustannukset täysimääräisinä.

Kommentit