Timo Heinonen Hyvinkää-Riihimäen talousaluetoimikunnan johtoon

Uutiset, maanantaina 05.02.2007

Timo Heinonen valittiin maanantaina 5.2.2007 Hyvinkää-Riihimäen talousalueen talousaluetoimikunnan puheenjohtajaksi. Talousalueen ylimpänä yhteistyöelimenä toimivassa talousaluetoimikunnassa on mukana kolme luottamushenkilöä kustakin alueen neljästä kunnasta ja alkava vuosi on toiminnan historian haasteellisin.

– Talousaluetoimikunnan tehtävänä on asettaa ennen muuta tavoitteet kuntayhteistyölle, mutta myös määritellä yhteistoiminnan suuntaviivat ja sopia yhteistyön linjaratkaisuista, mutta myös seurata ja arvioida tavoitteiden toteutumista, totesi Heinonen ja lisäsi, että talousaluetoimikunta voi myös tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja talousalueen kunnille.

Kuluvan vuoden aikana talousaluetoimikunnalla on myös keskeinen rooli kunta- ja palvelurakennehankkeen valmistelussa sekä talousalueen kuntaliitosselvityksen koordinoinnissa.

– Itse haluaisin puheenjohtajana pystyä rakentamaan koko talousalueelle kuntien välille luottamuksen ilmapiiriä ja yhteistyön ilmapiiriä. Asioissa on ollut omia haasteita, mutta uskon, että ne ovat voitettavissa yhteisellä tahdolla, totesi Heinonen.

– Kuntaliitosselvityksessäkin pitää edetä maltilla. Nyt on annettava selvitysmiehille työrauha ja kaikki tarvittava tuki ja tieto. Kun selvitys valmistuu tämän vuoden aikana niin sitten on aika keskustella sen pohjalta liitokset eduista ja haitoista ja vaikutuksesta kuntiemme palveluihin. Itse toivoisin, että asiassa ei mentäisi asioiden edelle puoleen eikä toiseenkaan.

Heinosen tavoitteena on myös syventää luottamushenkilöiden yhteistyötä ja yhteydenpitoa kuntien välillä muutenkin.

– Itse toivoisin, että alueemme kunnat voisivat pitää vuosittaisia seminaarejaan ja koulutuksiaan yhdessä ja samassa paikassa. Tämä toisi luottamushenkilöitä lähemmäksi toisiaan ja samalla ihmiset päätösten takana tulisivat tutuksi. Toivon, että tämä onnistuisi jo nyt alkaneena vuonna.

Hyvinkään Riihimäen talousalueen seutuyhteistyön tärkeimpinä tavoitteina on kuntien ja seudun elinvoimaisuuden turvaaminen, palvelujen turvaaminen eri osissa seutua asuville sekä henkilöstön ja erityisosaamisen saatavuuden turvaaminen.

Kommentit