Timo Heinonen: Hauet ja runsaat kuhajärvet erotettava herkistä kalakannoista

Uutiset, tiistaina 20.01.2015

Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Timo Heinonen pitää tärkeänä, että käynnissä olevassa taustaryhmäkeskustelussa kalastuslain asetusluonnosta korjataan mm. hauen ja kuhan osalta. Heinonen haluaa, että asetuksessa otetaan paremmin huomioon Suomen eri alueiden ja eri järvien hyvinkin erilaiset tilanteet.

– Ei ole perusteltua, että sellaisissa järvissä ja vesissä missä on vahvat kalakannat on samat rajoitteet esimerkiksi hauelle ja kuhalle kuin siellä missä tehdään työtä kalakantojen pelastamiseksi. Tässä pitää kaiken kaikkiaan löytää keinot, että paikallinen tieto ja asiantuntemus on jatkossakin kala-asioissa käytössä, toteaa Timo Heinonen ja toivoo, että perustuslakivaliokunta myös pohtii omistuskysymystä ja päätösvaltakysymystä vielä huolella ennen kalastuslain hyväksymistä.

Maa ja metsätalousministeriön kalastuslain asetusluonnoksessa on Heinosen mukaan hyvät perusteet herkkien ja heikkojen mm. lohien kantojen vahvistamiseksi.

– Olen näistä jo aiemmin lausunut ja olen edelleen sitä mieltä, että esimerkiksi lohikalojen eteen pitää tehdä enemmän työtä ja asetusluonnoksessa on paljon hyvää. Olen omia korkausesityksiä tehnyt niihinkin.

Heinonen haluaa kuitenkin turvata myös runsaskalaisissa vesissä nykymuotoisen kalastuksen.

– Totta kai tällaisissa vesissä pitää kuhan ja hauen kalastus olla jatkossakin kuin nyt. Ei siellä tarvita ylämittoja eikä kolmen kalan saalisrajoituksia. Asetusluonnosta pitää ehdottomasti korjata ja otan tämän myös ympäristövaliokunnassa esille kun asian käsittelyä nyt viemme loppuun.

– Sama koskee kotitarvekalastusta. Valtaosassa järviämme olemme pärjänneet hyvin ja yhteiselo on ollut mutkatonta. Se pitää säilyä jatkossakin. Mutta sitten herkillä alueilla pitää muistaa, että uhka voi olla yhtä hyvin kotitarvekalastus, vapaa-ajankalastus kuin ammattikalastuskin. Herkkä kalakanta ei kestä ylikalastusta kenenkään toimesta.

Eduskunnan ympäristövaliokunta käsittelee kalastuslakia seuraavan kerran keskiviikkona 20.1.2015. Lain käsittely jatkuu myös maa- ja metsätalousvaliokunnassa ja kalastusasetus hyväksytään vasta lain tultua hyväksytyksi.

Kommentit