Timo Heinonen: Pisa-tulokset vahvistavat peruskoulun uudistustarvetta

Uutiset, torstaina 09.12.2010

Kokoomuksen Osaamisen ja Sivistyksen – politiikkaverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Heinonen katsoo tuoreimpien Pisa-tulosten vahvistavan sitä käsitystä, että suomalaista peruskoulua pitää uudistaa.

Nyt julkaistussa Pisa 2009-tutkimuksessa pääpainopisteenä oli lukutaito. Edellisen kerran lukutaito oli tutkimuksen painopisteenä vuonna 2000. Tämän jälkeen, vuonna 2003 Suomessa uudistettiin edellisen kerran peruskoulun tuntijakoa ja tavoitteita.

– Tässä on nähtävissä selkeä yhteys edelliseen peruskoulu-uudistukseen. Taito- ja taideaineiden alasajo on yleisesti myönnetty silloin tehdyn uudistuksen suureksi virheeksi ja nyt myös lukutaidon ongelmat nousevat esiin, totesi sivistysvaliokunnassakin vaikuttava Timo Heinonen.

Heinonen muistuttaa, että vielä vuonna 2000 suomalaisten lasten vahvuuksia olivat lukemisessa nimenomaan tiedonhaku sekä luetun ymmärtäminen ja tulkinta. Nyt näillä osa-alueilla oli tapahtunut eniten laskua.

– Nämä ovat juuri niitä taitoja, joita lapset ja nuoret tarvitsevat elämässään. Tiedon määrä kasvaa koko ajan, ja jos sitä ei osaa käsitellä, hakea, ymmärtää ja tulkita niin lapsemme ja Suomi kansakuntana ei pärjää muuttuneessa maailmassa.

Sen sijaan luetun pohdinnan ja arvioinnin osa-alueella suomalaisnuorten suoritustaso on pysynyt lähes samana vuoteen 2000 verrattuna.

– Täytyy kuitenkin edelleen muistaa, että nuortemme lukutaito, matematiikan osaaminen sekä luonnontieteiden osaaminen on PISA 2009 -tutkimuksen mukaan edelleen ja jälleen huipputasoa. Mutta jos emme nyt uudista peruskoulua niin laskevan trendin voi ennustaa jatkuvan, pohti Heinonen ja piti herätystä hyvänä.

– Kyllä tämän pitäisi nyt avata peruskoulun tuntijaon ja tavoitteiden uudistamistarvetta arvostelevien ja jarruttavienkin silmät. Olisi anteeksi antamatonta antaa peruskoulumme tason nyt jatkaa laskua. Peruskoulu on koulujärjestelmämme kruunun jalokivi ja sitä pitää käsitellä myös niin.

Vuonna 2009 tehdyssä ja nyt julkistetussa PISA- tutkimuksessa suomalaisoppilaiden keskiarvo oli kolmanneksi paras lukutaidossa OECD:n ulkopuolisen Shanghain sekä Korean jälkeen. Matematiikan osaamisessa Suomen keskiarvotulos oli OECD-maista toiseksi paras ja kaikista osallistujista kuudenneksi paras. Suomen edelle sijoittuivat Shanghai, Singapore, Hongkong, Korea ja Taiwan. Luonnontieteiden osaamisessa suomalaisnuorten tulos oli Shanghain jälkeen toiseksi paras. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 65 maata.

Kommentit