Timo Heinonen jatkaa Valtion Liikuntaneuvostossa

Uutiset, torstaina 22.08.2019

Valtioneuvosto asetti torstaina 22. elokuuta 2019 uuden valtion liikuntaneuvoston nelivuotiskaudelle, joka alkaa 8.9.2019. Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen jatkaa neljännelle nelivuotiskaudelleen Valtion Liikuntaneuvostoon.

-Hain jatkoa ja olen iloinen, että sitä saan nyt jatkaa. Hallituspuolueet ottivat puheenjohtajuudet, mutta mielelläni jatkan myös ns. rivijäsenenä. Meillä on paljon tehtävää mm. liikunnan rahoituksen vahvistamiseksi ja uudistamiseksi, mutta myös liikuntapaikkarakentamisen kehittämiseksi vastaamaan mm. nykyisin paljon kuntien käyttämiä elinkaarirahoitusmalleja, toteaa Timo Heinonen.

Heinonen on toiminut Valtion Liikuntaneuvostossa kaksitoista vuotta toimien viimeksi neljä vuotta sen varapuheenjohtajana ja sitä ennen neljä vuotta liikuntapaikkarakentamisen jaoston puheenjohtajana.

-Itse toivon, että VLN:n asema ja rooli edelleen vahvistuisi. Meidän pitää paremmin pystyä seuraamaan mm. rahankäytön vaikuttavuutta liikunnan määrään.

Liikuntaeuvoston tehtävänä on mm. arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tehdä aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä. Neuvostolla on jaostoja asioiden valmistelua varten.

-Oma vahvin osaamiseni on varmasti juuri liikuntarakentamisen saralla. Mutta haluan myös pitää esillä vahvasti liikunnan tasa-arvoa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta, mutta myös uusia nousevia laleja. Myös huippu-urheilun asemaa pitää vahvistaa osana tätä kokonaisuutta, pohti Heinonen alkavan nelivuotiskauden painotuksia.

Uuden Valtion Liikuntaneuvoston puheenjohtajana aloittaa Paavo Arhinmäki. Liikuntaneuvoston jäsenet ovat liikuntapolitiikkaan ja liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä, jotka edustavat erilaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä, liikuntakulttuurin toimi- ja yhteistyöalueita, liikunnan kansalaisjärjestöjä ja kuntia.

Kommentit