Timo Heinonen: ”Olen tyytyväinen jos asiat pikku hiljaa selkiytyy” EU puuttuu Suomen autoverotukseen

Uutiset, tiistaina 03.07.2007

Europpan Unionin komissio teki tiistaina päätöksen nostaa kanteen kanteen Suomea vastaan EY-tuomioistuimessa. Kanteenseen johti Suomen autoverotuksen lainsäädäntö ja ennen muuta se, että Suomen lainsäädännössä ei ole sääntöä, jossa todettaisiin selvästi, ettei Suomessa tilapäisesti oleskelevan henkilön tarvitse maksaa ajoneuvostaan rekisteröintiveroa. Ongelmia on aiheutunut ennen muuta silloin kun määräaikaisesti Suomessa töissä ollut henkilö on joutunut käyttämään Suomessa omaa henkilöautoa. Nyt päätetty kanne on asiantuntijoiden mukaan vain osa isompaa kokonaisuutta, jonka kautta autoverotuksen EU-laittomuus saadaan poistettua.

Komission mielestä Suomi ei noudata EU-direktiiviä, jonka mukaan määräaikaisen tehtävän takia Suomessa asuvan on saatava mukanaan tuomalleen autolle verovapaus. Lisäksi komissio moittii, että verovapaus voi olla Suomen lakien mukaan voimassa vain puolitoista vuotta. Suomen laissa lähdetään siitä, että ajoneuvon haltijan pitää maksaa verot, jos hän asuu vakinaisesti Suomessa.

Suomi vastasi jo helmikuussa komission edellisiin moitteisiin verotuksesta, mutta komissio ei tyytynyt selvitykseen vaan vie asian tuomioistuimeen.

-Itse toivoisin, että autoverotus saataisiin nyt Suomessa sellaiseksi, että se ei missään tilanteessa estäisi autokantamme uusiutumista. On valitettavaa, että maassamme ajetaan EU:n huonoimmissa ja vaihtelevimmissa säissä yksillä EU:n vanhimmilla autoilla, totesi kansanedustaja Timo Heinonen saatuaan tiedon EU-komission uusimmasta kanteesta koskien Suomen autoverotusta.
Arvonlisäveron syrjivyys autoveroa laskettaessa on komissiossa jo pitkälle europarlamentaarikko Ari Vatasen ansiokkaan työn myötä noteerattu ja tätä kautta voivat autoverotuksen padot vihdoin murtua.

Monessa kohdassa ongelmia

Suomen autoverotus on monin tavoin ollut EU-lainsäädännön vastainen. Erityisesti käytettyjen tuontiautojen ja muuttoautojen verotus on ollut syrjivää ja toiminut tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteenä. Eduskunta hyväksyi 18.2.2003 Suomen uuden autoverolain, joka tuli takautuvasti voimaan vuoden 2003 alusta. Uudistettukaan laki ei täysin korjannut tilannetta ja taannut vieläkään täysin syrjimättömyyttä. Lisäksi vuoden 2003 lakikin on osin mm. juuri muuttoautojen osalta EU-sääntöjen vastainen.

-Uudelleenvalintanikin jälkeen olen pitänyt asiaa pinnalla mm. kirjallisen kysymyksen ja laajan selonteon lähettämisen kautta. Suomen verootus on vieläkin EU-laiton, epäreilu, sekava ja suorastaan vaarallinen, koska autokanta ei uusiudu, toteaa autoverotuksen kanssa paljon työtä tehnyt Ari Vatanen kotisivuillaan.

– Jos valtiontalouden takia nykyisistä verotuloista ei voida luopua, on veron siirtäminen ostosta vuosittain perittävään käyttömaksuun kaikista järkevintä. Näin autokanta saadaan uudistumaan nopeaan tahtiin, millä on kiistattomia ympäristö- ja turvallisuusetuja. Ehkä perheen kakkosautolla käyttömaksu voisi olla alempi, jos sillä ajaa tietyn maksimimäärän/vuosi (tai sitten syrjäseutuvähennys). Ei työssäkäyvän perheen kakkosautosta saa tehdä luksusta!
Polttoaineveron korottaminen harvaan asutussa maassamme syrjisi liikaa Suomen Tuupovaaroja, toteaa Vatanen kotisivuillaan.

– Olen täysin samaa mieltä Vatasen kanssa. Meidän on syytä aktiivisesti uudistaa autoverotustamme. Suunnan pitää ollaa juuri se, että autokanta uusiutuu ja tulee tätä kautta turvallisemmaksi ja myös ympäristöystävällisemmäksi, totesi Timo Heinonen ja totesi, että myös Vatasen esille nostama ”pitkien välimatkojen Suomi” on huomioitava uudistuksessa.

-Myös tuontiautojen kanssa on paljon ongelmia ja tulkintaa. Yhteydenottoja tulee säännöllisesti toinen toistaa erikoisemmista tapauksista. Viimeksi Keravan SM-rallin yhteydessä sain kuulla ongelmista autontuonnissa Italiasta ja tässä tapauksessa ongelmat koski myös vakuutuksia, kertoi Heinonen ja lupasi, että asioihin palataan vielä tänä vuonna.

Lähteet: STT, arivatanen.com

Kommentit