Timo Heinonen jatkokaudelle Valtion Liikuntaneuvostoon

Uutiset, keskiviikkona 05.10.2011

Valtioneuvosto asetti uuden Valtion Liikuntaneuvoston alkaneelle nelivuotiskaudelle vuosiksi 2011-2015. Liikuntaneuvoston puheenjohtajaksi nimettiin kansanedustaja Jan Vapaavuori. Nelivuotiskausi on Heinosen toinen VLN:ssä ja alkavan kauden ykkösteemoiksi hän nostaakin työn kunto- ja harrasteliikunnan kehittämiseksi, mutta myös huippu-urheilun uudistustyön loppuunviemisen.

– VLN on keskeisen tärkeä toimija kun suunnittelemme ja linjaamme maamme urheilun ja liikunnan rahoitusta ja lisäksi liikuntapaikkarakentamista. Kaikki valtion tukemat hankkeet kiertävät kauttamme, kertoi kansanedustaja, Valtion Liikuntaneuvoston jäsen Timo Heinonen.

Heinonen nosti edelleen tärkeäksi tehtäväksi myös mm. uimahallien ja muiden liikuntapaikkojen peruskorjaukset, mutta myös uusien liikuntapaikkojen rakentamisen.

– Omalta alueelta voisi nostaa esille ainakin Riihimäen jäähallin. Jo viime kaudella väänsimme sille VLN:ssä valtiontuen, mutta silloin Riihimäen kaupunki ei päättänyt lopulta kuitenkaan rahaa käyttää. Hanke siirtyi eteenpäin, mutta toivotaan, että saamme sen nyt uudestaan tuettavien hankkeiden listalle. Kaupungilta täytyy nyt kuitenkin olla vahva päätös, että jäähalli tehdään. Toista kertaa ei turhaa työtä VLN:ssä kannata tehdä, totesi Heinonen.

Edellisellä nelivuotiskaudella Hämeessä tuettiin mm. Hämeenlinnan jäähallin peruskorjausta ja Lammin uimahalliliikuntahallia.

– Itseasiassa tuo Lammin hanke oli päänavaaja uudenlaiselle linjalle. Ennen valtio ei tukenut tällaisia yhdistelmähankkeita, mutta nyt saimme aikaan päätöksen, että liikuntapaikkoja kannattaa yhdistää ja se on jopa valtionavun suhteen suotavaakin, kertoi Heinonen.

Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on mm. arvioida valtionhallinnon toimien vaikutuksia ja antaa lausunnot talousarvion liikuntamäärärahoista ja opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmasta liikunnan osalta. Neuvosto antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnot valtionapukelpoisista liikuntajärjestöistä ja niille myönnettävistä toiminta-avustuksista, liikuntapaikkojen rakentamisavustuksista, liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntalääketieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista. Neuvosto tekee lisäksi aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa, erityisryhmien liikuntaa ja liikuntatiedettä koskevissa asioissa ja osallistuu mm. kansainväliseen yhteistyöhön. Valtion liikuntaneuvostossa on lisäksi liikuntapolitiikan, erityisryhmien liikunnan ja liikuntatieteen jaostot. Timo Heinonen valittiin samalla liikuntapolitiikan jaostoon.

Liikuntaneuvoston jäsenet ovat liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä, jotka edustavat erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä, liikuntakulttuurin toimi- ja yhteistyöalueita, liikunnan kansalaisjärjestöjä ja kuntia.

Kommentit