Timo Heinonen Riihimäen Yrittäjäjuhlassa: ”Kannustan ottamaan nuoria työssäoppimisjaksoille”

Uutiset, lauantaina 24.10.2009

Kansanedustaja Timo Heinonen piti juhlapuheen tämän vuoden Riihimäen Yrittäjien Yrittäjäjuhlassa. Hotelli Linneassa pidetyssä juhlassa Heinonen kiitteli yrittäjiä tuloksekkaasta ja arvokkaasta työstä koko seutukunnan hyväksi ja myös siitä miten yrittäjät ovat vuosikymmeniä näyttäneet esimerkillään tietä alueen kehittymiselle. Puheessaan Heinonen nosti erityisesti esille nuorten opiskelun, yrittäjyyden ja verotuksen sekä alueellisena aiheena seutukunnan kilpailukyvyn ja menestymisen.

– Tänä päivänä on mahdoton pitää puhetta, jossa ei käsittelisi taloutta. Odotamme joka päivä parempia uutisia. Odotuksissa pitää olla varovainen, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että käänne parempaan on tapahtumassa, totesi Timo Heinonen, mutta muistutti samalla, että julkisentalouden kovimmat vuodet ovat vasta edessä. Myös työttömyyden Heinonen uskoi olevan pahimmillaan ensi keväänä kun opiskelijat valmistuvat ja monet suuret rakennushankkeet tulevat valmiiksi.

Seutukunnan onnistuneista hankkeista Heinonen nosti puheessaan esille uuden kahdeksan talousalueella toimivaa ammatillisen koulutuksen yksikköä yhteen liittäneen Hyria koulutus Oy:n. Hyria kouluttaa tällä hetkellä yli 10 000 nuorta yli 400 kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisen johdolla.

– Me tarvitsemme lisää koulutuksen aloituspaikkoja, mutta vain aloille joilla on työllisyyttä. Ei ole mitään niin vastuutonta kuin kouluttaa nuoria työttömyyteen – ei edes silloin vaikka se oma ala ja ammatti olisi kuinka kiva ja hauska. Siihen ei meillä eikä maallamme ole varaa, totesi Heinonen ja kannusti vaikeinakin aikoina yrittäjiä ottamaan nuoria yrityksiinsä työssäoppimisjaksoille ja harjoitteluihin.

– Toivon, että nyt talouden vaikeinakin aikoina teistä mahdollisimman moni voisi ottaa yritykseenne nuoren työssäoppimisjaksolle. Tiedän, että monen nuoren opiskelu, valmistuminen ja ennen muuta ammattitaito tarvitsee teidän panostanne. Toivon ja vetoan, että teiltä löytyy vaikeinakin aikoina tähän panosta – sekin yrittäjien hengessä selkärangasta.

Suuremman verouudistuksen paikka

Timo Heinonen totesi Riihimäen Yrittäjille, että tulevaisuudessakin yhteiskunnan – hyvinvointivaltion vain työ voi pelastaa. Tämän tekemiseksi hän peräänkuuluttikin uusia toimia ja laajempaa verouudistusta. Lisäksi Heinosen mukaan maamme kilpailutekijät ovat tulevaisuudessakin korkea koulutus, halutessamme edullisempi energia sekä kannustava ja luova ilmapiiri.

– Kateuden sijaan meidän onkin muistettava ja tunnustettava suomalaisessa yhteiskunnassa laajemminkin, kaikilla sen tasoilla, että ennen muuta heikompiosaisten kannalta tämä on tärkeää. On hyvin tuhoisaa, jos emme arvosta yrittäjyyttä ja yksityisen sektorin tuomaa tulonmuodostusta, emmekä tue sitä yhteiskunnassa. Julkisen sektorin tukiverkot rahoitetaan nimenomaan niillä tuloilla, jotka yrittäjyyden avulla – työpaikkoja synnyttämällä – työtä tekemällä – syntyvät.

Heinonen linjasi tulevaisuuden verouudistuksen tieksi kolme keskeistä haastetta. Heinosen mukaan verouudistuksella on ensiksi meidän suomalainen hyvinvointiyhteiskunta pelastettava konkurssilta.

– Se tarkoittaa sitä, että samaan aikaan tulee löytää edellytykset uudelle kasvulle ja tarpeeksi laajalle veropohjalle hyvinvointipalveluidemme ja heikoimmassa asemassa olevien etuuksien rahoitukseen.

Toiseksi meidän on kannettava vastuumme ympäristöstä ja siirrettävä verotuksen painopistetta työnverottamisesta yhä enemmän kulutuksen, erityisesti ympäristöä rasittavan kulutuksen verotukseen. Ja samaan aikaan Heinosen mukaan myös terveyttä ja kansanterveyttä haittaavien tuotteiden haittaverot ovat järkeviä verotuksen kohteita.

