Timo Heinonen: Joukkoliikenne toimivaksi ennen ruuhkamaksuja

Uutiset, torstaina 07.07.2011

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen ei innostu tuoreen liikenneministeri Merja Kyllösen (vas) halusta ottaa käyttöön liikenteen ruuhkamaksut. Heinonen kehittäisi rangaistusverojen sijaan julkistaliikennettä ja ruuhkamaksujen hän pelkää enemminkin koituvan metropolialueen kilpailukyvylle kalliiksi.

– Jos haluamme vähentää yksityisautoilua niin parhaiten se onnistuu sillä, että liikenneministeri laittaa nyt julkisenliikenteen kuntoon. Kun bussit ja junat kulkevat säännöllisesti ja aikataulussa ja saattoliikennekin toimii, niin varmasti henkilöauton käyttö vähenee. Nyt kun junat kulkevat hieman miten sattuu ja jos sattuu, niin monelle oma auto on usein ainoa ja välttämätön vaihtoehto työmatkoihin, totesi Timo Heinonen.

Heinonen kertoi saaneensa runsaasti jo viimeisen neljän vuoden aikana palautetta ja kiitosta ruuhkamaksuintoilun jarruttamisesta. Paljon tukea on tullut myös pääkaupunkiseudun sisältä.

– Esimerkiksi poikittaisliikenne ei pääkaupunkiseudullakaan toimi kuulemma sillä tavalla, että alueella vakituisestikaan asuvat voisivat sitä hyvin työmatkoihinsa ja muuhunkaan liikkumiseen käyttää. Oma auto on monelle sielläkin välttämättömyys, kertoi Heinonen saamastaan palautteesta.

Ruuhkamaksuja esitti jo aiemmin liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä, jonka mietinnössä esitettiin gps-paikannukseen pohjautuvaa kilometriperusteista ruuhkamaksua pääkaupunkiseudulle. Heinonen toivoo kuitenkin liikenneministerin keskittyvän nyt sujuvan liikenteen kehittämiseen mm. joukkoliikenteen laatua parantamalla pakon ja rajoittamisen sijaan.

– Kyllösen esittämät ruuhkamaksut olisivat siis kova rangaistusvero työmatka-autoilijoille, mutta myös kallista pääkaupunkiseudulla asuville. Lisäksi investointina ja käyttössäkin gps-paikannukseen perustuva järjestelmä olisi todella kallis.

– Esimerkiksi pääradan Helsinki-Tampere –välityskyvyn lisääminen lisäraideparilla olisi sellainen investointi joka parantaisi tilannetta merkittävästi. Se myös tuottaisi itsensä takaisin. Tai junavuorojen turvaaminen Lahti-Helsinki –välillä, nosti Heinonen esille kaksi huomattavasti järkevämpää hanketta, jotka tuottaisivat hyvää koko maalle. Samalla pitäisi kehittää edelleen julkisenliikenteen ja työmatkaliikenteen lippujärjestelmiä ja esimerkiksi liityntäpysäköintiä sekä pitää julkisenliikenteen lippuhinnat järkevinä.

– Helsingin Yrittäjät julkisti viime vuoden lopulla minusta kymmenen varsin hyvää toimenpide-ehdotusta ruuhkamaksujen sijaan. Niihin kannattaisi Kyllösenkin nyt ensin tutustua.

Liikenneministeri Merja Kyllönen kertoi kannattavansa ruuhkamaksujen käyttöönottoa pääkaupunkiseudulla. Kyllösen mukaan ruuhkamaksuilla voisi vähentää päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Kommentit