Timo Heinonen OAJ:n Hämeen Paneelissa: Opettajan ammattinimike suojattava

Uutiset, tiistaina 29.03.2011

Kansanedustaja ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Timo Heinonen toisti Hämeen OAJ:n vaalipaneelissa esityksensä opettajan ammattinimikkeen suojaamisesta. Samalla Suomeen luotaisiin rekisteri koulutuksen saaneista opettajista. Heinonen toivoo esityksen vahvistavan opettajien asemaa ja samalla korostavan opettajan ammattitaidon merkitystä. Heinonen teki esityksen asiata jo vuonna 2008 ja nyt hän uskoo asian etenevän.

– Tällainen esitys vie aina oman aikansa. Nyt uskon, että meilläkin on valmiutta asia viedä maaliin asti, totesi Timo Heinonen autosta kotimatkaltaan.

Suomenkielisessä perusopetuksessa oli esimerkiksi vuoden 2005 keväällä 41 100 opettajaa, joista 35 300:lla oli pätevyys tehtäväänsä. Pätevyys opettajan ammattiin puuttui 5 100:lta päätoimisesti opettajana toimivalta henkilöltä, mikä useimmiten tarkoitti tutkinnon puuttumista.

Vuonna 2005 tehdyn OECD:n opettajatutkimusraportin mukaan Suomessa muodollisesti epäpätevien opettajien osuus on OECD-maiden suurimpia. Esimerkiksi Ruotsi teki tänä vuonna jonka mukaan opettajan tai lastentarhanopettajan pysyvään työsuhteeseen voidaan valita vain laillistettuja eli kelpoisuuden omaavia opettajia ja lastentarhanopettajia.

– Minusta nyt on varmasti hyvä aika toteuttaa tuo vuonna 2008 tekemäni esitys, kun Ruotsi on näyttänyt vastaavaa mallia edellä. Samalla pitää luoda rekisteri pätevistä opettajista.

– Yksi Suomen vahvan PISA-menestyksen takuu on se, että Suomessa on kaikilla koulutusasteilla hyvin koulutettuja ja työhönsä sitoutuneita opettajia. Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kasvattajan koulutuksella todettiin olevan suuri merkitys varhaiskasvatuksen laatuun, mikä pätee myös muilla koulutusasteilla, totesi Timo Heinonen.

Heinosen mukaan opettajan ammatissa ammattitaidolla on suuri merkitys. Koulutuksen saaneiden opettajien asemaa tulisikin vahvistaa niin, että henkilökunnan koulutus olisi tiedossa myös perheissä ja työyhteisöissä. Opettajan koulutuksesta kertovat nimikkeet, muun muassa luokanopettaja, aineenopettaja, lehtori ja lastentarhanopettaja, tulisi varata vain kyseiseen virkaan päteville opettajille.

– Samalla tulisi tarkastella myös opettajien koskemattomuuden suojaa ja ulottaa rikollisten taustojen selvittäminen myös opettajan sijaisuuksia hoitaviin henkilöihin. Sijaisena toimivalla henkilöllä tulisi olla velvollisuus esittää tuore raportti taustastaan ja menneisyydestään, kuten myös koulukuljetusten henkilökunnalla ja muilla kouluissa ja koululaisten kanssa toimivilla henkilöillä. Nämä pienet muutokset loisivat oikeusturvaa lapsille ja nuorille, mutta myös opettajille ja vanhemmille, painotti Timo Heinonen.

Heinosen päivään mahtui Opettajien Ammattiyhdistyksen Hämeen paneelin lisäksi myös päivällä Hämeenlinnan Lyseon lukion paneeli. Hämeenlinnassa keskustelussa oli Riihimäen tapaan koulutuspolitiikan asioita, mutta myös laajasti muita ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä.

– Hyvä paneeli oli Hämeenlinnassakin. Erittäin hyviä kysymyksiä ja tiukkaakin haastamista nuorten toimesta, kiitteli Timo Heinonen.

Kommentit