Mutta tärkeimpänä tulevaisuuden verokonaisuuden johtolankana Heinonen piti sitä, että vain työnteolla voimme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan.

– Työn tekemisen tulee aina olla kannattavaa. Liian korkea työnteon ja työnteettämisen verotus aiheuttaa työttömyyttä. Työnverotus tuleekin pitää korotuspaineissakin kohtuullisena. Näin voimme vahvistaa työllisyyttä sekä auttaa ihmisiä pois köyhyydestä. Keskeistä on, että työteko turvaa myös talouskriisin jälkeen riittävät verotulot hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen.

Heinonen uskoo seutukunnan yhtenäisyyteen

Riihimäen Yrittäjille puhunut kansanedustaja Timo Heinonen totesi, että vaikka Riihimäen seutukunta on yksi nopeimmin kasvavia alueita Suomessa. Niin nyt olemme siinä pisteessä, että alueen kilpailukyky punnitaan pian.

– Pahaa pelkään, että emme ole tähän kilpailuun valmiita. Valitettavasti. Emme tule pärjäämään tällä yhteiskunnallisella rakenteella kiristyvässä kilpailussa.

Heinonen totesi, että hänen mielestä kunta- ja palvelurakenteiden uudistamishanke (Paras) on edennyt tällä alueella turhan verkkaasti. Mutta hän painotti, että jokainen kunta tekee itse ratkaisunsa tulevaisuudesta ja siitä miten paljon se haluaa veroja palveluiden tarjoamiseksi kerätä.

– En tarkoita sitä, että kuntaliitokset olisivat patenttiratkaisuja. Itse uskon kuitenkin, että ne voivat mahdollistaa paremman eli tehokkaamman, taloudellisemman ja ennen muuta laadukkaamman palvelurakenteen alueemme asukkaille, totesi Heinonen ja pohti sitä, että onkohan Hämeessä ja Suomessa yleensä voitu osata muodostaa kuntarakenne jopa sata vuotta sitten niin ikiaikaiseksi, että se pystyy vastaamaan kaikkiin nykyisiin haasteisiin.

– Kuntasektorille on tämän hallituskauden aikana tullut rahavirtoihin lisäystä erittäin merkittävästi – pari miljardia euroa verotulojen sekä valtionosuuksien kasvun ansiosta. Nyt niskassamme oleva taloustaantuma on osoittanut kuitenkin, että sekään ei riitä. Taloustaantuman, sen että lähes kaikilla kunnilla on tiukkaa – ei sen ei pidä sumentaa eikä hidastaa rakenneuudistusta. Haasteemme ei ole kadonnut mihinkään eikä se helpota tilannetta lainkaan, että naapurinkin sauna palaa.

– Itse näen niin, että Riihimäen seutukunta ja myös Riihimäen-Hyvinkään talousalue tulee kasvamaan kiihtyvällä vauhdilla yhteen. Se tapahtuu haluamme sitä tai emme. Se tapahtuu hallitusti tai vapaassa pudotuksessa. Mutta nyt meillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa siihen miten tuo kasvu tulee tapahtumaan. Miten Helsinki-Tampere nauhakaupunki tulee alueellamme kehittymään.

Heinonen uskoi, että talouden jälleen kääntyessä nousuun julkisellakin puolella, rakenteessa uudistaneet kunnat tulevat menestymään. Sellaiset, joilla on riittävät hartiat kantaa vastuu perusterveydenhuollosta, sosiaalitoimesta, koulutuksesta jne.

– Ja kyllä minusta aivan perustellusti voi kysyä, että millä se yksittäinen jo syvissä talousvaikeuksissa oleva kunta kasvaa entistä vahvemmaksi itsenäiseksi päätöksentekijäksi, jos ei rakenneuudistuksen kautta?

– Jotkut haluavat pitää puheillaan yllä illuusiota siitä, että valtio rahoittaisi jatkossa entistä enemmän kaikkia kuntia. Mutta olen vakuuttunut, että nykymenolla, nykyrakenteilla ja nykymallilla jatkettaessa kuntamme ovat vakavassa kriisissä lähi vuosina – tämän vuosikymmenen aikana. Nykyisinkään monessa kunnassa ei päätetä enää mistään muusta kuin velanotosta ja negatiivisen tilinpäätöksen hyväksymisestä.

– Jos kunta ei voi päättää mistään muusta, onko se enää itsehallinnollinen yksikkökään. Minulle kuntarakenne ei ole itseisarvo vaan ennen muuta väline hyvinvointipalveluiden turvaamiseksi.

Kansanedustaja Timo Heinonen puhe kokonaisuudessaan: Lue täältä

Kommentit