Timo Heinonen Hämeenlinnan Vapussa: ”Yritysten tulee kantaa suurempaa vastuuta työntekijöistään”

Uutiset, perjantaina 01.05.2009

Hämeenlinnan kokoomus järjesti kauppatorilla perinteisen Vapunpäivän juhlan ja väkeä riittikin koko torin täydeltä. Upeassa aurinkoisessa kevätsäässä Hämeenlinnan Vapun juhlapuhujana ollut kansanedustaja Timo Heinonen saikin puhua ennätysyleisölle. Puheessaan Heinonen käsitteli niin tulevia EU-vaaleja kuin vappu yleisestikin, mutta pääpaino oli suomalaisessa työssä.

Puheensa alussa Heinonen kiitti siitä miten hyvin kokoomuksen lanseeraama uusi politiikan teon tapa on otettu vastaan.

– Kokoomus on sen sijaan pystynyt säilyttämään yhteyden tähän päivään. Puolueemme elää ajassa. Keskeisenä syynä tähän on ollut meidän toimijoiden sitoutuminen ihmisten kuuntelemiseen ja avoimeen kanssakäymiseen. Tämä ei ole kampanja vaan täydellisen uusi toimintatapa.

– Kokoomus kuuntelee ja Korva-kiertueemme, Hei me puhutaan ulkopolitiikkaa –keirtue ovat olleet menestystarinoita, joiden avulla olemme kyenneet rakentamaan toimivan keskusteluyhteyden poliittisten päättäjien ja kansalaisten välille. Tämä luottamuksen suhde näkyi myös tällä viikolla julkaistuissa puolueiden kannatusluvuissa. Olemme edelleen vahvasti maamme suurin puolue. Lähes joka neljäs suomalainen ilmoittaa kokoomuksen nyt omaksi puolueekseen. Vastuunkantamiselle on siis yhä laajemmat hartiajat, totesi Timo Heinonen Hämeenlinnan torilla.

”Suomalainen työ on nyt ja tulevaisuudessa arvokasta ja arvostettua”

Pääpaino Timo Heinosen vappupuheessa oli kuitenkin suomalaisessa työssä. Heinonen totesi, että me suomalaiset olemme tunnettuja korkeasta osaamisesta, mutta myös uutteruudesta sekä antaumuksesta, jolla suhtaudumme työhömme.

– Kerran vuodessa saamme yhdessä juhlistaa tätä hyvinvoinnillemme niin tärkeää asiaa, sillä kaikkihan tietävät, että yhteiskunnan rattaat pidetään pyörimässä vain ja ainoastaan työnteolla, totesi Heinonen ja jatkoi, että heidän poliitikkojen ensi sijainen tehtävä onkin ollut juuri nyt suomalaisen työn turvaaminen.

Kokonaiskuva talouden tilasta on edelleen epävarma. Maailma on kansainvälisen taantuman kourissa, eivätkä rahoitusmarkkinat vieläkään pyöri, kuten pitäisi.

– Kukaan ei varmuudella tiedä, kuinka pitkä taantumasta tulee. Valtiovallan toimin suuntaa ei voida kokonaan kääntää, mutta poliittiset päättäjät – me voimme lieventää laskusuhdanteen vaikutuksia.

Heinonen painottikin, että nyt kaikkien toimenpiteiden keskeisin tavoitte on päästä pahimman yli mahdollisimman pienin vahingoin.

– Jokainen menetetty työpaikka ja työttömyys on inhimillinen tragedia. Siitä emme pääse mihinkään. Siksi meidän on tehtävä kaikki mahdollinen – mahdottomankin vaatijoita aina on.

Työssäjaksaminen on kaikkien tehtävä

Timo Heinonen totesi, että työssäjaksamiseen onkin juuri nyt satsattava entistä enemmän. Niin että jokainen meistä pystyy ja haluaa tehdä työtä nykyistä pitempään.

– Työelämän kasvaneet vaatimukset, koventunut työtahti ja usein myös heikko työilmapiiri ovat osaltaan lisänneet työuupumusta ja työperäisiä sairauksia. Tarvitsemme kannustamista ja välittämistä, konkreettisia toimia työhyvinvoinnin parantamiseksi ja laajemminkin työelämän kehittämiseksi.

Heinonen korostikin, että yritysten on kannettava tilanteesta selkeästi nykyistä vahvempaa roolia. Heinosen mukaan työpaikoilla on kannettava vastuuta siitä, että työn tekemisen määrä ja tavat ovat sellaisella tasolla, että työntekijät jaksavat töitä tehdä ja kokevat sen mielekkääksi eri elämäntilanteista. Esimerkiksi Heinonen nostikin Abloy Oy:n missä hyvinvoivan henkilöstön merkitys on havaittu ja tilanteesee on tartuttua yrityksen omalla ikäohjelma.

– Ikääntyneemmille työntekijöille, heillä puhutaan ikämestareista – on aivan omaa työhyvinvointia edistävää toimintaa, kuten ikävapaat, eli palkalliset ylimääräiset vapaapäivät yli 58-vuotiaille. Pienempinä konkreettisina toimina huomiota on kiinnitetty ikääntyvien työasentoihin ja fysioterapiaan. Ikääntyvät työntekijät pääsevät osallisiksi myös koko henkilöstölle suunnattuista työhyvinvointia tukevista palveluista, kuten liikunta- ja kulttuuriharrasteista.

– Työn sisältö ei ole muuttunut, mutta ikäohjelmalla on vaikutettu niin hyvinvointiin kuin asenteisiinkin. Yrityksessä on oivallettu, että esimerkiksi ikääntyville työntekijöille tarvitaan räätälöityjä, henkilökohtaisia ratkaisuja. Tässä konkreettisessa esimerkissä näkyy varsin hyvin se asennemuutos, joka olisi nyt löydettävä laajemmassakin mitassa, kertoi ja muistutti Timo Heinonen ja totesi, että toinen keskeinen työssä jaksamista tukeva tekijä on työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen nykyistä paremmin. Heinosen mukaan perhearvojen ja lähimmäisistä huolehtimisen on mahduttava työn rinnalle ja vastuun jakaminen perheenjäsenten välillä ja tasa-arvon kehittäminen työelämässä ovat yhtä lailla suuria haasteita tulevaisuudessa.
Puheensa lopuksi kansanedustaja Timo Heinonen kannusti ihmisiä kesäkuun eurovaaleissa vaaliuurnille.

– Uskon, että jos saamme Suomesta parhaat mahdolliset toimijat europarlamenttiin asioitamme edistämään, voimme vaikuttaa päätöksentekoon jopa suurempia jäsenmaita enemmän. Tästä esimerkeiksi sopivat Alexander Stubbin ja Piia-Noora Kaupin erinomainen toiminta europarlamentissa, jossa he todella pystyivät ajamaan merkittäviä päätöksiä läpi rautaisen asiantuntijuuden, ahkeruuden ja osaamisen avulla, totesi puheensa lopuksi Timo Heinonen ääriään myöten täynnä olleelle Hämeenlinnan toriyleisölle.

Kommentit